Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bromeksin Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Bromeksin HCL

KULLANMA TALİMATI

BROMEKSİN Şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:


5 mİ (1 ölçek) Bromeksin Şurup; 4 mg bromeksin hidroklorür içerir

Yardıma maddeler:


Etanol % 96, Metil parahidroksi benzoat, Sitrik asit monohidrat, Ahududu aroması, Rafine şeker, Sodyum siklamat, Sodyum sakarin, Ponso 4R, Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

*Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


*Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


* Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


*Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


*Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatmda:

L BROMEKSİN Şurup nedir ve ne için kuHamhr?


2. BROMEKSİN Şurup *u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BROMEKSİN Şurup nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BROMEKSİN Şurup* un saklanmasıBaşlıklan yer almaktadır.

1. BROMEKSİN Şurup nedir ve ne için kullanılır?

BROMEKSİN Şurup, 100 mİ ve 200 mriik bal renkli şişede 5 ml'lik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 4 mg bromeksin hidroklorür (0.8 mg/ml) içeren bir şuruptur.
BROMEKSİN Şurup, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlanılıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

2.BROMEKSİN Şurup'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BROMEKSİN Şurup'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromeksin hidroklorür veya

BROMEKSİN Şurup'un

içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BROMEKSİN Şurup'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BROMEKSİN Şurupsun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek veya içeceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BROMEKSİN

Şurup

için, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldığında fetüste herhangi bir hasar oluştuğuna dair kanıt bulunamamıştır.
Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanmız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


BROMEKSİN Şurup

az da olsa anne sütüne geçmektedir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Çok seyrek de olsa baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

BROMEKSİN ŞURUP'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bromeksin Şurup, her dozda 2.9 g sukroz içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında gÖz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antitüssif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilaçlarla bir arada kullanılmamalıdır.

Eğer re çete li ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BROMEKSİN Şurup nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BROMEKSİN Şurup balgam sökülmesine yardımcı olur ve bronşiyal salgılan arttırır. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tekrar kullanımlar için doktora danışılmalıdır.

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri cocuklar:


Günde 3 kez 1 - 2 ölçek (5-10 mİ)

Uygulama yolu ve metodu

BROMEKSİN Şurup

sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak içilir.
Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tedaviye başladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır.

Değişik yaş grupları;

Çocuklarda kullanımı:


6-

12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2-1 ölçek ( 2,5 - 5 mİ)
2 - 6 yaş arası çocuklarda günde 3 kez

Yi

ölçek ( 2,5 mİ)

Yaşlılarda kullanımı:

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler;

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.
Ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Pediyatrik popiilasyon: BROMŞurup

pediyatrik hastalarda uygulama yolu ve metodu kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

EğerBROMEKSİN Şurup'unetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEKSİN Şurup kullandıysanız:

BROMEKSİN Şurup'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BROMEKSİN Şurup'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BROMEKSİN

Şurup ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkilerŞurup

tedavisi sonlandırıldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,

BROMEKSİN Şurup'un

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BROMEKSİN Şunıp'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BROMEKSİN Şurup'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme
Bunlar BROMEKSİN

Şurup'un

hafif yan etkileridir.

Eger bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BROMEKSİN Şurup'un saklanması

BROMEKSİN Şurup uçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25

°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki/ şişedeki son kullanma tarihinden sonraBROMEKSİN Şurupkullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark edersenizBROMEKSİN Şurup'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

€ ORO İlaçlan Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mahallesi.Yedpa Ticaret Merkezi. H-2 Cadde.No: 72-73
Alaşehir /İSTANBUL
Tel: 0216 661 37 38 Fax: 0216 661 37 40
E-mail :info@oroilaclari .com

Üretici:

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd.Şti.
Koşuyolu Caddesi, İbrahimağa Zaviyesi Sokak, No: 55/4 Kadıköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştir.


£

İlaç Bilgileri

Bromeksin Şurup

Etken Maddesi: Bromeksin Hidroklorür

Atc Kodu: R05CB02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bromeksin Şurup Kullanma Talimatı
 • Bromeksin Şurup Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.