Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Piogtan 30 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Tiyazolidinediyonlar » Pioglitazon

KULLANMA TALİMATIPİOGTAN 30 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

Her tablet 30 mg pioglitazon (hidroklorür olarak) içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, hidroksipropilselüloz,magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


_

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız._Bu kullanma talimatında:

1. PİOGTAN nedir ve ne için kullanılır?


2. PİOGTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PİOGTAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PİOGTAN'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PİOGTAN nedir ve ne için kullanılır?

PİOGTAN bir yüzünde “30” yazılı, beyaz renkte, yuvarlak, düz tablettir. PİOGTAN 30 ve 90 tabletlik ambalajlar halinde bulunur.
PİOGTAN tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan antidiyabetik bir ilaçtır. Tip II Diyabet, genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan birşeker hastalığı (diyabet) türüdür.
PİOGTAN tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcıolur.
Doktorunuz PİOGTAN tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.
PİOGTAN Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçları ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdanverilen şeker hastalığı ilaçları ile birlikte kullanılır.
PİOGTAN ayrıca insülin ile birlikte, sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir ilaç kullanılamıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altındaalınmalıdır.

2. PİOGTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

• İnsülin ile birlikte sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir ilacın kullanılmaması gerektiği durumlarda sıkı kontrol altında kullanılabilir.PİOGTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Pioglitazon veya kullanma talimatında listelenen PİOGTAN'ın içerdiği yardımcımaddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa,
• Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa,
• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Diyabetik ketoasidozunuz varsa (belirtileri: hızlı kilo kaybı, bulantı ve kusma),
• Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz,
• İdrarınızda kan varsa.

PİOGTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Gözün arka tarafında şişme (maküler ödem) olarak adlandırılan şekere bağlı(diyabetik) göz hastalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.
• Hamile kalmayı planlıyorsanız.
• Emziriyorsanız.
• Yumurtlama probleminiz (polikistik over sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisindendolayı hamile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici biryöntem kullanınız.
• Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. PİOGTAN kullanmayabaşlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testiyapabilir. Bu kontrol belli aralıklarla devam edebilir. PİOGTAN ve insülin ile tedaviedilen uzun süreli şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesiolan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışıya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısasürede doktorunuza bildiriniz.
• 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

•Yaşlıysanız; insülinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışaneden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

• Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alınan şeker hastalığı ilaçlarıyla veya içinde etkilimadde olmayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında, pioglitazonkullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kırığı görülmüştür.Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.
PİOGTAN tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapötik ajanlara maruz kalınması örneğin,siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanmış olması)değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi),
PİOGTAN tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.
Eğer tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağrılı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PİOGTAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PİOGTAN'ı yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç karnına kullanabilirsiniz. Tabletlerinizi bir bardak suyla birlikte yutmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİOGTAN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİOGTAN'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız PİOGTAN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PİOGTAN taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

PİOGTAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PİOGTAN laktoz monohidrat içerir. Doktorunuz tarafından bazı türdeki şekerlere karşı intoleransınız (ilacın etkisine dayanıksızlık) olduğu söylenmişse PİOGTANkullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PİOGTAN ile tedavi sırasında diğer ilaçları kullanmaya devam etmenizde bir sakınca olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kanınızdaki şeker düzeyini etkileyebilir.
Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kan şekeriniz kontrol edip PİOGTAN dozunu değiştirebilir.
- Gemfibrozil (kolesterolü düşürmek için kullanılan bir ilaç)
- Rifampisin (tüberküloz ve diğer enfeksiyonları tedavi etmekte kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PIOGTAN nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu almanızı önerebilir.
Eğer PIOGTAN şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuzdozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.
PİOGTAN'la tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmekiçindir.
Eğer şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, PİOGTAN kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.
Kilonuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

PİOGTAN ağız yoluyla alınır.
PİOGTAN yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PİOGTAN'ın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş arttıracaktır.Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
PİOGTAN karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

PİOGTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine kapılırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Kullanmanız gerekenden daha fazla PİOGTAN kullandıysanız

PİOGTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PİOGTAN'ı kullanmayı unutursanız

PİOGTAN'ı günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir sonraki dozu planlanmış zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PİOGTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece PİOGTAN kullanmaya devam ediniz.
Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PİOGTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Özellikle hastalarda aşağıdaki ciddi yan etkiler gözlenmiştir:
Kalp yetmezliği, PİOGTAN'ı insülin ile birlikte kullanan hastalarda yaygın olarak (100 hastadan 1-10 kişide) gözlenmiştir. Belirtileri, nefes darlığı veya ani kilo artışı ya da lokalizeşişkinliktir (ödem). Bu belirtileri fark edersiniz, özellikle de 65 yaşın üzerindeyseniz, en kısasürede doktorunuza bildiriniz.
Mesane kanseri, PİOGTAN kullanan hastalarda yaygın olmayan bir sıklıkta (her 1000 hastanın 1-10'unda) görülmüştür. İdrarınızda kan bulunması, idrar yaparken ağrı hissetmeniz vebirdenbire idrara çıkma isteği duymanız, mesane kanserinin belirti ve semptomları arasındadır.Bunlardan herhangi biri sizde gelişirse, mümkün olan en kısa zamanda doktorunuzabaşvurunuz.
Belli bir bölgede şişkinlik (ödem) özellikle PİOGTAN'ı insülin ile birlikte kullanan hastalarda çok yaygın olarak gözlenmiştir. Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuzabaşvurunuz,
Kemik kırıkları, PİOGTAN kullanan kadın hastalarda yaygın olarak bildirilmiştir (her 100 hastadan 1-10 unda). Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz
Gözün arka kısmında şişmeye (sıvı toplanmasına) bağlı bulanık görme, PİOGTAN kullanan hastalarda bildirilmiştir (sıklığı bilinmemektedir). Eğer böyle bir belirti ile ilk kezkarşılaşıyorsanız veya zaten bu belirti sizde varsa ve kötüleşirse doktorunuza en kısa süredebildiriniz.

PİOGTAN kullanımı ile gözlenen diğer yan etkiler şunlardır:


Yaygın (100 hastadan 1-10 unda)
- Solunum yolu enfeksiyonu
- Görme bozukluğu
- Kilo alımı
- Uyuşukluk
Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10 unda)
- Sinüzit
- Uykusuzluk
Görülme sıklığı belli olmayan
- Karaciğer enzimlerinde artış

PİOGTAN diğer şeker ilaçları ile kullanıldığında gözlenen yan etkiler şunlardır:


Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasında)
- Kan şekerinde düşme (hipoglisemi)
Yaygın (100 hastadan 1-10 unda)
- Başağrısı
- Sersemlik
- Eklem ağrısı
- Cinsel güçsüzlük
- Sırt ağrısı
- Nefes darlığı
- Kırmızı kan hücrelerinin sayısında küçük bir azalma
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10 unda)
- İdrarda şeker ve protein görülmesi
- Enzimlerde artış
- Baş dönmesi (vertigo)
- Terleme
- Yorgunluk
- İştah artışı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. PİOGTAN'ın saklanması

PİOGTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PİOGTAN'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394, İstanbul Tel : (0212) 339 39 00Faks: (0212) 339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0288) 427 10 00Faks: (0288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


6/6

İlaç Bilgileri

Piogtan 30 Mg Tablet

Etken Maddesi: Pioglitazon

Atc Kodu: A10BG03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Piogtan 30 Mg Tablet-KUB
 • Piogtan 30 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.