Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lafleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KULLANMA TALİMATILAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 3.1 gram sodyum laktat, 6 gram sodyum klorür 0.3 gram potasyum klorür, 0.2 gram kalsiyum klorür dihidrat ve 50 gram dekstroz içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU nedir ve ne içinkullanılır?


2. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler


3. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU nedir ve ne içinkullanılır?

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitrelik PP (polipropilen) torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek içinkullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudunenerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olaylarısonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesiamacıyla da kullanılmaktadır.

2. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şekerhastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz builacı size uygulamamaya karar verebilir.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Daha önce LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzdaşişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Eğer,
- sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.
Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:
• Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda
• Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu
• Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları
• Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktatmetabolizması) bozukluk durumları
• Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)
• Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği
• İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyumfazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)
• Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)
• Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar(şiddetli metabolik asidoz)
• Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar(laktik asidoz)
• Dijital tedavisi altındaysanız

Seftriakson

adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa
• Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;
• Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;
• Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);
• Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;
• D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vbnedenlerle);
• Böbreklerde taş;
• Gebelik tansiyonu;
• Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya dasodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;
• Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddiyanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar;doktorunuz size LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nukullanırken özel dikkat gösterecektir.
Doktorunuz LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.
Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarlaizleyecektir.
Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,
• bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyleboşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;
• bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayretedecek;
• yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;
• damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun araç ya da makina kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etkibeklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.
Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek birgeçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önceve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi birbulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:
• Amino kaproik asit
• Amfoterisin B
• Kortizon asetat
• Dietilstilbestrol
• Etamivan
• Etil alkol
• Fosfat ve karbonat solüsyonları
• Oksitetrasiklin
• Thiopental sodyum
• Versenat disodyum
• Seftriakson
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:
• Tetrasiklin
• Ampisilin sodyum
• Minosiklin
• Doksisiklin
Ayrıca LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.
• Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riskinedeniyle)
• Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücüilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
• Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
• Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddikalp ritm bozukluğu oluşabilir).
• Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riskinedeniyle)
• Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumlabirlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).
• Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımlarıartabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).
• Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetaminsülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımlarıazalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).
LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlarıtakip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LAFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU kullandıysanız:

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmısanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdakibelirtilere neden olabilir:
• Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırıyüklenmesi
• kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrekyetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerininnormalden daha yüksek düzeylere çıkması)
• kaslarda zayıflık
• hareket edememe / felç durumu (paralizi)
• düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
• kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
• kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)
• bilinçte bulanıklık
• Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerininnormalden daha yüksek düzeylere çıkması):
• iştahta azalma (anoreksi)
• bulantı
• kusma
• kabızlık
• karın ağrısı
• kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
• çok miktarda su içme (polidipsi)
• normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
• böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
• böbrek taşları
• koma (bilinç kaybı durumu)
• ağızda tebeşirimsi tad
• yüz ve boyunda kızarma
• derideki kan damarlarında genişleme.
• Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilenhipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) vemetabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):
• mizaçta değişiklikler
• yorgunluk
• solukta kesilme
• kaslarda sertleşme
• kaslarda seyirme
• kaslarda kasılmalar.
Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi

sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU herkeste görülmemesine rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.
Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafilaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarınınişareti olabilir.
- Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)
- Deride döküntü
- Deride kızarıklık (eritem)
- Kaşıntı (pruritus)
Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital veya yüzde ödem) Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.
Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.
Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın l 'inden fazla görülen)
• Burun tıkanıklığı
• Öksürük
• Aksırık
• Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)
• Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)
• Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):
• Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)
• Kalbin durması
Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın l 'inden az görülen fakat her 100 hastanın l 'inden fazla görülen)
• Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)
• Göğüs ağrısı
• Kalp atışının hızlanması (taşikardi)
• Kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
• Endişe durumu
Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 hastanın l 'inden az görülen fakat her 1000 hastanın l 'inden fazla görülen)
• KasılmalarDiğer
• Panik atak
Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:
• Ateş
• İnfüzyon alanında enfeksiyon
• Lokal acı veya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veya şişme)
• Solüsyonun verildiği damarda (flebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damaryolunda kızarıklık, acı veya yanma ve şişmeye neden olabilir.
• Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöztromboz) oluşması.
• İnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokularının içine kaçması (extravazasyon). Budokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.
• Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki aşırı yükselme)
İnfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanmatalimatını okumalısınız.
Lütfen listelenmiş veya listelenmemiş bir yan etki fark ederseniz doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, infüzyon durdurulmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nun saklanması

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Laurus İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tekstilkent Ticaret Merkezi, Koza Plaza, A-Blok, Kat.27
Atışalanı/Esenler/İstanbul
Tel : (0212) 421 31 11

Üretim Yeri:

Laurus İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Omurtak Mahallesi Motor yerleri Kümeevler No:49/A Ulaş/Çorlu/T ekirdağ

Bu kullanma talimatı------------tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.


Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.
Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.
Kullanma Talimatı
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.
Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.
Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmaküzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen sonverilmelidir.
Açmak için:
1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüysekullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz.
Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz. Uygulama hazırlıkları:
1. Torbayı asınız.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.
4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.
Ek ilaç ekleme:
Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. Torbanın tıpası dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı veenjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
5. Torba eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.
12

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.