Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Acnemix Jel Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Antiefektifler » Eritromisin ve Benzoil Peroksit

KULLANMA TALİMATIACNEMİX jel 46,6 g Cilt üzerine uygulanır.

•

Etkin madde:


Her bir gram jel, 50 mg (% 5) benzoil peroksit ve 30 mg (% 3) eritromisin içerir.
•

Yardıma maddeler:


Dokusat sodyum, polioksil lauril eter, etil alkol, karbomer, metil salisilat, limon esansı, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L ACNEMİX nedir ve ne için kullanılır?


Z

ACNEMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerACNEMİX nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.ACNEMİX1in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ACNEMİX nedir ve ne için kullanılır?

ACNEMİX, içerisinde benzoil peroksit ve eritromisin adlı etkin maddeleri içeren, cilt üzerine uygulanmak üzere hazırlanan jel kıvamında bir üründür.
Ürünün bir kutusunda benzoil peroksit içeren 40 g jel, 1.6 g eritromisin içeren plastik tüp, karıştırıcı plastik çubuk ve 6 mL % 70 etil alkol içeren flakondan oluşmaktadır. Ürünkarıştırıldıktan sonra kullanılmak üzere formüle edilmiştir.
ACNEMİX sivilce (akne) oluşumunun önlenmesinde kullanılmaktadır.
1/6

2. ACNEMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerACNEMİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• ACNEMİX içeriğindeki etkin maddelerden eritromisin ve benzoil peroksit ya dabileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşın hassasiyetiniz (alerjiniz) var isekullanmayınız. Alerjik reaksiyon belirtileri: ciltte döküntü, kaşıntı, nefes almada güçlük, yüz,dudak, boyun ve dilde şişme.

ACNEMİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bağırsak ile ilişkili bir hastalığınız var ise (örn; ince bağırsak iltihabı; bölgesel enterit,kalın bağırsak iltihabı; ülseratif kolit veya bir antibiyotiğin neden olduğu bağırsak iltihabı;kolit) veya geçmişte bağırsak problemleri ile ilgili bir hastalık geçirdiyseniz ACNEMİX'ikullanmadan önce doktorunuza danışmaksınız.
• ACNEMİX'i kullanmadan önce doktorunuza hamile olup olmadığınızı, bebek emziripemzirmediğinizi ya da hamile kalmayı planlayıp planlamadığınızı bildiriniz.
• ACNEMİX; yalnızca akneli bölgeye sürülerek haricen kullanılmalıdır. Göz için kullanımıuygun değildir. Kazara göz ile temas olursa gözünüzü bol su ile yıkayınız.
• Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal antibiyotikler,tedavi edici veya “soyucu (peeling)” özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisiolan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya doku sıkılaştıncı ilaçlar(astrenjan) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.
• ACNEMİX kullandığınızda, içeriğindeki topikal antibiyotik eritromisinin cilt yüzeyindenemileceği göz önünde bulundurularak, kolon iltihabı (kolit) oluşumu görülebilir. Koloniltihabının (kolit) belirtileri; uzun süreli ve şiddetli ishal, şiddetli karın ağrısı ve dışkıdan kanve mukus gelmesidir. Bu tür durumlar ile karşılaştığınızda ACNEMİX kullanımını kesip,derhal doktorunuza başvurmalısınız.
• ACNEMİX kullanırken boğazınızda şişme, yutkunmada güçlük ve nefes almada zorlukdurumu ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü, ilaca karşı aşırı duyarlık (alerjik) reaksiyonlarıgeliştirmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ilacın kullanımını derhal kesip, doktorunuzabaşvurmalısınız. 1
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACNEMİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACNEMİX'in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACNEMİX'in gebelik dönemindeki kullanımının güvenirliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oranı doktorunuz tarafındandeğerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACNEMİX'in topikal uygulamadan sonra anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt emen bebeklerde çok önemli yan etkilere neden olabildiğinden anne için ilacın önemi dikkatealınarak emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ACNEMİX tedavisinindurdurulup durdurulmayacağına, tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin kararverilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ACNEMİX tedavisinin emziren anneaçısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

ACNEMİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACNEMİX içeriğindeki etil alkol deriye ve mukoz membranlanna hafif derecede irritandır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACNEMİX ile ters etkili olması nedeniyle klindamisin içeren ürünler ile birlikte kullanılmamalıdır.
ACNEMİX'i kullanmadan önce akne tedavisi için kullandığınız sabunlan, alkol içeren kozmetik ürünleri ve diğer akne tedavisi için kullandığınız ilaçlan doktorunuza mutlakasöyleyiniz, birlikte kullanımında zararlı etkiler görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ACNEMİX nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ACNEMİX günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere uygulanır. Tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece cilt üzerine uygulanır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde gerektiği kadar ACNEMİX akneli bölgelere, cilt iyice yıkanıp ılık suyla durulanıp nazikçekurulandıktan sonra ince bir katman halinde günde iki kere (sabah ve akşam) olmak üzereuygulanır. Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır.

İlacın uygulamadan önce karıştırılması:

“Eritromisin Tüp” yazılı tüpün kapağını açmadan önce üzerine vurarak tozun serbestçe hareket etmesini sağlayınız (İlacın kullanıma hazırlanması işleminin ilaç hastaya verilmeden,eczacı tarafından yapılması önerilir). Toz üzerine etil alkol (%70) içeren flakonu ekleyiniz.Eritromisin tozu tamamen çözünene kadar dökmeden tüpü sağa ve sola döndürerekçalkalayınız.
Eritromisin toz ve etil alkolün karışımı ile hazırlanan çözeltiyi “ACNEMİX Jel” yazılı kavanoza ekleyip homojen bir görüntü oluşuncaya kadar (yaklaşık 2,5 dakika) ambalajkutusunun içindeki plastik çubukla karıştırınız. Böylece elde ettiğiniz ACNEMİX Jeletiketinin üzerine 3 aylık (hazırlandığı günden sonraki 3 ay) bir son kullanım tarihi yazınız.Bu şekilde hazırlanmış karışım, dondurmaksızın ve kapağı sıkıca kapatılmış bir şekildebuzdolabında saklanmalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

İlacın on iki yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkinliği gösterilmemiştir. Bu nedenle çocuklar için tavsiye edilmemektedir.
ACNEMİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

ACNEMİX'in yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer ACNEMÛC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ACNEMİX kullandıysanız

ACNEMİXden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ACNEMİX'in aşın kullanımında yüzde şişkinlik (ödem), aşırı kaşıntı, kabuklaşma, kızanklık (eritem) oluşabilir. Bu durumlann görülmesi halinde ilacın kullanımı derhal kesilmelidir.

ACNEMİX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ACNEMIX ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

ACNEMİX ile tedavinizin ne zaman sonlandınlacağına doktorunuz karar verecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACNEMİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ACNEMİX*i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek
• Ciltte kuruluk, döküntü, kaşıntı ve değişik biçim ve büyüklüklerde kabarcıklar (ürtiker),pullanma (eritem)
• Kaşıntı
• Yüzde şişkinlik (yüz ödemi)
Bunlar ACNEMİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ACNEMİX,in saklanmasıin saklanması

Karıştırılmadan önce 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Karışmış haldeki ürünü buzdolabında (2-8°C) dondurmadan saklayınız.
Karıştırılmadan önce raf ömrü 24 aydır.
Karıştırıldıktan sonra raf ömrü 3 aydır.

ACNEMİX i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACNEMİX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACNEMİX'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACNEMİX'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri;


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ
Etil alkol flakon;
Farmamag A.Ş.
34325 Avcılar-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


1
ACNEMİX'i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik, yara,güneş yanığı ve egzema gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.
• Ciltte aşırı tahriş veya kuruluk gördüğünüzde tedavi kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
• Doktor tarafından önerilmedikçe, ACNEMİX ile birlikte, başka herhangi bir cilt üzerineuygulanan, sivilce (akne) İlacım birlikte kullanmayınız.
• ACNEMİX, kılları ağartabilir veya çamaşırları boyayabilir.
• Kullanıma hazır hale getirilen jelin kullanım süresi 3 aydır.

İlaç Bilgileri

Acnemix Jel

Etken Maddesi: Benzoil Peroksit - Eritromisin

Atc Kodu: D10AF52

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Acnemix Jel-KUB
 • Acnemix Jel-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Acnemix 46,6 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.