Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ornitop 250 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Ornidazol

KULLANMA TALİMATIORNİTOP 250 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Omidazol
Her film kaplı tablet 250 mg omidazol içermektedir.

• Yardımcı Maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında

1.ORNİTOP nedir ve ne için kullanılır?


2. ORNİTOP 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.ORNİTOP nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.

ORNİTOP Jun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ORNİTOP nedir ve ne için kullanılır?

ORNİTOP, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.
ORNİTOP tabletlerin her biri 250 mg omidazol içermektedir.
ORNİTOP, 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
ORNİTOP, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;
• Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner (üreme ve idraryollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
• Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nın neden olduğu birenfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kalın bağırsakhastalığı) dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait)enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis'in tümbağırsak sistemi dışındaki formları.
• Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyonçeşididir).

2. ORNİTOP'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerORNİTOP'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
- Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

ORNİTOP' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
- Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatlikullanınız.
- Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,ORNİTOP' un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ORNİTOP yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.
Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİTOP, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİTOP, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

ORNİTOP alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklananbaş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makinekullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

ORNİTOP' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ORNİTOP içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her dozunda 12.60 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ORNİTOP aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu budoğrultuda ayarlanmalıdır.
• Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ilebirlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ORNİTOP nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ORNİTOP, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.
Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİTOP kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da dahadüşük doz önerebilir.
Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

ORNİTOP, sadece ağızdan kullanım içindir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ORNİTOP'un doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazlaolmalıdır.

Eğer ORNİTOP'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ORNİTOP kullandıysanız:

ORNİTOP'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ORNİTOP' u kullanmayı unutursanız

Doktorunuz ORNİTOP ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.
İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ORNİTOP ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ORNİTOP'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıkları
• Baş ağrısı
• Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sarılık
Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezisinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyontestleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.
Bunlar ORNİTOPTm hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ORNİTOP' in saklanması

ORNİTOP 'u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 0 C 'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORNİTOP 'u kullanmayınız


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersiniz ORNİTOPTı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad. No: 10 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii Adapazarı / SAKARYA
Bu kullanma talimatı /.....tarihinde onaylanmıştır.
6/6

İlaç Bilgileri

Ornitop 250 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ornidazol

Atc Kodu: P01AB03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Ornitop 250 Mg 20 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.