Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pf Laktatli Ringer I.v. İnfüzyon İçin Çözelti Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 3 gram sodyum laktat, 6 gram sodyum klorür, 0.4
gram potasyum klorür ve 0.3 gram kalsiyum klorür dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?


2. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler


3. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
1. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, vücudun temel yapı taşlan olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır.Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerjiihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucubozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıylada kullanılmaktadır.
2. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şekerhastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuzbu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Daha önce PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya davücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Eğer,
- sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.
Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:
- Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda
- Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu
- Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden sirozdurumları
- Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktatmetabolizması) bozukluk durumları
- Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)
- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği
- İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktatfazlalığı)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolikalkaloz)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)
- Dijital tedavisi altındaysanız.
- -28 günlükten küçük yenidoğanlarda PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİNÇÖZELTİ ayrı setlerden uygulansalar da KULLANILMAZ.
Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa
- Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;
- Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;
- Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);
- Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;
- D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vbnedenlerle);
- Böbreklerde taş;
- Gebelik tansiyonu;
- Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar yada sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;
- Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları veciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttırandurumlar; doktorunuz size PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİNÇÖZELTİ 'yi kullanırken özel dikkat gösterecektir.
Doktorunuz PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.
Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarlaizleyecektir.
Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,
- bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;
- bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayretedecek;
- yalnızca şişe ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;
- damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin uygulama açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF LAKTATLI RİNGER I.V.İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Dier ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuzabildiriniz.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.
Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek birgeçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadanönce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi birbulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:
- Amino kaproik asit
- Amfoterisin B
- Kortizon asetat
- Dietilstilbestrol
- Etamivan
- Etil alkol
- Fosfat ve karbonat solüsyonları
- Oksitetrasiklin
- Thiopental sodyum
- Versenat disodyum
- Seftriakson
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:
- Tetrasiklin
- Ampisilin sodyum
- Minosiklin
- Doksisiklin
Ayrıca PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.
- Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riskinedeniyle)
- Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrarsöktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Dijitalis grubundan kalp ilaçlan (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).
- Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riskinedeniyle)
- Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumlabirlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).
- Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerdenatılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).
- Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar(deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçlarınböbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).
PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça butalimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.
6 aydan küçük bebekler ve yenidoğanlarda laktat içeren çözeltiler özel dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır. Kalp, böbrek,karaciğer ve diğer hastalıklar ile ilaç kullanımının daha sık olduğu dikkate alınmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :
Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer PF LAKTATLIRİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ kullandıysanız:

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmısanız bir doktor veya eczacı ile konuunuz.


PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdakibelirtilere neden olabilir:
- Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum(tuz) aşırı yüklenmesi
¦ kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi(kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylereçıkması)
¦ kaslarda zayıflık
¦ hareket edememe / felç durumu (paralizi)
¦ düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
¦ kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
¦ kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden birdurum)
¦ bilinçte bulanıklık
- Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyumdüzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):
¦ iştahta azalma (anoreksi)
¦ bulantı
¦ kusma
¦ kabızlık
¦ karın ağrısı
¦ kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
¦ çok miktarda su içme (polidipsi)
¦ normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
¦ böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
¦ böbrek taşları
¦ koma (bilinç kaybı durumu)
¦ ağızda tebeşirimsi tad
¦ yüz ve boyunda kızarma
¦ derideki kan damarlarında genişleme.
- Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşükdüzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik halegelmesi):
¦ mizaçta değişiklikler
¦ yorgunluk
¦ solukta kesilme
¦ kaslarda sertleşme
¦ kaslarda seğirme
¦ kaslarda kasılmalar.
Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedavi

sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

Çok yaygın görülen yan etkiler:
- Kaşıntı
- Alerjik reaksiyonlar veya yerel ya da yaygın kurdeşen (ürtiker), deride döküntü vekızarıklık gibi belirtiler
- Deride şişkinlik, göz çevresi, yüz ve/veya boğazda şişlik
- Vücutta aşırı su birikimi ve kalp yetmezliği (kalp hastalığı ya da akciğer ödemi olan hastalarda).
- Burunda tıkanıklık, öksürük, hapşırma, boğazda spazm ve/veya nefes alıp vermedezorluk
Yaygın görülen yan etkiler:
- Elektrolit bozuklukları
- Endişe durumu (anksiyete)
- Kalbin normalden hızlı çalışması (taşikardi)
- Kalbin normalden yavaş çalışması (bradikardi)
- Göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı (taşikardi ve bradikardiyle beraber)
Yaygın olmayan yan etkiler:
- Kasılmalar
Çok seyrek görülen yan etkiler:
- Panik atak
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin saklanması

PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PF LAKTATLI RİNGER I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
KALE MAH. SANAYİ CAD. NO:82 MİSİNLİ
ÇORLU/TEKİRDAĞ
(282) 675 14 04
(282) 675 14 05

Bu kullanma talimatı------------tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sistemehava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmaküzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyonahemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmıçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımındageçimlik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

10

İlaç Bilgileri

Pf Laktatli Ringer I.v. İnfüzyon İçin Çözelti

Etken Maddesi: Kalsiyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Klorur + Sodyum Laktat

Atc Kodu: B05BB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.