Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vomiset 25mcg/5ml In Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KULLANMA TALİMATI

VOMİSET 250 mcg / 5 mİ I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Steril, apirojenDamar içine uygulanır.

•Etkin madde:

Palonosetron (hidroklorür olarak).
5 mPlik flakon 250 mikrogram Palonosetron içerir. (Her 1 mİ çözelti 50 mikrogram Palonosetron içerir)

•Yardımcı maddeler :Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız. 1 2 3 4 51 2 3 4 5


• VOMİSET, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir ve serotonin antagonistleri

(5HT3)

olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
• VOMİSET, 5 mİ çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakonbir doz içerir.
• VOMİSET, kanserin ilaçla tedavisi (kemoterapisi) ile bağlantılı bulantı ve kusmanınönlenmesinde kullanılır.

2. VOMİSET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerVOMİSET1 i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.1 i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
Palonosetron'a ya da VOMİSET'in içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmaymız.(yardımcı maddeler listesine bakınız)

VOMİSET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,
• Akut kalın barsak tıkanıklığı ya da tekrarlayan kabızlık hikayeniz var İse dikkatlikullanınız.
• VOMİSET' i anormal bir kalp ritmine neden olabilecek diğer ilaçlar ile biri ikte alıyoriseniz dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOMİSET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
VOMİSET'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece VOMİSET gebe kadınlarda kullanılmamalıdır .

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınızEmzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
VOMİSET'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında çalışma yapılmamıştı^ Palonosetron, baş dönmesi, uyku hali ya da bitkinliğe sebep olabileceğinden, araç ya damakine kullanırken dikkatli olunuz.

VOMİSET'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOMİSET'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığını^ yok ise, VOMİSET kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mgj'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum” içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VOMİSET'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. VOMİSET nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

damar içi

VOMİSET, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.
• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak VOMİSET'i kemoterapi başlamadanyaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.
• 250 mikrogram VOMİSET hızlı enjeksiyon ile damar içine verilir. Açılan flakondanarta kalan VOMİSET atılır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

VOMİSET'in 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafındaki önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz d bir doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden ileri safha böbrekherhangi bir veri bulunmadığından lütfen doktorunuza danışınız.
hast

ışında özel alan için

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Tedaviyi

Doktorunuz VOMİSET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir, erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

z var iseEğer VOMİSET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimin\ doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VOMİSET kullandıysanız

eczacı ileVOMİSET'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.VOMİSET'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
uymanız

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.VOMİSET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VOMİSET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VOMİSET'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuız:

* Ciltte döküntü
• Kızarıklık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOMİSET'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

A şaşıda kilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atışınızda değişiklikler; mesela daha hızlı veya çok yavaş attığını fark ederseniz.
• Tansiyonunuzda dengesizlik; mesela çok yüksek ya da çok düşük ise
• Yüksek ateş|
• Size göre daha az idrara çıkmanız.
• Görünen damarlarınızın renginde bir değişme olması.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

ı

i

ı

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Araç tutması
• Kulak çınlaması
• Görme bozuklukları
• İshal
• Karın ağnsı
• Ağız kuruluğuJ
• Hıçkırık
• Hazımsızlık
• Halsizlik
• Yorgunluk
• İştah azalması
• Baş ağnsıj
• Uyku düzeninde değişiklik; mesela uykusuzluk veya aşın uyku halij
• Grip
• Sinirlilik artışı
• Eklem ağnlan
• Vücudunuzda su tutulması (ödem)
Bunlar VOMİSET'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz5. VOMİSET'in Saklanması

VOMİSET'i çocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sallayınız.


VOMİSET'i 25 °C' nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden saklayınız.
koruyarak

VOMİSET'i dondurmayınız.

İlaç donmuş ise çözüp kullanmayınız.
Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajlardaki son kullanma tarihinden sonra VOMİSET'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOMİSET'i kullanjnayımz.

Ruhsat Sahibi:


Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 Esenyurt / İSTANBUL

Üretim yeri;


Mefar İlaç San. A.Ş.
34906 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı i 1/10/2013 tarihinde onaylanmıştır.


1

Bu Kullanma Talimatında:


İ.VOMİSET nedir ve ne için kullanılır?


2

VOMİSET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3

VOMİSET nasıl kullanılır?


4

Olası yan etkiler nelerdir?


5

VOMİSET'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

İlaç Bilgileri

Vomiset 25mcg/5ml In Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.