Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zinclomin 15mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KULLANMA TALİMATIZİNCLOMİN 15 mg / 5 mİ Şurup Ağızdan alınır

•

Etkin madde


• Yardımcı maddelerHer 5 mİ (1 ölçek) şurupta 15 mg elementel çinkoya pşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur.
Metil paraben (E 218), propilen glikol, şeker, portakıl aroması, hidroklorik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihti)duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir,başkalarına vermeyi


- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizdedoktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dbzundışındayüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.iyıçdahişınız.


fiiz.Bu kullanma talimatında:

1. ZİNCLOMİN nedir ve ne için kullanılır?


2. ZİNCL OM İNkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZİNCLOMİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZİNCLOMİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ZİNCLOMİN nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCLOMİN her 5 mİ'sinde (1 ölçek) 15 mg elementel çinko bulunan bir şuruptur, boya maddesi içermez, 100 ml'lik kahverengi şeffaf cam şişede, 1, 2.5 ve 5 mİ için işaı etli kaşıkölçek ile birlikte sunulur. Çinko vücutta çok sayıdaki önemli fizyolojik ve biyokimyasalolayda gerekli olan temel bir elementtir ve eksikliğinde bir çok bozukluk meydına gelir.ZİNCLOMİN çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2. ZİNCLOMİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerZİNCLOMİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Çinko tuzlarına veya ZİNCLOMİN'in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjini| var ise,
• Hamile iseniz veya hamilelik planlıyorsanız,

ZİNCLOMİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Seyrek de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya di makine kullanımında dikkatli olunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCLOMİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCL<|)MİN bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

czacınıza:LOMİN


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirilen çocuk üzerinde olumsuz herhangi bir etki öngörülmemektedir. ZİN emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Seyrek de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya dfe. makinekullanımında dikkatli olunuz.

ZİNCLOMİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZİNCLOMİN Şurup her bir dozunda (5 mİ) 2.625 g sükroz (şeker) içerir. Eğer dahiL önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
ZİNCLOMİN Şurup,5 ml'lik dozunda 50 mg propilen glikol içerir. Propilen glikole karşı herhangi bir etki beklenmez.
Zinclomin Şurup metil parahidroksibenzoat (E 218) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alınması etki azalması la neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozida demirpreparatları çinkonun emilimini inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zafoanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ZİNCLOMİN nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

-ZİNCLOMİN yetişkinlerde yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birliktf: günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.
-Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde belirtilen dozlarda kollanınız.

* Uygulama yolu ve metodu:

- ZİNCLOMİN sadece ağızdan kullanım içindir.
- Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

: Günde 1 defa 1/4 ölçek : Günde 1 defa 1/2 ölçek: Günde 1 defa 1 ölçek

- 6-12 aylık bebeklerde
- 1-10 yaş arası çocuklarda
- 11 Yaşından büyük çocuklarda
Doktor tarafından özel olarak önerilmedikçe doz ayarlanması yapılamıyacağından 0-J5 ay arası bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Çinkonun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenliliği ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZİNCLOMİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimmz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNCLOMİN kullandıysanız:

ZİNCLOMİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.


Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş ddnmesı ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağnsı vekısa nefes alma) ve kusma.

ZİNCLOMİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ZİNCLOMİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZİNCLOMİN ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.
Tüm ilaçlar gibi, ZİNCLOMİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişi etkiler olabilir.
erde yan ERHAL
şişmesi, ise sizin

Aşağıdakilerden biri olursa, ZINCLOMIN'i kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudakdöküntü, baygınlık gibi).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ZİNCLOMİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya pastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz f^eya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü,
• Vücut sıcaklığının düşmesi,
• Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa soluk alma),
• Sarılık (deride ve gözlerde sarı renk oluşması).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan efdler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı,
• Kusma,
• Karın ağrısı,
• Hazımsızlık,
• Baş dönmesi,
• Uykusuzluk
Bunlar ZİNCLOMİN'in hafif yan etkileridir.Bu yan etkiler doz azaltıldığında ve/a tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ZİNCLOMİN'in saklanması

ZİNCLOMİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİNCLOMİN'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi :

Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Pendik/İstanbul

Üretim Yeri :

Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd Şti.
Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı 11/10/2013 tarihinde onaylanmıştır.


4


İlaç Bilgileri

Zinclomin 15mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Çinko Sülfat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zinclomin 15mg/5ml Şurup-KUB
 • Zinclomin 15mg/5ml Şurup-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.