Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Emtron 250ug/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ... Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KULLANMA TALİMATIEMTRON 250 p,g/ 5 mİ I.V. Enjeksiyonltık Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

•

Etkin madde:

5 mİ çözelti 250 pg Palonosetrona eşdeğer Palonosetron hi lroklorüriçermektedir. (Her 1 mİ çözelti 50 mikrogram Palonosetron içerir)
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun||7ışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:7.EMTRON nedir ve ne için kullanılır?

2. EMTRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3EMTRON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.EMTRON'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. EMTRON nedir ve ne için kullanılır?

EMTRON, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir ve serotonin antagonistleıi (

53

) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
EMTRON, 5 mİ çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon bir doz içerir.
(kemoterapisi)

ile bağlantılı bulantı ve kusmanın

EMTRON, kanserin ilaçla tedavisi önlenmesinde kullanılır.

2. EMTRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerEMTRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer Palonosetron'a ya da EMTRON'un içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşır| duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

EMTRON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
- Akut kalın barsak tıkanıklığı ya da tekrarlayan kabızlık hikayeniz var isej dikkatlikullanınız.
- EMTRON'u anormal bir kalp ritmine neden olabilecek diğer ilaçlar ile birlilfte alıyoriseniz dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyfe lütfen doktorunuza danışınız.

EMTRON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EMTRON'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece EMTRON gebe kadınlarda kullanılır amalidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

ilacın kullanımı zo

runlu ise

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

tır.
aç ya da

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamık Palonosetron, baş dönmesi, uyku hali ya da bitkinliğe sebep olabileceğinden, almakine kullanırken dikkatli olunuz.

EMTRON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol(23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün 207,5 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EMTRON'un diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zakıanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

EMTRON nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

EMTRON, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak (famar ıçı enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.
• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak EMTRON'u kemoterapi başlamadan yaklaşık30 dakika önce enjekte edecektir.
• 250 mikrogram EMTRON hızlı enjeksiyon ile damar içine verilir. Açılan flakofıdan artakalan EMTRON atılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

EMTRON'un 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumlarıBöbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden ileri safha böbrek hastalan için herhangibir veri bulunmadığından lütfen doktorunuza danışınız.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışınd^ özel bir doz ayarlaması gerekmez.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz EMTRON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer EMTRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla EMTRON kullandıysanız:

czacı ileEMTRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.EMTRON'u kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önlemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.EMTRON ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EMTRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yj|n etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EMTRON'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Ciltte döküntü
Kızarıklık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMTRON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp atışınızda değişiklikler; mesela daha hızlı veya çok yavaş attığını fark ederseniz. Tansiyonunuzda dengesizlik; mesela çok yüksek ya da çok düşük iseYüksek ateş
Size göre daha az idrara çıkmanız.
Görünen damarlarınızın renginde bir değişme olması.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Araç tutması Kulak çınlamasıGörme bozukluktanİshal
Kann ağnsı Ağız kuruluğuHıçkınkHazımsızlıkHalsizlikYorgunlukİştah azalmasıBaş ağnsı
Uyku düzeninde değişiklik; mesela uykusuzluk veya aşın uyku hali - Grip
Sinirlilik artışı Eklem ağnlan
Vücudunuzda su tutulması (ödem)
Bunlar EMTRON'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. EMTRON'un saklanması

EMTRON'u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


EMTRON'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklı kİ annd a, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

EMTRON'u dondurmayınız.

İlaç donmuş ise çözüp kullanmayınız.
Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EMTRON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

MONEMFARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Turgut Reis Cad, No:21 Kat:l 06570 Tandoğan-ANKARA/TÜRKİYETel: (0312) 230 29 29Faks: (0312) 230 68 00

Üretim Yeri:

İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sk. No: 20 Topkapı/ İstanbul
Bu kullanma talimatı....../......./........tarihinde onaylanmıştır.
5

İlaç Bilgileri

Emtron 250ug/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ...

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.