Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cal-d-vita Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Kalsiyum İçeren Mineraller » Kalsiyum İçeren Kombinasyonlar

KULLANMA TALİMATICAL-D-VİTA® efervesan tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

1500 mg kalsiyum karbonat (600 mg elementer kalsiyum), 400 IU D3vitamini (10 mcg kolekalsiferol)
•

Yardımcı maddeler:

Susuz sitrik asit, sodyum hidrojen karbonat, sorbitol (E 420),portakal aroması, fumarik asit, sodyum klorür, beta karoten, pancar kırmızısı,aspartam (E 951), asesülfam potasyum, polietilen glikol 6000, yağ asitleri şekeresterleri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. CAL-D-VITA nedir ve ne için kullanılır?


2. CAL-D-VİTA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CAL-D-VİTA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CAL-D-VITA'nın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. CAL-D-VİTA nedir ve ne için kullanılır?

• CAL-D-VİTA, suda eriyen tabletler içinde kalsiyum ve D vitamini içerir. CAL-D-VİTA kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
• CAL-D-VİTA, 30 tabletlik ambalajlarda piyasaya verilmektedir. Her tablet, 600miligram elementer kalsiyum ve 400 IU D3 vitamini içerir.
• CAL- D- VİTA'nın içerdiği kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. Dvitamini ise yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar. CAL DVİTA, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda,kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda kemik erimesi (osteoporoz)ve kemik zayıflaması (osteomalazi gibi) hastalıklarının tedavisine ek olarakkullanılır.

2. CAL-D-VİTA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerCAL-D-VİTA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• İçeriğindeki maddelere alerjiniz var ise,
• Kanda kalsiyum seviyeniz yüksek ise (hiperkalsemi) ve/veya kanınızdada kalsiyumseviyesinin yükselmesine (hiperkalsemi) neden olan sarkoidoz (birçok organı, özellikle deakciğerleri etkileyen, nedeni bilinmeyen, enflamatuvar lezyonlar ile oluşan bir kronikhastalık), kötü huylu kemik hastalığı ve/veya primer hipertiroidiniz ( iç salgı bezi olan tiroidbezinin salgılarının aşırı şekilde artmasından ileri gelen belirtiler) var ise,
• Şiddetli hiperkalsiüriniz (idrarda fazla kalsiyum bulunması) var ise,
• Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• D vitamini fazlalığınız (hipervitaminoz) var ise,
• Nefrolitiyazis (Böbrek taşı oluşumu), nefrokalsinozunuz (Böbreğinizde kireçlenme) varise,
• Hiperkalsemi ve/veya hiperkalsiürinin eşlik ettiği uzun süreli immobilizasyonuz(Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlikdurumunuz) var ise

CAL-D-VİTA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• CAL-D-VİTA ile uzun süreli tedavi boyunca kan ve idrardaki kalsiyum seviyeleriniz takipedilmeli ve böbrek fonksiyonlarınız izlenmelidir. Bu izleme, yaşlı hastalarda ve kardiyakglikozitleri (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ve kalbin kasılma gücünü arttıran ilaçlar)veya diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar) ile birlikte kullanımda önemlidir.
• Başka tekli vitamin ya da D vitamini ve/veya kalsiyum içeren multivitaminkullanıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız CAL-D-VİTA kullanmadan önce doktorunuzadanışınız.
• Sarkoidoz hastası iseniz (Bir çok organı, özellikle de akciğerleri etkileyen, nedenibilinmeyen , akciğer dokusunda iltihaplanma kaynaklı lezyonlar ile oluşan kronik hastalık)kan ve idrardaki kalsiyum seviyeleriniz takip edilmesi gerektiğinden doktor kontrolündekullanınız.
• Böbrek yetmezliğiniz var ise, CAL-D-VİTA'yı doktor kontrolünde kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CAL-D-VİTA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CAL-D-VİTA'yı ıspanak ve tam taneli tahıl tükettikten en az 2 saat sonra alınız. Mineral eksikliği riski taşıyorsanız, CAL-D-VİTA'yı yemeklerle birlikte değil, yatmadan öncekullanınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu kalsiyum + D vitamini kombinasyonu tavsiye edilen dozlarda kullanıldığı müddetçe hamilelik döneminde genellikle güvenli kabul edilir. Ancak yine de hamileyseniz CAL-D-VİTA'yı doktor tavsiyesi ile kullanınız. Doz aşımı anne karnındaki bebek ve yeni doğan içinzararlı olabileceğinden dolayı önerilen doz aşılmamalıdır.
Hamilelik süresince günlük alınacak doz 1500 mg kalsiyumu ve 600 IU D vitaminini aşmamalıdır.
Hamilelik döneminde yüksek doz D vitamininden kaçınınız. Muhtemel aşırı D vitamini alımı ile ilişkilendirilen yeni doğan hiperkalsemisi (kan kalsiyum seviyesinin normalin üzerindeolması), bebekte zeka ve gelişim geriliğine, kasılmalara, kalp kapakçıklarında daralma veretinopatiye (göz sinir hasarına bağlı oluşan hastalık) sebep olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu kalsiyum + D vitamini kombinasyonu tavsiye edilen dozlarda kullanıldığı müddetçe emzirme döneminde genellikle güvenli kabul edilir. Ancak yine de doktor tavsiyesi ilekullanılmalıdır.
Emzirme süresince günlük alınacak doz 1500 mg kalsiyumu ve 600 IU D vitaminini aşmamalıdır.
Kalsiyum ve D vitamini anne sütüne geçmektedir. Bebeğe dışarıdan D vitamini veya kalsiyum takviyesi verilecekse, bu durum göz önünde bulundurulmalı, doktor tavsiyesinebaşvurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CAL-D-VİTA kullanımının araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

CAL-D-VİTA'nın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CAL- D -VİTA, aspartam ihtiva eder. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonüri adı verilen bir hastalığınız var ise bu tıbbi ürünü almadan doktorunuza danışınız.
CAL- D -VİTA sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
CAL- D -VİTA her tablette 4.57 mmol sodyum içerir. Kontrollü sodyum diyeti yapıyorsanız bu tıbbi ürünü almadan doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CAL-D-VİTA'nın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz:
• Antibiyotik (Örneğin bakteri kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılan tetrasiklin vekinolon) ve antiviraller(virüslere karşı mücadele ederek çoğalmasını engelleyen, etkisinizayıflatan veya ortadan kaldıran ilaçlar (Örn. proteaz inhibitörleri). Emilimiazaltabileceğinden CAL-D-VİTA ile bu ilaçları en az 3 saat arayla alınız.
• Levotiroksin (tiroid bezinin yetersiz salgısı sonucu ortaya çıkan sendromlarıntedavisinde kullanılan bir ilaç) CAL-D-VİTA'dan en az 4 saat önce ya da sonrakullanılmalıdır.
• Fosfatlar (mineral), bifosfonatlar (menapoz sonrası gözlenen kemik erimesitedavisinde kullanılan, ilaç grubu), florürler (mineral) . En az iki saat önce, ancaktercihen günün farklı bir saatinde alınmalıdır.
• Eltrombopag (kanın bileşiminde bulunan trombositlerin sayısının anormal derecedeazalmasıyla belirginleşen trombositopeni isimli hastalığın tedavisinde kullanılan birilaç)
• Tiyazid türü diüretikler (belirli idrar sökücü ilaçlar), kardiyak glikozit (kronik kalpyetmezliğinde kullanılan bir ilaç ) ve kalsiyum kanal blokerlerinin (yüksek tansiyontedavisinde kullanılan bir ilaç) CAL-D-VİTA ile aynı zamanda kullanılmasıdurumunda, kan kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekmektedir.
• Kardiyak glikozitleri (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ve kalbin kasılma gücünüarttıran ilaçlar) ve kalsiyum kanal blokerleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılanilaçlar) ile birlikte CAL-D-VITA kullanıyorsanız kanınızdaki kalsiyum düzeyi takipedilmelidir.
• İyon değiştirici resinler (bazı bitkilerin sertleşen salgılarından elde edilen iyondeğiştirici özelliğe sahip reçineler, örn.kolestiramin), laksatifler (yumuşak dışkıoluşmasını sağlayan ilaçlar, örn. mineral yağ) ve orlistat (vücutta oluşan aşırı yağa bağlıgözlenen obezite hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç). CAL-D-VİTA'dan en az2 saat önce veya 4-6 saat sonra alınmalıdır.
• Karbamazepin (istem dışı yüz gövde veya ekstemitelerde görülen şiddetli veya seri anikasılmaların tedavisinde kullanılan bir ilaç), fenitoin (istem dışı yüz gövde veyaekstemitelerde görülen şiddetli veya seri ani kasılmaların tedavisinde kullanılan bir ilaç)ve barbitüratlar (istem dışı yüz gövde veya ekstemitelerde görülen şiddetli veya seri anikasılmaların tedavisinde kullanılan bir ilaç) D3 vitamininin etkisini azaltır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. CAL-D-VİTA nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 veya 2 suda eriyen tablet kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Suda eriyen tableti bir bardak (200 ml) su içinde eritiniz, yemeklerden yarım saat önce veya sonra içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanım ile ilgili deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan kişilerde yalnız doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.
Diyabet: Aspartam ve sorbitol ile tatlandırılmış olduğu için diyabetik hastalar tarafından kullanılabilir.
Doktorunuz CAL-D-VİTA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer CAL-D-VİTA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CAL-D-VİTA kullandıysanız:

Gerekenden fazla CAL-D-VİTA kullandıysanız aniden başlayan baş ağrısı, sersemlik gibi başlangıç belirtileri ve kabızlık, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Bubelirtilerin ortaya çıkması halinde tedavinizi kesip, doktorunuza danışınız.

CAL-D-VİTA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.CAL-D-VİTA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.CAL-D-VİTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CAL-D-VİTA ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.
Tüm ilaçlar gibi, CAL-D-VİTA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CAL-D-VİTA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşağıda belirtileri verilen alerjik (Aşırı duyarlılık) reaksiyonlar, anafilaktikreaksiyonlar (Antijen adı verilen yabancı bir maddenin vücuda girdikten sonra, vücudun bumaddeye duyarlılığının artmasına bağlı olarak gözlenen vücut tepkisi) ve anafilaktik şok(boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir veani tansiyon düşmesi)
- Döküntü
- Ürtiker (ciltte beyaz ya da kırmızımsı kabartılarla karakterize, kaşıntılı, ödemve yanma duygusunun eşlik ettiği döküntü)
- Kaşıntı
- Ödem (ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi)
- Solunum güçlüğü (boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı veyutkunmayı zorlaştırabilir)
- Ani tansiyon düşüklüğü
- Kalp kökenli solunum sıkıntısı
- Kanda kalsiyum miktarının artması (hiperkalsemi)
- İdrarda kalsiyum atılımının artması (hiperkalsiüri)
Bunların hepsi, sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CAL-D-VİTA'ya ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık
• Gaz
• Bulantı
• Kusma
• Karın ağrısı
• İshal
Bunlar CAL-D-VİTA'nın sıklığı bilinmeyen, hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CAL-D-VİTA'nın saklanması

CAL-D-VİTA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Tüpü iyice kapalı olarak, 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CAL-D-VITA 'yı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Bayer Consumer Care AG, İsviçre lisansı ile Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye - İSTANBULTel: 0 212 528 36 00Faks: 0 212 645 39 50

Üretim Yeri:


Novartis Ürünleri, Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı (gün, ay, yıl) tarihinde onaylanmıştır.


7

İlaç Bilgileri

Cal-d-vita Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Kalsiyum Karbonat, D3 Vitamini

Atc Kodu: A12AX

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cal-d-vita Efervesan Tablet-KUB
 • Cal-d-vita Efervesan Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.