Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gerofen 100 Mg/5ml Süspansiyon(100ml) Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » İbuprofen

KULLANMA TALİMATIDİMAĞ 365 mg tek kullanımlık toz içeren saşe Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde:

Her bir saşe 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.

Yardımcı maddeler:

Susuz sitrik asit, sorbitoi, sodyum siklamat, sodyum bikarbonat, sodyum sakarin, polivinil prolidon, mannitol, limon esansı, FD&C yellow no 5 (E 102).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1- DİMAĞ nedir ve ne için kullanılır?


2- DİMAG'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-DİMAĞ nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5-DİMA G 'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DİMAĞ nedir ve ne için kullanılır?

DİMAĞ saşe etkin madde olarak magnezyum karbonat ve magnezyum oksit içerir.
Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
DİMAĞ kuşe kağıt/Al/PE ambalajlarda 10, 20 veya 30 adet saşe içermektedir.
DİMAĞ,
• Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
• Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjinapektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafifşiddette yüksek tansiyon,
• Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsakkrampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçükçocuklardaki kramplı durumlar ve stres,
• Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahimağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havalenöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyredenhastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun sututmasıyla seyreden hastalık]), betamımetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağıkasılmalarının durdurulması), ağrılı adet

görme,

• Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler,
• Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
• Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. DİMAG'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDİMAG'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer DİMAG'ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

DİMAG'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
• Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu İlaçlardan kullanıyorsanız,
• Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolüiçin Lityum tedavisi görüyorsanız,
• Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
• Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebepolabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİMAG'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DİMAĞ, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç kamına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİMAG'ı hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİMAG'ı emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİMAG'ın araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

DIMAG'uıiçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse DİMAĞ'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
İçerdiği FDC yellow no:5 boyar maddesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Bir saşe 50.2 mg (2.2 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar DİMAĞ ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Kas gevşetici ilaçlar (non-depolarize edici nöromusküler blokörler),
• Aminokinol onlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetras iki inler, florokinolonlar (antibiyotik),
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
• Lityum (duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
• Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
• Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
• Magnezyum içeren diğer ilaçlar (magnezyum enemaları dahil),
• Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etkigösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler),
• Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DİMAĞ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 saşedir.
Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:

DİMAĞ ağızdan kullanım içindir.
150 mL (1 bardak) suda eriterek yemeklerle birlikte alınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:lA-lA-l

saşedir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda DİMAĞ kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer DİMAĞ'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden fazla DİMAĞ kullandıysanız:

DİMAĞ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DİMAGT kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DİMAĞ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DİMAĞ' ı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİMAG'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİMAGT kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
• Solunum depresyonu
• Koma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİMAĞ' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düşük tansiyon
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
• Depresyon
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Kramp
• Yorgunluk hissi
• Zayıflık
• Zihin karışıklığı
Bunlar DİMAG'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz5. DİMAG'ın saklanması

DİMAG'ı

çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

DİMAĞi saşenin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİMAGT kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 (Pbx)
0216 456 65 79 (Faks) info @berko .com.tr

Üretim Yeri:


Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul 0 216 592 33 000 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5/5


İlaç Bilgileri

Gerofen 100 Mg/5ml Süspansiyon(100ml)

Etken Maddesi: Ibuprofen

Atc Kodu: M01AE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Gerofen 100 Ml Süspansiyon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.