Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kopaq 300 Mg I / Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ... Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Kontrast Medya » X-RAY Kontrast Medya, İyotlu » Nephro Tropic, Water Soluble, Low osmolor X-ray kontrast medya » Ioheksol

KULLANMA TALİMATIKOPAQ 300 mg I/mL enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

İntraarteriyal (atar damar içine), intravenöz (toplardamar içine), intratekal (omurga içine) olarak ve vücut boşluklarında kullanılır.

•

Etkin madde:

Beher mİ'de 300 mg T a eşdeğer 647 mg ioheksol içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Trometamin, hİdroklorik asit, kalsiyum disodyum edetat,
enjeksiyonluk su.
Bu tıbbi ürün her bir mİ'de 0.012 mg sodyum içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşük dozkullanmayınızBu kullanma talimatında:


L KOPAQ nedir ve ne için kullanılır?


2. KOPÂQ'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler2. KOPAQ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KOPAQ'ın saklanması6.

Başlıkları yer almaktadır.1. KOPAQ nedir ve ne için kullanılır?

KOPAQ, renksiz cam flakonda 100 ml'lik veya 50 ml'Iik ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.
Bu ürün, ioheksol adı verilen bir etkin maddeyi içerir ve sadece tanı amaçlı kullanım içindir. Sadece bir hastalığın teşhisini koymak için kullanılır, tedaviye yönelik kullanımı yoktur.
KOPAQ bir “kontrast madde”dir. Bir röntgen uygulamasından önce verilerek doktorun çekeceği filmin daha net olmasını sağlar.
• Enjekte edildikten sonra, doktorunuzun vücudunuzdaki bazı organların şekil vegörünümlerinin normal olup olmadığını ayırt edebilmesine yardımcı olur.
• İdrar yollarınızın, omurganızın veya kan damarlarınızın (kalpteki kan damarları dahil)röntgeninin çekilmesi için kullanılabilir.
• Bu ilaç size, bilgisayarlı tomografi adı verilen bir yöntemle baş veya vücudunuzuntaranması öncesinde veya sırasında da verilebilir. Bu tip taramada röntgen ışınlankullanılır.
• Bu ilaç, tükrük bezlerinizin, mide ve barsaklarmızın veya eklem, rahim veya övertüpleri gibi vücut boşluklarınızın incelenmesi için de kullanılabilir.
Doktorunuz vücudunuzun hangi kısmının inceleneceğini açıklayacaktır.

2. KOPAQ'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerKOPAQ'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• KOPAQ gibi “kontrast madde” olarak adlandırılan ilaçlara alerji öykünüz varsa
• Şiddetli tiroid problemleriniz varsa
• İoheksol veya KOPAQ içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınızvarsa

KOPAQ'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Herhangi bir tiroid probleminiz varsa
• Herhangi bir zamanda herhangi bir tip alerji geçirdiyseniz
• Astımınız varsa
• Diyabet (şeker) hastalığınız varsa
• Beyninizde herhangi bir hastalığınız veya tümörünüz varsa
• Düzensiz kalp atımları (aritmi) dahil, kalp veya kan damarlarını içine alan şiddetli kalphastalığınız varsa
• Böbrek sorunlarınız veya hem karaciğer hem de böbrek hastalığınız varsa
• “Myastenia gravis” (şiddetli kas zayıflığına neden olan bir hastalık) olarakadlandınlan bir hastalığınız varsa
• Feokromasitoma (adrenal bezdeki nadir görülen bir tümör nedeni ile ortaya çıkan,sürekli veya ataklar halinde yüksek tansiyona neden olan bir durum) hastalığınız varsa
• Kan veya kemik iliğiniz ile ilgili bir hastalığınız varsa
• Herhangi bir zamanda alkol veya madde bağımlısı olduysanız
• Epilepsiniz (sara hastalığı) varsa
• Birkaç hafta içinde tiroid fonksiyon testi yaptıracaksanız
• Pulmoner hipertansiyonunuz (akciğer atardamarlarınızda basınç yüksekliği) varsa
• Paraproteineminiz (kanınızda aşırı miktarda anormal protein bulunması) varsa
• Aynı gün kan ve idrar tetkiki yaptıracaksanız.
Yukandakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz KOPAQ almadan önce doktorunuza danışınız.
KOPAQ almadan önce ve aldıktan sonra çok miktarda sıvı aldığınızdan emin olunuz. Bu gereklilik özellikle multipl myeloma (kandaki beyaz hücrelerle ilgili bir hastalık) hastalığı,diyabeti, böbrek problemleri olan hastalarla, yaşlı hastalarda önemlidir.

Çocuklar ve ergenler:


KOPAQ almadan Önce ve sonrasında bol miktarda sıvı aldıklarından emin olunuz. Bu durum özellikle bebekler ve küçük çocuklar için geçerlidir. Böbreklere hasar verebilecek diğer ilaçlarKOPAQ ile aynı zamanda alınmamalıdır. Eğer anne gebeliği sırasında KOPAQ aldıysa,yenidoğanın tiroid fonksiyonları yaşamın ilk haftası içinde kontrol edilmelidir.
KOPAQ infant vücudundan, erişkinlere göre, çok daha yavaş atılabilir.
Küçük bebekler (1 yaşından küçük) ve özellikle yenidoğanlar belirli laboratuvar testlerindeki değişikliklere (tuz ve mineral dengesi) ve kan dolaşımındaki değişikliklere (kalbe kan akışı)daha duyarlıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOPÂQ'ın yiyecek ve içecekle kullanılması

Bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer gebeyseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz ancak ilacı kullanmaktan sağlayacağınız yararın riskinizden fazla olacağına kararverirse ilacı kullanacaktır. Hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyondan kaçınmakgerekir. Hamile iseniz doktorunuz, bu tetkikin yapılıp yapılmayacağına, risk ve yararıdeğerlendirerek karar vermeli ve mutlaka gerekli ise uygulamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KOPAQ uygulamasından sonra normal bir şekilde emzirmeye devam edebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Eğer:
• Omurganıza uygulandıysa ilk 24 saat
• Diğer tüm incelemelerde ilk 1 saat
araç veya makine kullanmayınız. Çünkü, sersemlik ve başka belirtiler hissedebilirsiniz.

KOPAQ'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml'de 0.012 mg sodyum içermektedir, yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer diyabetiniz varsa ve metformin içeren bir ilaç kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda reçetesiz alınanlar da dahil herhangi bir başka ilaç kullandıysanız veya beta blokör (yüksekkan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda interlökin-2 isimli ilacı kullandıysanız KOPAQ almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Çünkü bazıilaçlar KOPAQ'ın etki şeklini değiştirebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. KOPAQ nasıl kullanılır?

KOPAQ daima bu konuda özel eğitim almış kalifiye bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.
• KOPAQ daima bir hastanede veya klinikte uygulanacaktır.
• Güvenli bir şekilde kullanılması için bilmeniz gereken her türlü bilgi size verilecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için en uygun doza karar verecektir. Genellikle kullanılan doz bir tek enjeksiyondur veya bu miktarı içmeniz istenebilir.

KOPAQ aldıktan sonra:

• Bol miktarda sıvı içmeniz (ilacın vücudunuzdan temizlenmesini sağlamak için),
• İncelemenizin yapıldığı alanda veya civarında 30 dakika kadar vakit geçirmeniz ve
• Hastanede veya klinikte 1 saat süre ile kalmanızistenecektir.
Bununla birlikte gecikmiş reaksiyonlar da görülebilir.
Eğer bu süre içinde herhangi bir yan etki hissederseniz derhal doktorunuzla görüşünüz (bkz. “İstenmeyen etkiler” bölümü).
Bu öneri, KOPAQ alan tüm hastalar için geçerlidir. Eğer emin olmadığınız herhangi bir konu varsa doktorunuza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

KOPAQ çok çeşitli yollarla uygulanabilir. Aşağıda KOPAQ kullanılan en yaygın inceleme yollarının bir listesi verilmektedir:
Bir atardamar veya toplardamar içine enjekte edilmesi:
KOPAQ en sık olarak kol veya bacakta bir toplardamar içine enjekte edilir. Bazen kolunuzdaki veya kasığınızdaki bir atardamara yerleştirilen ince, plastik bir tüp aracılığı İle(kateter) kullanılır.
Omurgaya enjekte edilmesi:
KOPAQ spinal kanalınızın görüntülenmesi amacı ile omuriliğinizin etrafındaki boşluğa enjekte edilecektir. Eğer size bu uygulama yapıldıysa, sonrasında sizden şunlar istenecektir:
• Baş ve vücudunuz yukarıya doğru olacak şekilde 1 saat veya yatmak durumundaysanız 6 saat süre ile dinlenmelisiniz.
• Yürürken dikkatli olmanız ve 6 saat boyunca aşağı doğru eğilmekten kaçınmalısımz.
• Eğer ayaktan tedavi gören bir hastaysanız veya kasılma nöbeti öykünüz varsa,KOPAQ aldıktan sonraki ilk 24 saat süresince yalnız kalmamalısınız.
Yukarıdaki bu öneriler sadece omurganıza KOPAQ enjekte edilmesi halinde geçerlidir. Emin olmadığınız herhangi bir konu varsa doktorunuza sorunuz.
Vücut boşlukları ve eklemlerde kullanılması:
Vücut boşlukları; eklemler, rahim veya över tüpleri olabilir. İlacın nereye ve nasıl uygulanacağı değişir.
Ağız yolu ile kullanılması:
Boğaz, mide veya ince bağırsağın incelenmesi için KOPAQ normalde ağızdan verilir. KOPAQ bu incelemelerde su ile seyreltilebilir.

Eğer KOPAQ'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla KOPAQ kullandıysanız

KOPAQ 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KOPAQ size bir sağlık tesisinde ve bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.
Doktorunuz doz aşımı görüldüğü hallerde su veya elektrolit dengesizliklerini düzeltme ve diğer tedavileri uygulama yoluna gidebilir.
Bu ilacın özel bir antidotu yoktur.

KOPAQ*ı kullanmayı unutursanız

KOPAQ doktor kontrolü altında uygulanır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.KOPAQ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Size KOPAQ uygulandıktan sonra herhangi bir sorun ortaya çıkarsa doktorunuzla konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KOPAQ'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Alerjik etkiler:
Henüz size KOPAQ uygulanan hastane veya klinikte iken alerjik etkiler ortaya çıkarsa DERHAL doktorunuza bildiriniz. Bu etkiler arasında şunlar bulunabilir:
• Hırıltılı nefes alma, nefes almada zorluk veya göğüste sıkışma hissi veya ağrı
• Deri döküntüsü, şişlikler, kaşıntılı lekeler, ciltte veya ağız içinde kabarcıklar veyadiğer alerji belirtileri
• Yüzünüzde şişme
• Baş dönmesi veya baygınlık hissi (kan basıncınızın düşmesinden kaynaklanır)
Bu bahsedilen yan etkiler KOPAQ verilmesinden birkaç saat veya gün sonra ortaya çıkabilir. Eğer bu yan etkilerden herhangi biri siz hastaneden ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa, en yakınhastanenin acil servisine başvurunuz.
KOPAQ verilmesinden sonra idrar oluşumunda kısa süreli bir azalma yaygın olarak görülür. Bu durum böbrek hasarına yol açabilir.
Aşağıda listelenen diğer istenmeyen etkiler size KOPAQ verilmesinin nedeni ve veriliş yolu ile ilişkilidir. Eğer size KOPAQTn nasıl uygulandığı konusunda emin değilseniz doktorunuzasorunuz.
Genel (KOPAQ uygulanan tüm hastalan kapsar):
Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Sıcaklık hissi
Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler): • Bulantı
Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (aleıji)
• Kalp hızında yavaşlama
• Baş ağrısı, kusma, ateş
Çok seyrek (10.000 kullanıcıda 1 kişiden azını etkiler)
• Tat duyusunda anlık değişiklik
• Tansiyonun çıkması veya düşmesi, titreme (ürperme)
• İshal, mide bölgesi çevresinde ağrı
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
• Şok ve kollapsa neden olan şiddetli aleıjik reaksiyonlar dahil alerjik reaksiyonlar;diğer alerji belirtileri için yukarıdaki “Alerjik etkiler” bölümüne bakınız.
• İodizm (vücutta aşırı miktarda iyot bulunması). Bu durum, tükrük bezlerinin şişmesineve duyarlı (ağrılı) hale gelmesine yol açar.
Atardamar veya toplardamar içine enjeksiyondan sonra:
Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Ağrı ve rahatsızlık
Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Baş dönmesi
• İshal
• Hızlı kalp atımı dahil, kalp atışlarında düzensizlik
• Böbrek problemleri
• Öksürük, ateş, genel rahatsızlık
Çok seyrek (10,000 kullanıcıda 1 kişiden azını etkiler)
• Kasılmalar, bilinç bulanıklığı, duyularda (dokunma gibi) bozulma, titreme
• Sıcak basması
• Nefes almakta güçlük (akciğerlerdeki sıvı nedeni ile oluşan şiddetli nefes almagüçlüğü dahil)
• Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa sürelibeyin rahatsızlığı (ensefalopati)
• Uykulu durum
• Kalp krizi
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):
• Kafa karışıklığı, nerede olduğunu bilememe hali
• Tiroid bezinin aşırı çalışması (tirotoksikoz), tiroid bezinin aktivitesinde kısa süreliazalma (geçici hipotiroidizm)
• Bir süre etrafta dolaşmakta güçlük
• Kısa süreli hafıza kaybı
• Kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç güne kadar), kısa süreli işitme kaybı
• Göğüs ağrısı, kalp durması dahil kalp problemleri
• Göğüste sıkışma hissi veya nefes almakta güçlük
• Pankreasta (midenin arkasında bir organ) var olan iltihabın kötüleşmesi
• Toplardamarlarda ağrı ve şişlik, kan pıhtıları oluşması
• Eklem ağrısı, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon, sırt ağrısı
• Şiddetli cilt reaksiyonları
• Psöriyazis (sedef hastalığı) alevlenmesi
• Konuşamama ve kelimeleri telaffuz edememe dahil konuşma bozuklukları
• Koma
• Anıların hatırlanamaması
• Astım atağı
Omurgaya enjeksiyondan sonra:
Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 kullanıcıyı etkiler):
• Baş ağnsı (şiddetli ve uzun süreli olabilir)
Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Bulantı, kusma
Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihabı (kusma, yüksek ateş, baş ağnsı, zihinselbozukluklar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir)
Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Kasılma nöbetleri, baş dönmesi, kol veya bacaklarda ağrı, boyun ağnsı, sırt ağnsı
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
• Elektroensefalografi olarak adlandınlan bir tetkikte beyinde anormal elektrik aktivitesitespit edilmesi
• Parlak ışığa tahammül edememe, ense sertliği
• Bir süre etrafta hareket edememe, kafa karışıklığı hissi
• Duyularda (dokunma gibi) bozukluk, kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç günekadar), kısa süreli işitme kaybı
• Karıncalanma duyusu, kas kasılmalan, enjeksiyon bölgesi reaksiyonlan
• Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa sürelibeyin rahatsızlığı (ensefalopati)
• Konuşamama, kelimeleri telaffuz edememe dahil konuşma bozukluktan

Vücut boşluklarında kullanımından sonra:

(rahim, över tüpleri, mesane, pankreas veya fıtık gibi)
Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 kullanıcıyı etkiler):
• Mide bölgesi çevresinde ağrı
Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
bulantı, kusma gibi belirtilerle miktarda madde salgıladığının

• Pankreas bezinin iltihabı (pankreatit) (Karın ağrısı,ortaya çıkabilir)
• Laboratuvar testlerinde, pankreas bezinin anormalsaptanması
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
• Ağrı
Eklemlere enjeksiyondan sonra:
Çok yaygın (10 kullanıcıda 1 kullanıcıdan fazlasını etkiler):
• Enjekte edildiği yerde ağrı
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
• Eklemlerde iltihap
Ağız yolu ile kullanılmasından sonra:
Çok yaygın (10 kullanıcıda 1 kullanıcıdan fazlasını etkiler):
• İshal
Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Bulantı, kusma
Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):
• Mide bölgesi çevresinde ağrı
Çocuklarda ve adolesanlarda görülen ek istenmeyen etkiler:
Prematüre infantlar, yeni doğanlar ve diğer çocuklarda ioheksol uygulanmasını takiben, tiroid fonksiyonlarında kısa süreli bozukluk bildirilmiştir. Bu durum geçicidir ve bir süre sonranormale döner. Normalde herhangi bir belirti görülmez. Prematüre bebekler iyot etkisineözellikle duyarlıdır.
Tekrarlanan ioheksol uygulamalarına maruz kalan bir annenin bebeğinde kısa süreli geçici tiroid fonksiyonu anormalliği bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. KOPAQTn saklanması

KOPAQ'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Tüm parenteral ürünler için olduğu gibi, kullanılmadan önce KOPAQ gözle incelenmelidir. Flakon içinde çökelti ve renk değişikliği olup olmadığı ve ambalajın bütünlüğü kontroledilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.
25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Karton kutusu içinde saklayınız.
Bu ürün tek kullanımlıktır. Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısımlar imha edilmelidir.
İlaçlan atık suya atmayınız veya ev atıklan ile imha etmeyiniz. Çevrenin korunması için eczacımza ilacınızı nasıl imha edeceğinizi sorunuz.

Ruhsat sahibi:


Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Koşuyolu Cad. No: 34 34718 Kadıköy/İSTANBULTel: (0216) 544 90 00Faks: (0216) 545 59 92e-mail:

[email protected]


Üretici:


Pharmavision San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Kopaq 300 Mg I / Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ...

Etken Maddesi: Ioheksol

Atc Kodu: V08AB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.