Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rinidin % 0.025 Pediyatrik Burun Damlası Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Sempatomimetikler » Oksimetazolin HCL

KULLANMA TALİMATIRİNİDİN® %0,025 pediyatrik burun damlası Burun içine uygulanır.

•

Etkin madde:

10 mİ içinde 2,5 mg oksimetazolin hidroklorür bulunur.
•

Yardımcı maddeler:

Benzalkonyum klorür (%100), titripleks III (disodyum edetat),sodyum hidroksit, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat (ekstra pür), disodyum hidrojenfosfat 12-hidrat (ekstra pür), deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek


veya düşük doz kullanmayınız._Bu Kullanma Talimatında:

/.

RİNİDİNnedir ve ne için kullanılır?


2. RİNİDİN^'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. RİNİDİN® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. RİNİDİN®'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. RİNİDİN® nedir ve ne için kullanılır?

• RINIDIN , bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Oksimetazolin, kan damarlarını büzücüözellikleri sayesinde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlar. Buna ek olarak, etkinmaddenin antiviral (viruslann etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran), bağışıklık sisteminidüzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu engelleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir.
• RİNİDİN®, 10 mİ İçeren damlalıklı cam şişelerde sunulur. Berrak, hemen hemen renksizçözelti görünümündedir.
• RİNİDİN®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
• Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzitlere (burun veyüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) bağlı burun tıkanıklığınıngiderilmesi,
• Paranazal sinüs (yüz sinüsleri; alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafındabulunan kemik boşluklar) hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak,
• Orta kulak iltihaplarında nazofarinks (burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığıbölge) mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak,
• Rinoskopiyi (burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem) kolaylaştırmakiçin.

2. RİNİDİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RİNİDİIST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer RİNİDİN in herhangi bir bileşenine veya diğer adreneıjik ilaçlara karşı aşınduyarlıysanız,
• Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içindekabuk varsa,
• RİNİDİN in içeriğinde koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür bulunmasınedeniyle, bu maddeye karşı aşın hassasiyetiniz varsa.
• Hipofız beziniz burun yoluyla cerrahı olarak çıkanldı ise (transsfenoidal hipofizektomi)veya meninks zannızı (dura mater) açıkta bırakan cerrahi bir girişim geçirdiyşeniz.
RİNİDİN in içeriğindeki etkin madde konsantrasyonu 2 yaşından büyük çocuklar için
tasarlanmıştır; bu nedenle 2 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

RİNİDİN^'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ RİNİDİN®, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

~ • Göz içi basıncınız artmışsa (özellikle dar açılı glokom),

• Böbreküstü bezi tümörünüz (feokromasitoma) varsa,
• Tİroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa,
• Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa,
• Kalp-damar hastalığınız varsa,
• Kan basıncı yüksekliğiniz (hipertansiyon) varsa,

• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) veya trisiklik antidepresanlar (TSA)adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altında iseniz,
• Prostat hipertrofıniz (prostat bezinde büyüme) varsa.
Yukarıdaki durumlarda RİNİDİN®'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. 7 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.
Burun tıkanıklığını gideren soğuk algınlığı ilaçlarının sürekli kullanımının etkilerini zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

Araç ve makine kullanımı

RİNİDİN in uzun süreli kullanımından ya da önerilen dozdan daha yüksek dozlarda uygulanmasından sonra, kalp-damar ya da merkezi sinir sistemi etkileri olabilir. Böyledurumlarda araç ya da makine kullanma yeteneğinin olumsuz etkilenebileceğini göz önündebulundurunuz.

RİNİDİN^ 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

RİNİDİN , içeriğinde bulunan koruyucu madde benzalkonyum klorür nedeniyle tahriş edici olabilir ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• RİNİDİN® ve duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (tranilsipromin tipi MAOinhıbitörleri ya da trisiklik antidepresanlar) birlikte kullanımı, kalp-damar sistemiüzerindeki etkileri nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
RİNİDİN®, kan basıncında artış riskinden dolayı MAO inhibitörlerini aldıktan sonra 2 haftaya kadar kullanılmamalıdır.
• Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepesanlar ya da MAO inhibitörleri)eşzamanlı olarak ya da RİNİDİN® uygulamasından hemen önce kullanımı veya tek başınaRİNİDİN®'in doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
• RİNİDİN , betanidin, debrisokin ve guanetidinin (kan basıncım düşüren bazı ilaçlar)etkilerini azaltabilir.
• Bromokriptin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) adı verilen etkin maddeyi içerenbir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. RİNİDİN® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

2 yaşından büyük çocuklarda: Her bir burun deliğine günde 2-3 defa 1-2 damla RİNİDİN® damlatılır.
Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.
Burun mukozası atrofısi riski nedeni ile ilaç, kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılabilir.
RİNİDİN için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

RİNİDİN® burun içine uygulanır.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

RİNİDİN®, sadece 2 yaşından büyük çocuklara verilebilir; 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar için RİNİDİN®'in içeriğinde daha yüksek konsantrasyonda etkin madde içeren formu mevcuttur.

• Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer RİNİDİN®in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla RİNİDİN® kullandıysanız

Doz aşımına ya da kaza sonucu ağız yoluyla alımına bağlı olarak aşağıdaki etkiler ortaya çıkabilir:
- göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis),
- bulantı,
- kusma,
- dudaklarda mavimsi renk değişikliği (siyanoz),
- ateş,
- spazmlar,
- kalp-damar bozukluktan (kalp atım sayısının artması, kalpte ritim bozukluğu, dolaşımyetersizliği, kalp fonksiyonlannın durması, kan basmcında yükselme),
- akciğer fonksiyon bozukluğu (akciğer ödemi, solunum bozukluklan, nefes darlığı),
- ruhsal bozukluklar.
Bunun yanı sıra, sersemlik, vücut sıcaklığında düşme, kalp atım sayısında azalma, kan basmcında şok benzeri düşme, solunumun durması ve koma gelişebilir.
Doz aşımı, özellikle çocuklarda çoğu kez nöbet ve koma gibi santral sinir sistemi etkilerine; bradikardi (kalp atım hızının düşmesi), apne (soluk durması) ve muhtemelen hipertansiyonu(kan basıncı yüksekliği) takip eden hipotansiyona (kan basıncı düşüşü) sebep olur.

RİNİDİbr 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


RİNİDİN^'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Tedaviye dozaj talimatlarında tanımlandığı gibi devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RİNİDİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir:

Çok yaygın:

10'da l'den fazla

Yaygın:

10'da l'den az, fakat 100'de l'den fazla

Yaygın olmayan:

100'de l'den az, fakat 1.000'de l'den fazla

Seyrek:

1.000'de l'den az, ancak tedavi edilen 10.000'de l'den fazla

Çok seyrek:Yaygın

• Burun mukozası, ağız ve boğazda yanma veya kuruluk; özellikle hassas hastalardaaksırma oluşabilir.

Yaygın olmayan

• Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşın duyarlılık reaksiyonları)
• Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı

Seyrek

• Baş ağnsı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlıkhuzursuzluk, halüsinasyon (varsam, hayal görme) ve nöbetler (özellikle çocuklarda)
• Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)
Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozukluklan

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. RİNİDIN®'in saklanması

RİNİDİN® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra RİNİDİN®'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Berksam İlaç Ticaret A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212)534 79 00Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı.... tarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Rinidin % 0.025 Pediyatrik Burun Damlası

Etken Maddesi: Oksimetazolin Hidroklorür

Atc Kodu: R01AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.