Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Targocid 400 Mg Im/iv Enjektabl Çözelti İçin Liyofize Toz İçeren Şırınga Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Glikopeptid Antibakteriyeller » Teicoplanin

KULLANMA TALİMATITARGOCİD 400 mg enjektabl çözelti için liyofılize toz içeren flakon Damar içine veya kas içine enjekte edilir.

•

Etkin madde;

Her bir flakonda 400 mg teikoplanin
•

Yardımcı madde:[Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 'okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

(

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


|1 2

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı*kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekdüşük doz kullanmayınız.


- İdrar yollan: Böbrek ve mesaneyi de içeren organların enfeksiyonları
- Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar
- Eklem ve kemikler: Kalça, ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar dadahil.
- Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi.
- Kalp: Endokardit olarak adlandırılan kalbin iç zarının veya kapakçıklarının iltihabı.
- Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandırılır. Bu durum eğer böbrekproblemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir.
Ayrıca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatları) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır.
Penisilin ya da sefalosposİnlere karşı alerjisi bulunan hastaların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Clostridium difficile2. TARGOCİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerTARGOCİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TARGOCİD'in içindeki herhangi bir maddeyekarşı alerjiniz varsa.
Alerjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler

TARGOCİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Böbrek problemleriniz varsa
• Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı alerjiniz varsa
• Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid,kolistin, amfoterisin B, siklosporin, sİsplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanızveya yeni kullandıysanız
• Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

TARGOCID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TARGOCİDdamar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak,

Clostridium difficileHamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz TARGOCİD'i kullanmamanız gerekir. TARGOCİD'i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında TARGOCİD'ı kullanmamanız gerekir.
TARGOCİD i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

TARGOCİD sersemlik ve baş ağrısına neden olabilir. Araç ve makine kullanımı olumsuz etkilenebilir. Eğer bunlar olursa, araç ve makine kullanmamanız gerekir.

TARGOCİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TARGOCİD'in içinde özel önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmaz.
Bu tıbbi ürün her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ilaçlar: aminoglikozid antibiyotikler(gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisİn dahil ) ve diğerantibiyotikler (sefaloridin veya kolistin)
• Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (amfoterisin B)
• Siklosporin - organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında
• Sisplatin - bazı kanser türlerinde kullanılır.
• İdrar söktürücüler (fiırosemid, etakrinik asit)
Doktorunuz kanınızda İlaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir.
TARGOCİD ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. TARGOCİD'i nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.
İntravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infiizyonla uygulanabilir.
Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.

Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:


18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.

Şiddetli enfeksiyonlarda:


İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg

Enfeksiyon oluşumunu engellemek için:


Ameliyat öncesi tek doz 400 mg

Periton Diyalizi:


İlk gün damar içine uygulanan 400mg'lık yükleme dozunun ardından:
1. hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/1 dozunda
2. hafta: her iki torbada bir 20 mg/1 dozunda
3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20mg/l.

Çocuklar(2aylık ve üzerii

Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:
• İlk üç uygulamada 10 mg/kg'lık doz 12 saatte bir uygulanır
• Daha sonra uygulamaya günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.
Şiddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:
• İlk üç uygulamada 10 mg/kgTık doz 12 saatte bir uygulanır
• Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.
Enfeksiyonu önlemek için:
• Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanırBebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde)
• İlk gün 16 mg/kg, ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve varsa diğere hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TARGOCİD dozunu uygulayacaktır.

Eğer TARGOCİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla TARGOCİD'i kullandıysanız:

TARGOCİD doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gereklitedavi uygulanacaktır.
TARGOCİD 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

TARGOCİD 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.TARGOCİD'i kullanmayı unutursanız;

TARGOCİD doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.TARGOCİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

TARGOCİD tedavisi mutlaka doktor denetiminde uygulanacağı için, tedavinin durdurulmasına doktor karar verecektir. Ancak tedaviyi doktorunuzun onayı olmadanbırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği vücut sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortayaçıkabilir ve genel sağlık durumunuz bozulabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TARGOCİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TARGOCİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon oluşursa: döküntü, kaşıntı, ateş, nefes almada zorluk veya hırıltı, titreme,şişlik
• Deri, ağız, gözler ve genital bölgede su dolu kabarcıklar oluşumu. Bu durum “StevensJohnson sendromu” veya “toksik epidermal nekroliz” olabilir.
• Beyine doğrudan uygulanmasının ardından (intraventriküler) epileptik nöbetler oluşursaBunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TARGOCİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Normale göre daha sık enfeksiyon geçiriyorsanız. Bu durum lökopeni ve nötropeninin(akyuvar sayısında azalma) bir belirtisi olabilir.
• Olağan dışı çürükler veya kanama eğilimi varsa. Bu durum trombositopeninin (kan pulcuğusayısında azalma) belirtisi olabilir
• Ateş, boğaz ağrısı, ağızda yaralar ve diş eti kanaması söz konusuysa. Bu durum granülositadlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmanın (agranülosİtoz) belirtisi olabilir.
• Uygulama bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik gibi reaksiyonlar
• Mide bulantısı,kusma, ishal
• Sersemlik, baş dönmesi ve baş ağrısı
• Vücudunuzun üst kısmında kızarıklık
• Hafif duyma kaybı, kulaklarda çınlama ya da baş dönmesi
• Enfeksiyon, ateş, titreme
• Deride kızarıklık, şişlik ve o bölgede ağrı ile kendini gösteren toplardamar iltihabı(tromboflebit)
• Zor ve hırıltılı nefes alıp verme (bronkospazm)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Böbrek ve karaciğer problemleri veya böbreğinizin çalışma düzeninde değişiklikler. Budurum kan testleri sonuçları ile fark edilebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz,5. TARGOCİD'in saklanması

TARGOCİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
Kuru toz eritildikten sonra elde edilen solüsyon, 5°C ısıda; buzdolabında 24 saat süre ile bekletilebilir. Bu solüsyon dondurulmamalıdır.
24 saatten uzun süre bekletilen solüsyonlar kullanılmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TARGOCİD 'i kullanmayınız.


Ruhsal sahibi:


Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şİşlİ-İstanbulTel: 0212 339 10 00Faks: 0212 339 10 89

Üretim yeri:


Gruppo Lepetit S.p.A. 03012 Anagni-İtalya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:

Hazırlama şekli:

1. Bir enjektör ile ampulün içindeki suyun tamamını çekiniz.
2. Flakonun yeşil renkli plastik kapağını yukarıya doğru hafifçe iterek çıkarınız.
3. Suyun tamamını YAVAŞÇA flakonun İçine enjekte ediniz; enjektörün içinde yaklaşık 0.2mİ kadar su kalacaktır.
4. İçindeki toz tamamen çözününceye kadar flakonu iki elinizin arasında hafifçe döndürünüz;köpük oluşumunu engellemek için dikkatli davranınız. TÜM TOZUN, HATTA KAPAKLASTİĞİNİN ÇEVRESİNDE OLANLARIN DAHİ TAMAMEN ÇÖZÜNDÜĞÜNDENEMİN OLUNMALIDIR.
Bu solüsyonu sallamak, beklenen hacmin alınmasını güçleştirecek biçimde köpük oluşumuna yol açacaktır. Bununla birlikte, TARGOCİD tam olarak çözünmüşse, köpük solüsyonunkonsantrasyonunu değiştirmez ve 1.5 mi için 100 mg'lık ya da 3 mİ için 200 mg (200 mg'lıkflakon) veya 3 mİ için 400 mg'lık (400 mg'lık flakon) konsantrasyon elde edilir. Eğersolüsyonda köpük oluşursa, 15 dakika beklemek gereklidir.
5. İğneyi kapak lastiğinin tam ortasına yerleştirerek ve TARGOCİD solüsyonunun çoğunualmaya çalışarak solüsyonu flakondan yavaşça çekiniz.
6. Dikkatle hazırlanmış bir solüsyonun konsantrasyonu, 1.5 ml'de 100 mg (200 mg'lıkflakon), 3 ml'de 200 mg (200 mg'lık flakon) ve 3 ml'de 400 mg (400 mg'lık flakon) olacaktır.Solüsyonun doğru olarak hazırlanması ve enjektöre dikkatle çekilmesi önemlidir. Dikkatlehazırlanmamış preparatlar ile yapılan uygulamalar, dozların %50'sinden azının verilmesineyol açar.
7. Nihai solüsyon, pH'ı 7.2 - 7.8 arasında olan ızotonik bir solüsyondur.
8. Sulandırılmış solüsyon ya direkt olarak ya da aşağıdakilerle seyreltilerek enjekte edilebilir:
• %0.9'luk sodyum klorür enjeksiyonu
• Sodyum laktat bileşik enjeksiyonu (Ringer Laktat solüsyonu, Hartmanns solüsyonu)
• %5 Dextroz enjeksiyonu
« %0.18 sodyum klorür ve %4 Dekstroz enjeksiyonu
•

%1

.36 ya da %0.86 dekstroz içeren peritoneal diyaliz solüsyonları.
TARGOCİD ve amİnoglİkozid solüsyonları doğrudan karıştırıldığında geçimli değildir, enjeksiyondan önce karıştırılmamalıdır.
9. Distile su ile çözünen flakon içeriği 2-8°C'de buzdolabında 24 saat süre ile bekletilir,dondurulmamalıdır. 24 saatten uzun süre bekletilen solüsyonlar kullanılmamalıdır.
7
1

Bu Kullanma Talimatında:


1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?


2. TARGOCİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TARGOCİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TARGOCİD'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?

• TARGOCİD, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilaç içerir.
• TARGOCİD, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan birantibiyotiktir. Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydanagelebilir. TARGOCİD damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır.
2
Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mİ enjeksiyonluk suiçeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur.
Her bir çözücü ampul içinde 3 mİ enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TARGOCİD Enjektabl Flakonu içinde 24 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur: TARGOCİD 200 mgenjektabl çözelti için liyofılize toz içeren flakon ve TARGOCİD 400 mg enjektabl çözelti içinliyofılize toz içeren flakon
- TARGOCİD diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veyapenisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kullanılır. Buenfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir:
- Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen “yumuşak doku” da denebilir. Bu dokularınenfeksiyonları

İlaç Bilgileri

Targocid 400 Mg Im/iv Enjektabl Çözelti İçin Liyofize Toz İçeren Şırınga

Etken Maddesi: Teikoplanin

Atc Kodu: J01XA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.