Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Psovate Losyon Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Çok Güçlü Kortikosteroidler (Grup 4) » Klobetasol Propiyon

KULLANMA TALİMATIPSOVATE LOSYON Haricen kullanılır.

Etkin madde: %

0.05 klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.PSOVATE nedir ve ne için kullanılır?


2. PSOVATEıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.PSOVATE nasıl kullanılır?


4 .Olası yan etkiler nelerdir?


5. PSOVATE'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PSOVATE nedir ve ne için kullanılır?

T opikal iltihabın

PSOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.
PSOVATE, sedef hastalığı zor tedavi edilen egzamalar gibi cilt problemlerinde etkilerini azaltmak için kullanılır.

2. PSOVATE 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPSOVATE 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Klobetazol propiyonat veya PSOVATE 'ın bileşenlerinden herhangi birine karşıalerjiniz veya hassasiyetiniz varsa
• Saçlı deride enfeksiyonunuz varsa
• Hastalıklı bölge bir bandaj ile kapatılacaksa
• Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi)
• Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında
• 1 yaş altındaki çocuklarda

PSOVATE 'ı aşağıdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

• Gözünüze kaçmasına izin vermeyiniz. Göz ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkayınız.
• Özellikle bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, uzun süreuygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma ) yapabilir.
• Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama ardından saç kurutma makinesi dahil ateş,alev,ısı maruziyetinden kaçınılmalıdır.
• PSOVATE 'ı sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir.
• Emziriyorsanız
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
• Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır.Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal PSOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemikantimikrobik tedaviye geçilmelidir.
Bu uyarılar, geçmiş teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

PSOVATE 'ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PSOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PSOVATE 'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığı için PSOVATE emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

PSOVATE 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PSOVATE 'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında özel bir bilgi
bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç ) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç ) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PSOVATE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Uygulamadan önce saçın kuru olduğuna emin olunuz. Sabah akşam iyileşme meydana gelinceye kadar saç derisine az miktarda uygulayınız. Başkasına uyguluyor iseniz uygulamasonrasında ellerinizi yıkayınız veya uygulamayı eldiven ile yapınız.
Daha sonra sağlanan düzelmenin sürdürülmesi için günde bir kez ya da daha seyrek olarak uygulanabilir.
Doktorunuz söylemedikçe;
• Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız.
Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

PSOVATE sadece saçlı deriye uygulanır. Klobetazol propiyonat uygulamasından sonra ellerinizi yıkamalısınız.

Deiik yagrupları:

•Çocuklarda kullanım:

Bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda yararsağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır.

• Yalılarda kullanımı :Özel kullanım durumları:

Böbrek/karacier yetmezlii:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eger PSOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.Kullanmanız gerekenden daha fazlaPSOVATEkullandıysanız :

Bu kullanma talimatındaki bilgileri takip etmeniz önemlidir. Eğer kısa bir süre tavsiye edilen miktardan daha fazla kullanmışsanız ya da yanlışlıkla yutarsanız endişelenmeyiniz. Mümkünolan en kısa sürede hastaneye gidiniz.

PSOVATE 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.PSOVATE'ıkullanmayı unutursanız

Eğer saç losyonunuzu sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PSOVATEile tedavi sonlandırıldıındaki oluabilecek etkiler

PSOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PSOVATE 'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarh olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

• Uygulama yerinde kızarıklık, doküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon
• Lokal yanma hissi

Yaygın olmayan yan etkiler

• Deride incelme, çizgilenme
• Deri yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Ağırlık artışı
• Aydede yüzü/yüzde yuvarlakla ş ma
• Obezite
• Deride kırışıklık
• Deride kuruluk
• Deri renginde değişiklik
• Vücut kıllarında artma
• Saç dökülmesi /uzamaması/ saçta incelme
• Uygulama yerinde allerjik reaksiyon
• Derideki durumun kötüleşmesi
• Uygulama yerinde tahriş
• Kızarıklık
• Döküntü, kaşıntı
• Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması
• Deri enfeksiyonu
• Çocuklarda kilo artışı /büyümede yavaşlama
• Kanda kortizol hormonunun azalması
• Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması
• Kan basıncı yükselmesi
• Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)
• Göz içi basıncı artışı (glokom)
• Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. PSOVATE 'm Saklanması

PSOVATE'ı çocuklarmgöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PSOVATE'ı kullanmayınız.


Uygulama esnasında ve sonrasında

PSOVATE'ı ateşten veya sigaradan uzak tutunuz.

Ruhsat Sahibi:

Kurtsan İlaçları A.Ş.
Merter 34169 İSTANBUL

Üretim Yeri :

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esenyurt / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı................tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Psovate Losyon

Etken Maddesi: Klobetazol Propiyonat

Atc Kodu: D07AD01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Psovate Losyon-KUB
 • Psovate Losyon-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Psovate 25 Ml Losyon
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.