Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Psovate Merhem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Çok Güçlü Kortikosteroidler (Grup 4) » Klobetasol Propiyon

KULLANMA TALİMATIPSOVATE MERHEM Haricen Kullanılır.

Etkin madde. %

0.05 klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddelerBu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. PSOVATE

nedir ve niçin kullanılır?


2.kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PSOVATE

nasıl kullanılır?


4 .

Olası yan etkiler nelerdir?


5.PSOVATE 'ınsaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PSOVATE nedir ve ne için kullanılır?

PSOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal steroidler belirli bir cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.
PSOVATE diskoid lupus eritematozus (genellikle yüzde görülen plaklar bir çeşit deri hastalığı ), liken planus (deri,deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı ),sedef hastalığı zor tedavi edilen egzamalar gibi cilt problemlerinde iltihabın etkileriniazaltmak için kullanılır.

2. PSOVATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPSOVATE ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonunuz varsa
• Akne ve rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al basması ) denilen bir durumunuz ya daperioral dermatit ( ağız çevresinde kırmızı döküntülü sivilceler )
• Klobetazol propiyonat veya PSOVATE'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
• İnflamasyonsuz kaşıntınız varsa
• Hastalıklı bölge bir bandaj veya bebek beziyle kapatılacaksa
• Cinsel organlar ve makattaki kaşıntılı durumlarda
• Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi )
• Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında•1 yaş altındaki çocuklarda

PSOVATE ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Doktorunuz tavsiye etmedikçe derisi kolaylıkla incelebilen yüzünüze sürmeyin.
• Gözünüze kaçmasına izin vermeyiniz. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.
• Uzun süreli kullanmayın. Eğer dört haftadan sonra herhangi bir iyileşme olmuyorsa,doktorunuzla görüşün.
• Emziriyorsanız
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
• Çocuklarda ve yüzde uygulandığında tedavi 5 günü geçmemeli ve kapatılarakuygulanmamalıdır.
• Sedef hastalığı tedavisinin yakından izlenmesi gerekir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

PSOVATEın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PSOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PSOVATE'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç anne sütü ile atıldığı için PSOVATE emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Emzirme sırasında kullanılırkenbebeğin yanlışlıkla yutmaması için memeye uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

PSOVATEın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki butilparaben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş ) neden olabilir. Ayrıca stearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temasa bağlı alerjik deribozukluğu ) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç ) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç ) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlardakullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.3.PSOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.
İnce bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya da iki kez düzelme sağlayana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uyguma sıklığıazaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında biryumuşatıcı uygulamadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir. Durum kötüleşirse yada 2-4 haftada düzelme sağlanmazsa tedavi ve tanı yeniden değerlendirilmelidir.
Doktorunuz söylemedikçe;
• Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız.
• Uzun süre geniş vücut yüzeylerine kullanmayınız ( örneğin haftalarca veya aylarca hemenhemen her gün )
•Yüze uygulandığında 5 günden uzun kullanılmamalıdır.
Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

PSOVATE sadece cilde uygulanır. Klobetazol propiyonat uygulanmasından sonra, eğer elleriniz tedavi edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım :

Bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır. Çocuklardayarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları :

Böbrek /karaciğer yetmezliği :

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer PSOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PSOVATE kullandıysanız:

Kısa sürede yüksek doz kullanması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm ( böbreküstü bezinden aşırı derece steroidhormonu salgılanması ) belirtileri görülebilir ve bu durumda PSOVATE tedavisi, adrenalyetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği ) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.
PSOVATE 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PSOVATE' ı kullanmayı unutursanız

Eğer merheminizi sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün veya bir sonraki uygulamaya yakın bir zamansa o zamana kadar bekleyin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PSOVATE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

PSOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PSOVATE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

• Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü,kaşıntı, yanma,temasa bağlı alerjik reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler

• Deride incelme, çizgilenme
• Deri yüzeyindeki toplardamarın belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

•

Ağırlık artışı

•

Aydede yüzü/ yüzde yuvarlaklaşma
• Obezite
• Deride incelme
• Deride kırışıklık
• Deride kuruluk
• Deri yüzeyi altında kan damarlarının görünmesi
• Deri renginde değişiklik
• Vücut kıllarında artma
• Saç dökülmesi/uzamaması/saçta incelme
• Uygulama yerinde allerjik reaksiyon
• Derideki durumun kötüleşmesi
• Uygulama yerinde tahriş
• Kızarıklık
• Döküntü, kaşıntı
• Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması
• Deri enfeksiyonu
• Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama
• Kanda kortizol hormonunun azalması
• Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması
• Kan basıncı yükselmesi
• Gözün lensinde bulutlanma (katarakt )
• Göz içi basıncı artışı (glokom )
• Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.4. PSOVATE ' ın Saklanması

PSOVATE 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 0C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra PSOVATE 'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Kurtsan İlaçları A.Ş.
Merter 34169 İSTANBUL

Üretim Yeri: :

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esenyurt / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı................tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Psovate Merhem

Etken Maddesi: Klobetazol Propiyonat

Atc Kodu: D07AD01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Psovate Merhem-KUB
 • Psovate Merhem-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.