Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bepanthen Plus Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Yara Ülser Tedavisi

KULLANMA TALİMATI

BEPANTHEN® PLUS krem Cilde uygulanır.

• Etkin madde:

1 g krem 50 mg dekspantenol ve 5 mg klorheksidin hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Setil alkol, stearil alkol, yün yağı (lanolin E913), polioksil 40 stearat, beyaz vazelin, sıvı parafın, DL- lakton, demineralize su,

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın,yine de BEPANTHEN PLUS'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. BEPANTHEN PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2BEPANTHEN PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3BEPANTHEN PLUS nasıl kullanılır?


4\ Olası yan etkiler nelerdir?


5.BEPANTHEN PL US 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BEPANTHEN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

BEPANTHEN PLUS, 1 gramında etkin madde olarak 50 mg dekspantenol ve 5 mg klorheksidin hidroklorür bulunan hafif sarımsı beyaz renkli bir yara kremidir.
30 g'lık aluminyum tüpte piyasada bulunur.
Dekspantenol; B5 vitaminin ön maddesidir ve deriden hızla emilerek vücutta pantotenik aside dönüşür. Pantotenik asit, derinin kendini yenilemesine, kızarıklıkların ve tahrişlerin giderilmesi, yaraların iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.
Klorheksidin hidroklorür; birçok bakteri ve bazı mantarlara karşı etkili bir antiseptiktir. Özellikle deri enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalara karşı (

Staphylococcus aureus

) güçlü etkiye sahiptir.
BEPANTHEN PLUS;
¦ Enfeksiyon riski olan tüm yüzeysel yara türleri: örn. sıyrıklar, kesikler, çizikler, çatlaklar, yanıklar, yaralar, deri yangısı (dermatit),
¦ Bacak ülseri ve yatak yaralan gibi kronik yaralar,
¦ Cilt enfeksiyonları, öm:ikincil enfekte ekzema ve nörodermatit(kaşıntılı cilt enfeksiyonu)
¦ Emziren annelerde çatlak meme uçlarının tedavisi,
¦ Doku harabiyeti ve ameliyat yaralarının tedavisi için kullanılır.

2. BEPANTHEN PLUS'ı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

BEPANTHEN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• BEPANTHEN PLUS, dekspantenole, klorheksidin hidroklorüre ya da içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olduğu bilinen kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
t Klorheksidin hidroklorür içerdiğinden dolayı delinmiş kulak zanna uygulanmamalıdır.

BEPANTHEN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Göz, kulak ve vücudun ağız, burnun içi, vajina gibi alanlarını kaplayan mukoz membranlar (zar) ile temasından kaçınınız.
• Tahriş olmuş deride enfeksiyon riski bulunmuyorsa (örneğin güneş yanıklan) BEPANTHEN PLUS kullanılması tavsiye edilmez.
• Eğer şikayetleriniz devam ederse veya durum kötüleşirse doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BEPANTHEN PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Klorheksidin veya dekspantenolün cilt yüzeyine uygulanan formlan için yiyecek veya içecek ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik döneminde uygulanırken tedbirli olunması ve geniş deri alanlanna uygulamaktan kaçınılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren anneler tarafından kullanılabilir ancak aşın miktarda uygulanmamalıdır. Meme başı çatlaklarının tedavisi için kullanılıyorsa emzirmeden önce meme başı temizlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemiştir.

BEPANTHEN PLUS'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Setil alkol, stearil alkol, yün yağı (lanolin) içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temas dermatiti) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BEPANTHEN PLUS'm veya kullanılan diğer ilacın etkisi ya da yan etkiler değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
Klorheksidin hidroklorür, sabunlar ve diğer anyonik bileşikler ile geçimsizdir. Bir etkileşim olasılığına karşı önlem olarak BEPANTHEN PLUS başka antiseptik maddeler ile aynı zamanda kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BEPANTHEN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Temizlenmiş yaralara veya enfeksiyonlu deri bölgelerine günde bir veya birden fazla, gerekli görülen miktarda ince bir tabaka şeklinde uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen kullanılır.
Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.
Geniş cilt bölgelerine uygulamaktan kaçınılmalıdır.
Sargı bezi ve pedler zorunlu olmamakla birlikte kullanılabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur

Özet kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım bilgisi mevcut değildir.

Eğer BEPANTHEN PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BEPANTHEN PLUS kullandıysanız:

BEPANTHEN PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile komşunuz,

BEPANTHEN PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BEPANTHEN PLUS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, BEPANTHEN PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (özellikle astımlı kişilerde),
o Solunum güçlüğü
o Tansiyon düşüklüğü ile beraber görülen şiddetli cilt reaksiyonları o Anjiyo ödem (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)
o Anafılaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
Bunların hepsi çok ciddi ancak sıklığı bilinmeyen yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin BEPANTHEN PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer görülme sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkiler aşağıda verilmiştir.

• Kontakt dermatit (temas sonucu bulaşan cildin enflamasyonu, deri yangısı),
• Alerjik dermatit (aleıji sonucu gözlenen cilt enflamasyonu, deri yangısı),
• Kaşıntı,
• Eritem (ciltte oluşan kırmızı lekeler, kızarıklık),
• Ekzema (ciltte oluşan kabuklaşan ve kaşıntılı cilt lezyonu),
• Döküntü,
• Ürtiker (ciltte beyaz ya da kırmızımsı kabartılarla karakterize, kaşıntılı, ödem ve yanma duygusunun eşlik ettiği cilt hastalığı, kurdeşen),
• Cilt tahrişi ve blister gibi aleıjik cilt reaksiyonları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BEPANTHEN PLUS'ın saklanması

BEPANTHEN PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEPANTHEN PLUS'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0216 528 36 00 Faks: 0216 645 39 50

Üretim yeri:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatı 27/09/20i3 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Bepanthen Plus Krem

Etken Maddesi: Dekspantenol+klorheksidin Hcl

Atc Kodu: D03AX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bepanthen Plus Krem-KUB
 • Bepanthen Plus Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bepanthene Plus 30 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.