Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xylocaine %10 Pump Spray Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Antiaritmik İlaçlar ve Sınıfları » Antiaritmikler, Sınıf Ib » Lidokain

KULLANMA TALİMATI

XYLOCAINE® %10 Pump Spray Haricen kullanılır

• Etkin madde:

Her bir dozda 10 mg lidokain içerir.

Yardımcı maddeler:

Etanol(%95), polietilen glikol , muz aroması, mentol, sakarin, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışımız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktor veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. XYLOCAINEpump spray nedir ve ne için kullanılır?


2. XYLOCAINEpump spray kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. XYLOCAINEpump spray nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. XYLOCAINEpump spray'in saklanması


1. Başlıkları yer almaktadır. XYLOCAINE pump spray nedir ve ne için kullanılır?

XYLOCAINE pump spray her dozda 10 mg lidokain içerir.
XYLOCAINE lokal anestezik bir ilaçtır.
XYLOCAINE uygulandığı yerde geçici olarak duyu kaybına sebep olarak etki gösterir.
XYLOCAINE pump spray aşağıda belirtilen nedenler için kullanılabilir:
• Doktorunuz tarafından gerçekleştirilecek örneğin bronşların incelenmesi gibi girişim ve incelemelerde vücudun herhangi bir bölgesinde geçici duyu/his kaybı yaratmak için.
• Ağız, burun ve boğaz boşluğunda yapılan küçük cerrahi girişimlerde duyulan ağrının hafifletilmesinde yardımcı olarak.
• Üst çene boşluğunda (maksiller sinüs) enjeksiyon ya da iğne ile yapılan girişimlerde.
• Doğum sırasında: Doğumun son aşamasında cerrahi girişim ve yaranın dikilmesinden önce duyulan ağrının hafifletilmesinde yardımcı olarak.
• Diş hekimliğinde: Örneğin enjeksiyondan önce duyulan ağrı veya rahatsızlığın hafifletilmesinde yardımcı olarak.

2. XYLOCAINE pump spray'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XYLOCAINE pump spray' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Lidokain'e ya da bu madde ile yakından ilgili diğer lokal anesteziklere (prilokain veya bupivakain gibi) ve XYLOCAINE pump spray'in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa XYLOCAINE pump spray' i kullanmayınız.

XYLOCAINE pump spray' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer
• Ağzınızda, burnunuzda veya boğazınızda kesik, ağrı veya yara varsa
• Göğüs enfeksiyonunuz varsa
• Sara (epilepsi) hastasıysanız
• Kan basıncınız çok düşükse
• Yavaş kalp atımı gibi kalp problemleri , karaciğer ya da böbrek hastalıklarıyla ilgili bir probleminiz varsa
• Porfiri denilen kan pigmentlerine dair nadir rastlanan bir hastalığınız olduğu söylendiyse, veya ailenizde bu hastalığa sahip biri varsa
XYLOCAINE pump spray'i kullanmadan önce doktorunuzla ya da diş hekiminizle görüşünüz.
• XYLOCAINE pump spray'in ağız boşluğu ve boğazda kullanımı sırasında bu bölgelerde hissizlikten dolayı yutmada zorluk olacağından dikkatli olmalısınız. Dil ya da yanaklarda his kaybı olacağından buraları ısırma tehlikesi artabilir.
“Bu uyarılar geçmişteki bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

XYLOCAINE pump spray'in yiyecek ve içecek ile kullanılması :

Yeme ve içmeye başlamadan önce anestezik etkinin geçmesi beklenmelidir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.


Eğer hamile iseniz ya da hamile kalma planınız varsa XYLOCAINE pump spray ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza bunu söyleyin.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.


Eğer emziriyorsanız XYLOCAINE pump spray ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza bunu söyleyin.

Araç ve makine kullanımı:

Doza bağlı olarak XYLOCAINE pump spray beyin fonksiyonlarını çok hafif de olsa etkileyebilir. Ayrıca sizin hareket koordinasyonunuzu örneğin araç kullanma ya da diğer makineleri kullanma yeteneğinizi geçici olarak etkiyebilir. Bu durum ilacın vücudun hangi bölgesinde kullanıldığı ve ne kadar kullanıldığına bağlıdır. Bu konuda doktorunuza veya diş hekiminize danışınız.

XYLOCAINE Pump Spray'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XYLOCAINE pump spray sakarin içerir. Eğer doktorunuz daha önce bazı şekerleri hazmedemediğinizi veya sindiremediğinizi (bazı şekerlere tolerans olmaması) söylediyse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
XYLOCAINE pump spray içerisindeki muz aroması propilen glikol içerir. Propilen glikol deride tahrişe neden olabilir.
XYLOCAINE pump spray'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Meksiletin gibi düzensiz kalp ritmleri tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmikler) gibi eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız, XYLOCAINE pump spray tedavisine başlamadan önce doktor yada diş hekiminize bunlar hakkında bilgi verin. XYLOCAINE pump spray ile tedavi sırasında başka ilaçların kullanımı “Kullanmanız gerekenden daha fazla XYLOCAINE pump spray kullandıysanız” bölümünde anlatılan toksik etkilerin riskini yükseltebilir.
Diğer ilaçlar XYLOCAINE pump spray'de doğru dozun ayarlanması için önemli olabilir. Bundan dolayı, kullandığınız tüm ilaçlar için doktorunuz ya da diş hekiminizi daima bilgilendirmelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza, diş hekiminize veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XYLOCAINE pump spray nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

XYLOCAINE pump spray'i size doktor, diş hekimi veya hemşire uygulayacaktır. Uygulanacak doza doktorunuz veya diş hekiminiz karar verir. Doktorunuz veya diş hekiminizin size vereceği doz, ihtiyacınız olan acıyı giderme türüne, aynı zamanda yaşınıza ve fiziksel durumunuza bağlıdır.
Eğer XYLOCAINE pump spray'i evde kullanmanız söylendiyse doktorunuz veya diş hekiminiz tarafından önerilen dozu kullanmalısınız. Her zaman ilacı tam olarak doktorunuz veya diş hekiminizin belirttiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya diş hekiminiz ile kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu :

XYLOCAINE pump spray'i size doktor, diş hekimi veya hemşire uygulayacaktır.
20 püskürtmeden fazla uygulamayınız. Mümkün olduğunca az püskürtme uygulamalısınız. Gözlere püskürtmekten kaçınmalısınız. Sprey başlığı eğimlidir ve bu şekliyle uygun şekilde çalışır. Başlığın şeklini değiştirmeye çalışmanız halinde kırılabilir.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

XYLOCAINE pump spray'in çocuklarda kullanımı sırasında doz ayarlanması doktor veya diş hekiminiz tarafından yapılacaktır.

Yaşlılarda kullanımı :

XYLOCAINE pump spray'in yaşlılarda kullanımı sırasında doz ayarlanması doktor veya diş hekiminiz tarafından yapılacaktır.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı sırasında doz ayarlanması doktor veya diş hekiminiz tarafından yapılacaktır.

Eğer XYLOCAINE pump spray'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bi^ izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla XYLOCAINE pump spray kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla XYLOCAINE Pump Spray kullandıysanız ilk belirtiler olarak hafif unutkanlık, baş dönmesi ve bazen bulanık görme ortaya çıkar.
Ciddi aşırı doz olaylarında ise titreme, nöbet veya şuur kaybı görülebilir.
Eğer aşırı dozun ilk belirtileri görüldüğü anda XYLOCAINE Pump Spray'in verilmesi kesilirse ciddi yan etkilerin görülme riski de hemen azaltılmış olur. Bu belirtilerden herhangi birisi sizde görüldüğünde derhal bir doktora başvurun.

XYLOCAINE pump spray'den kullanmanız gerekenden fazlası verilmişse, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


XYLOCAINE pump spray kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.


XYLOCAINE pump spray ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XYLOCAINE pump spray'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
XYLOCAINE pump spray'den dolayı ortaya çıkan istenmeyen etkiler nadirdir.

Aşağıdakilerden biri olursa, XYLOCAINE pump spray'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme. Bu durum yutma güçlüğüne sebep olabilir. Eller, ayaklar ve ayak bileklerinde ani ve şiddetli şişme
Kaşıntı, kabarma, ateş basması, nefes almada güçlük ve bayılma gibi belirtileri ile gelişebilen anaflaktik şok
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin XYLOCAINE' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
“Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.”

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Alerjik reaksiyon Sinirlilik,
Sersemlik,
Nöbet,
Bilinç kaybı,
Uyku hali,
Boğaz ağrısı,
Ses kısıklığı veya ses kaybı,
Tansiyon düşüklüğü, sersemlik veya baş dönmesine neden olabilir Göğüs ağrısı,
Kalp atımlarının yavaşlaması
Nefes almada güçlük, veya yavaş nefes alma
Nefes almanın veya kalp atımının durması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
“Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.”

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Uygulama bölgesinde bölgesel irritasyon (hassasiyet)
“Bunlar XYLOCAINE pump spray'in hafif yan etkileridir.”

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. XYLOCAINE pump spray'in saklanması

XYLOCAINE pump spray'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XYLOCAINE pump spray'i kullanmayınız.


25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. 8° C'nin altındaki sıcaklıkta saklandığında çökme (presipitasyon) görülebilir. Bu çökme ilaç oda sıcaklığında tutulduğunda kaybolur.
XYLOCAINE pump spray normalde doktorunuzda/diş hekiminizde ya da hastanede saklanır. Bu tıbbi personel XYLOCAINE pump spray 'in doğru bir şekilde saklanması, kullanılması ve imhasından sorumludur.

Ruhsat sahibi:


AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 4
Levent-İSTANBUL
Tel: 0212 317 23 00
Faks: 0 212 317 24 05

Üretim yeri:


AstraZeneca AB,
Södertalje İSVEÇ

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Xylocaine %10 Pump Spray

Etken Maddesi: Lidokain

Atc Kodu: C01BB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Xylocaine %10 Pump Spray KT
 • Xylocaine %10 Pump Spray KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Xylocaine
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.