Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alertec 180mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Feksofenadin Hidroklorid

ALERTEC 180 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

180 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:II

85G34788 [içeriği, polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E171), makrogol/peg, lesitin (soya (E322)), san demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172)] içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1 ALERTEC nedir ve ne için kullanılır?


2.ALERTECH kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3ALERTEC nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


SALERTEC'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. ALERTEC nedir ve ne için kullanılır?

ALERTEC'in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür'dür. 1 film kaplı tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür bulunur. Tabletler pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.
ALERTEC 180 mg film kaplı tablet, 20 film kaplı tablet içeren PVC/PVDC blister ambalajda takdim edilmektedir
ALERTEC'in 2 dozaj şekli mevcuttur. ALERTEC 180, bir film kaplı tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. ALERTEC 120, bir film kaplı tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.
ALERTEC, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntıh burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri iyileştirirler.
• Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza ALERTEC'i, kronik idyopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:
- Ciltte kaşmtı ve kızarıklık

2. ALERTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ALERTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ALERTEC'in içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa

ALERTEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise
• Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (ALERTEC gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
• İleri yaşta iseniz
• Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçİn geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz, ALERTEC'in sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan ALERTEC'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında ALERTEC kullammı önerilmemektedir. Emzirme sırasında ALERTEC ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen az miktarda feksofenadin hidroklorürden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullammı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

ALERTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALERTEC içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
ALERTEC lesitin (soya (E322)) ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamahdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanmıı

Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antiasitlerin ALERTEC ile birlikte kullanımı, ALERTEC'in etkisini değiştirebilir. ALERTEC ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3, ALERTEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg'dır (Günde 1 adet, ALERTEC 180 mg film kaplı tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

ALERTEC ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce ahnız.
Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlann alınmasıyla, ALERTEC'in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakımz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALERTEC 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kamtlanmadığı için, kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalan kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Özel kullanım durumlan:

Bobrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel risk gruplarını (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Eğer ALERTEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALERTEC kullandıysanız

ALERTEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALERTEC'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALERTEC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

ALERTEC tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALERTEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağidakilerden biri olursa, ALERTEC'i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

• Zorlukla ve hınitılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, ALERTEC'e karşı ciddi aleijik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağidakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk
Bımlar ALERTEC'in zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALERTEC'in saklanması

^

ALERTEC 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALERTEC'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ALERTEC'i kullanmayınız.
Ulm İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
General Ali Rıza Gürcan Cad.

Ruhsat Sahibi:Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No 2/2
Güngören / İSTANBUL
Telefon: (O 212) 481 94 91
Faks: (0 212)481 94 91
e-mail: info@ulmilac.com.tr
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Üretim Yeri:1. OSB. 1 .Yol No:3 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatı Q tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Alertec 180mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Feksofenadin Hidroklorür

Atc Kodu: R06AX26

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Alertec 180 Mg 20 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.