Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ceftop 750mg Im Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz Iç... Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

KULLANMA TALİMATICEFTOP 750 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon Kas içine uygulanır.

•Etkin madde:


Her bir flakonda 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda 788,843 mg sefuroksim sodyum bulunmaktadır.
Bir çözücü ampulde 30 mg lidokain hidroklorür bulunmaktadır.

•Yardımcı madde(ler):


Bir çözücü ampul; enjeksiyonluk su ve sodyum hidroksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniı


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.CEFTOP nedir ve ne için kullanılır?


2.CEFTOP' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.CEFTOP nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CEFTOP' un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. CEFTOP nedir ve ne için kullanılır?

Lidokain

CEFTOP 750 mg IM, enjeksiyonluk çözelti için toz içeren bir flakon ve 3 mİ % l'lik
hİdroklorür içeren çözücü ampulden oluşmaktadır.
Enjeksiyonluk toz; Sefuroksim, krem renkli, homojen görünüşlü tozdur.
Çözücü (% l'lik lidokain hİdroklorür çözeltisi); Renksiz, kokusuz, solüsyon.
Uygulama için hazırlandığında berrak çözelti halini alır.
CEFTOP; bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren sefalosporin grubu bir antibiyotiktin*
a sonrası

Doktorunuz bu ilacı, sahip olduğunuz enfeksiyon nedeniyle, ameliyat öncesi vey
enfeksiyonlardan korunmanız için size vermeye karar vermiştir.
CEFTOP, bakteriyel enfeksiyonlarda tedavi ve koruma amaçlı kullanılır.
Doktorunuz size ve hastalığınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.
Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
pnomonı
iltihabı)
i böbrek kterilerin
, erizipel
ce toplar
yolu ile

• Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit (bronşların iltihabı),(zatürre), akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları
• Üst solunum yolu enfeksiyonları: Farenjit (yutağın iltihabı), otitis media (orta kulakve sinüzit (yüz eklemleri içindeki hava boşluklarının iltihabı)
• İdrar yolu enfeksiyonları: Akut veya kronik piyelonefrit (uzun veya kısa sürefiltihabı), idrar kesesi iltihabı, asemptomatik bakteriüri (bulgu göstermeden baçoğalması)
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Selülit (deri altı dokuları etkileyen cilt iltihabıj)(bir çeşit cilt iltihabı), karın zarı iltihabı, yara enfeksiyonları
• Septisemi (bakterilerin kanda üreyerek çoğalması): Kas içi uygulanmamalı, sadedamar yolu ile verilmelidir.
• Menenjit (beyin zarlarının iltihabı): Kas içi uygulanmamalı, sadece toplar damaıverilmelidir.
• Gonore (bel soğukluğu)
çeşitli lanılır.

ın

• Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve iltihabı, septik artrit (eklemmikroorganizmalarla gelişen iltihabi bir hastalığıdır) gibi hastalıkların tedavisinde ku
• Doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar: Pelvik enflamatuar hastalık (kamın alt kısmında şiddetliağrı ve hassasiyet, ateş ve kusma ile seyreden, ilerlerse kısırlığa yol açabilen yumurtalık,rahim ve rahim boynu iltihaplarına verilen addır).
Proflaksi (koruma): Karın, kalça, ortopedik, kardiyak, akciğer, yemek borusu ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyon risk artışı olduğunda uygulanabilir.

2. CEFTOP'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFTOP'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Sefuroksİme, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEFTOP'un içeriğindeki hefhangi birmaddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
• Kalp bloğu denilen bir hastalığınız varsa.

CEFTOP'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Penisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiysenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi CEFTOP'un da uzun süreli kullanımı, duyarlı| olmayan organizmaların

(Candida, Enterokoklar, Clostridium difficile)

aşırı çoğalmasına nec|en olaraktedavinin kesilmesini gerektirebilir.
İdrarınızda şeker testi yapılıyorsa, CEFTOP bu testin sonucunu etkiliyebilir.
Doğum kontrol ilacı alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlave bir önlem alman|za gerek olabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFTOP' un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFTOP'un deneysel olarak kanıtlanmış, bebeğin gelişimi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakta ise de bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında özel dikkatgösterilerek uygulanmalıdır.
<

^zaçınızaTedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFTOP anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Belirtilmemiştir.

CEFTOP'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bir gram CEFTOP 1,7 mmol sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olain hastalar için göz Önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CEFTOP doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılırsa, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Eğer reçetelİ ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Bazı ilaçlar CEFTOP'un etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi artırabil|r. Bunlar aşağıdaki gibidir:
• Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)
• Aminoglikozid sınıfı antibiyotikler
Bu durumlar sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz. CEFTOP ile tedavi olurken böbrek fonksiyonunuzu izlemek için ekstra kontrollere ihtiyaç duyabilirsiniz.

3. CEFTOP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

ara fin dan yalnız kas

CEFTOP'u kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire uygulanmalıdır. CEFTOP IM, ambalajında bulunan çözücü ile sulandırıldıktan sonraiçine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

3 aylıktan küçük çocuklarda CEFTOP kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Belirtilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer CEFTOP ' un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFTOP kullandıysanız:

CEFTOP aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Eğer kendinizi iyi hissefmezsenız hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

CEFTOP'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya Eczacı ile görüşünüz.CEFTOP' u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir dozu almayı unutursanız, mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sorlra önceki gibi devam ediniz.

CEFTOP ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

CEFTOP'u doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CEFTOP' un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde >|an etkiler olabilir.
Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görüle|bilir.
- Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler:
- Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
- Eozinofili (kanda eozinofıl sayısında artış)
- Baş ağrısı, baş dönmesi
- İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
- Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmelerYaygın görülmeyen yan etkiler:
- Pozitif Coomb's testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma,kanda lökosit sayısında azalma
- Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Kusma
Seyrek görülen yan etkiler:
- Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle) seyredenbarsak İltihabı)
Çok seyrek görülen yan etkiler:
- Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
- İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafılaksi) dahil olmak üzere aşırı (duyarlılıkreaksiyonları
- Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğdr iltihabı
Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve klizarıklıklaseyreden iltihap)
- Toksik epiderm al nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hasta ^k)Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olkı böbrekfonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CEFTOP'un saklanması

CEFTOP' u çocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
% Elik Lidokaİn HC1 ile hazırlanan çözelti buzdolabında (2-8 °C'de) 24 saat süreyle «ekinliğini korur.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CEFTOP 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFTOP'u kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CEFTOP'u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat Sahibi:


TOPRAK İLAÇ ve KİM. MAD. SAN. ve TİC. A.Ş. Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad., No: 10,
34353 Beşiktaş / İSTANBUL Tel : +90 (212) 326 30 97Faks:+90 (212) 236 87 29E-mail: ilac@toprak.com.tr

İmal Yeri:


Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii - Adapazarı / SAKARYA

ÇözücüAmpul İmal Yeri:


İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 18,09,201S tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ceftop 750mg Im Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz Iç...

Etken Maddesi: Sefuroksim Sodyum

Atc Kodu: J01DC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.