Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Brevibloc Premiks 20mg/ml İnfüzyon İçin Çözelti Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Esmolol

KULLANMA TALİMATIBREVIBLOC PREMIKS 20 mg/mL infüzyon için çözelti

Seyreltilmeden damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:

Her bir 100 mililitrelik torba 2 gram esmolol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, Sodyum asetat, Glasiyel asetik asit, Sodyum hidroksit ve/veya Hidroklorik asit, Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. BREVIBLOC nedir ve ne için kullanılır?


2. BREVIBLOC'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BREVIBLOC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BREVIBLOC'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. BREVIBLOC nedir ve ne için kullanılır?

BREVIBLOC esmolol adı verilen bir ilacı içerir. Bu ilaç 'beta blokörler' adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini kalp atım kuvveti ve hızını kontrol ederek gösterir. Ayrıca kanbasıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir.
Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
• Kalp atış sorunları, kalbiniz çok hızlı attığında
• Kalp atışı sorunları ve bir ameliyat sırasında veya ameliyattan hemen sonra kanbasıncında bir artış meydana gelirse.

2. BREVIBLOC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBREVIBLOC'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etkin madde esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında soluktakesilme, hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur),
• Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50'den az ise),
• Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa,
• Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektrikselakımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır),
• Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa,
• Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa,
• Verapamil adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız (verapamil adlıilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden BREVIBLOC uygulanmamalıdır),
• Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerdenkaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalpatışlarının hızlanmasına yol açabilir),
• Kan basıncınız düşükse,
• Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuzvarsa),
• Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa,
• Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşanfazla asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa),
• Gebe iseniz veya emziriyorsanız,
BREVIBLOC'u kullanmayınız.

BREVIBLOC'u aaıdaki durumlarda DKKATLKULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size BREVIBLOC uygularken özel önlemler alacaktır:
• Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve sizdeaynı zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
- diğer kalp sorunlarınız varsa veya
- başka bir kalp ilacı alıyorsanız
Böyle durumlarda sizde BREVIBLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol açabilir:
- bilinç kaybı
- şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)
- kalp krizi (kalp durması)
• Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesiya da sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikleBREVIBLOC tedavisinin kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
• Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
• Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuzBREVIBLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
• Kalp yetmezliğiniz varsa.
• Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu)varsa.
• Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen birsalgı bezi hastalığınız varsa.
• Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmeniz(hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
• Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibisoluk alıp vermeden yakınmanız varsa.
• Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (BREVIBLOC şekerilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
• Cilt sorunlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışınakaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka birtoplardamarınızdan uygulayacaktır.
• "Prinzmetal anjinası" olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa.
• Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşımsisteminiz çok daha kolay çökebilmektedir.
• Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazenbacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili sorunlarınız varsa.
• Böbrek sorunlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliztedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi).Bu durum ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.
• Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ya da anafilaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki)riskiniz bulunuyorsa. BREVIBLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha daağırlaşabilir ve tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
• Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığındaciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
• Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:
• Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa.

BREVIBLOC'u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:

• BREVIBLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmayaneden olabilir.
• BREVIBLOC yalnızca kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizdeoluşmayacaktır. BREVIBLOC tedavisi alırken dikkatle izleneceksiniz ve kalp atımgücünüzde bir azalma görülürse BREVIBLOC tedavi dozları azaltılacak ya dadurdurulacaktır.

BREVIBLOC'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BREVIBLOC kullanırken yiyecek ve içecek kullanmanız mümkün değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bebeğinizi emziren bir anneyseniz BREVIBLOC kullanmadan önce doktorunuzasöyleyiniz. BREVIBLOC anne sütüne geçebilir ve bu nedenle emziren bir anneysenizBREVIBLOC sizde kullanılmayabilir.

Araç ve makine kullanımı

BREVIBLOC kullanırken araç ve makine kullanımı mümkün değildir.

BREVIBLOC'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir torbasında yaklaşık 209 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
• Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazemgibi ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden BREVIBLOCalmamalısınız.
• Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
• Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin,digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
• İnsülin ve ağızdan alınanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılanilaçlar
• Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi)
• Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarakadlandırılan ilaçlar
• Bir ağrı kesici olan floktafenin
• Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülprid
• Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya ruh sağlığıyla ilgilisorunların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
• Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veyafenotiyazinler (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
• Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
• Alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığındakullanılan ilaçlar
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan reserpin adlı ilaç
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda ve migrende kullanılan klonidin adlı ilaç
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan moksonidin adlı ilaç
• Esas olarak Parkinson hastalığında kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
• Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
• Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
• Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür(süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir). Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız veameliyatınız sırasında size narkoz ilaçları ya da diğer tedaviler uygulanacaksa,doktorunuz ameliyatınız sırasında BREVIBLOC'u kullanırken özel önlemler alacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. BREVIBLOC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin ne kadar ilaca gereksiniminiz olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.
BREVIBLOC normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmaz.

Uygulama yolu ve metodu

BREVIBLOC, kullanıma hazır bir ilaçtır. BREVIBLOC kolunuzdaki bir toplar damara uygulanmış bir iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir (infüzyon).
BREVIBLOC, diğer ilaçlarla veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile karıştırılmamalıdır.
İlaç size iki aşamalı olarak verilecektir:
• Birinci aşama: bir dakika içinde yüksek bir yükleme dozu uygulanır. Bu şekilde kandakiilaç düzeyi hızla yükselir. Bazı durumlarda doktorunuz ilacınızı size bu yükleme dozunuuygulamaksızın doğrudan idame dozuyla da başlayabilir.
• İkinci aşama: dört dakika içinde ilk yükleme dozundan daha düşük bir doz (idame dozu)uygulanır.
Kalbinizi verdiği yanıta göre birinci ve ikinci aşama dozları tekrarlanabilir ve doz ayarlanabilir. Olumlu yanıt alınır alınmaz birinci aşama (yüksek doz uygulanan aşama)uygulamasına son verilerek ikinci aşama (düşük dozun olduğu idame aşaması) dozla devamedilerek gerekirse bu doz azaltılır.
Durumunuz sabitleşirse BREVIBLOC dozunuz giderek azaltılarak başka bir kalp ilacına geçilebilir.
Bir ameliyat sırasında ya da ameliyattan çıkar çıkmaz ayılma döneminde kalp hızınız artar ya da kan basıncınız yükselirse sizde BREVIBLOC daha kısa süreyle daha yüksek dozlardaverilecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

18 yaşına kadar olan çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıysanız doktorunuz size bu ilacı daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda BREVIBLOC kullanımına dikkat edilmesi gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda özel önlemler gerekli değildir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BREVIBLOC kullandıysanız:

BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanmış olma ihtimaliniz düşüktür. Buna rağmensizde kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanıldığı durumda doktorunuzBREVIBLOC'u uygulamaya son verecek ve gerekirse size ek tedavi uygulayacaktır.

BREVIBLOC'u kullanmayı unutursanız:

BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, ilacı almayı unutmanız mümkün değildir. Ancak dozlardan birinin unutulduğunu düşünüyorsanızen kısa sürede bir doktor, eczacı ya da hemşireyle konuşunuz.

BREVIBLOC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

BREVIBLOC ile tedaviye aniden son verilirse kalbin hızlı attığındaki (taşikardi) ve kan basıncının yüksek olduğundaki (hipertansiyon) semptomlar geri gelebilir. Bundan kaçınmakiçin doktorunuz tedavinizi giderek azaltarak kesecektir. Koroner kalp hastalığınız varsa (buhastalıkta anjina veya kalp krizleri hikayesi de bulunabilir) doktorunuz BREVIBLOC iletedavinizi sonlandırırken özel dikkat gösterecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BREVIBLOC'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin çoğu BREVIBLOC ile tedavinin sonlandırılmasından 30 dakikasonra kaybolur.
BREVIBLOC kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın

(her 10 kişiden birden fazlasını etkileyenler)
• Kan basıncında (tansiyonda) düşme. Bu durum, dozun azaltılması ya da ilacınuygulanmasına son verilmesiyle süratle düzeltilebilir. Tedavi sırasında sık sıktansiyonunuzun ölçülecektir.
• Aşırı terleme,

Yaygın

(her 10 kişinin birden azını etkileyenler)
• İştahsızlık
• Endişe hali veya depresif hissetme
• Baş dönmesi / sersemlik hali
• Uyku hali
• Baş ağrısı
• Karıncalanma ya da "iğne batması" hissi
• Dikkati toplama güçlüğü
• Bilinçte bulanma ya da ajitasyon hali
• Kendini hasta hissetme (bulantı ve kusma)
• Kendini zayıf hissetme
• Kendini halsiz hissetme (yorgunluk)
• BREVIBLOC'un uygulandığı yerdeki cildinizde tahriş ve sertleşme

Yaygın olmayan

(her 100 kişinin birden azını etkileyenler)
• Anormal düşünceler
• Ani bilinç kaybı
• Bayılacakmış gibi hissetme
• Kasılma nöbetleri
• Konuşma bozuklukları
• Görme ile ilgili sorunlar
• Kalp atışlarının yavaşlaması
• Kalp atışlarınızı kontrol eden elektriksel uyarılarla ilgili sorunlar
• Akciğer atardamarlarında basınç artışları
• Kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması (kalp yetmezliği)
• Çarpıntı olarak bilinen kalp ritminin bazen bozulması durumu (ventriküler ekstrasistol)
• Bir tür kalp atım bozukluğu (nodal ritim)
• Kalp kasını besleyen kan damarlarında yeteri kadar kan dolaşımı olmamasına bağlı oluşangöğüste rahatsızlık hissi (anjina pektoris)
• Kol ve bacaklarda yetersiz kan dolaşımı
• Soluk görünme ya da yüz ve boyunda kızarıklık
• Akciğerlerde sıvı birikimi
• Soluk kesilmesi ya da soluk alıp vermeyi zorlaştıran bir şekilde göğüste sıkışma hissi
• Hırıltılı solunum
• Burunda tıkanıklık
• Soluk alıp verirken akciğer seslerinde çıtırtı seslerinin duyulması
• Tat duyumunda bozukluklar
• Hazımsızlık
• Kabızlık
• Ağızda kuruma
• Mide bölgesinde ağrı
• Ciltte renk kaybı
• Ciltte kızarıklık
• Omuz ve sırt dahil kas ve tendonlarda ağrı
• İdrar yapmada zorluk (mesanenin tam boşaltılamaması)
• Üşüme veya yüksek ateş
• BREVIBLOC'un enjekte edildiği yerde ağrı ve şişme (ödem)
• Enjeksiyon yapılan yerde yanma hissi ya da morarma

Çok seyrek

(her 10.000 kişinin birden azını etkileyenler)
• Kalp hızında ciddi azalma (sinüs aresti)
• Kalpteki elektriksel aktivitenin yok olması (asistol)
• Ciltte kızarık ve sıcak bir bölgeyle beraber kan damarlarının hassaslaşması (trombofilebit)
• Enjeksiyon yapılan yerin çevresine çözeltinin sızmasına bağlı ciltte ölü bölümlerinoluşması

Bilinmiyor

(etkilenen kişi sayısı bilinmiyor)
• Kan potasyum düzeylerinde yükselme (hiperkalemi)
• Kan asit düzeylerinde yükselme (metabolik asidoz)
• Kalbin kasılma hızında artış (hızlanmış idiyoventriküler ritim).
• Kalbi besleyen atardamarda spazm
• Kanın normal dolaşımının yetmezliği (kalp durması)
• Sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür)
• Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem)
• Kurdeşen (ürtiker)
• Bir toplardamarın enflamasyonu veya infüzyonun uygulandığı yerde sıvı toplanması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. BREVIBLOC'un saklanması

BREVIBLOC 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kullanmadan hemen öncesine kadar torba dışındaki koruyucu kılıfı açmayınız.BREVIBLOC'u 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
İlaç buzdolabında saklanmamalı veya dondurulmamalıdır.
BREVIBLOC, ambalajı açıldıktan sonra 2 ile 8°C arasında saklanırsa 24 saat süreyle bozulmaz. Ancak açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.
Çözelti içinde parçacıklar ya da renk değişikliği görürseniz BREVIBLOC'u kullanmayınız.
İlaçlar evsel atık ve kanalizasyona atılmamalıdır. Eczacınıza artık gereksinim duymadığınız ilaçları nasıl atacağınızı sorunuz. Böylece çevre korumasına yardımınız olur.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra BREVIBLOC 'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 92 75

Üretici:

Baxter SA
Boulevard Rene Branquart, 80
7860 Lessines
BELÇİKA

Bu kullanma talimatı--------------tarihinde onaylanmıştır.AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Bu bölüm uygulamaya ilişkin pratik bilgileri içermektedir. Pozoloji ve uygulama şekli, kontrendikasyonlar, uyarılar vb için Kısa Ürün Bilgisi'nin tümü okunmalıdır.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresiSupraventriküler Taikardi veya Kompanse OlmamıSinüs Taikardisinin Tedavisinde Dozlama

BREVIBLOC devamlı intravenöz infüzyonla yükleme dozu ile birlikte veya yükleme dozu olmaksızın uygulanır. İstenilen ventriküler yanıta göre ilave yükleme dozları ve/veya idameinfüzyonun (basamaklı dozlama) titrasyonu gerekli olabilir.
Tablo 1-Basamaklı Dozlama
Adım
İşlem
1
Opsiyonel yükleme dozu (500 mcg/kg 1 dk içinde), sonra 4 dk süreyle 50 mcg/kg/dk
2
Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 100 mcg/kg/dk
3
Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 150 mcg/kg/dk
4
Gerekliyse, doz 200 mcg/kg/dk'ya çıkarılır
Yükleme dozu uygulanmadığı durumlarda sabit konsantrasyonda uygulanan esmololün farmakokinetik ve farmakodinamik açıdan sabitlenmiş konsantrasyonlarına yaklaşık 30dakikada ulaşılmaktadır.
Etkili idame dozu, devamlı ve basamaklı dozlama için 25 mikrogram/kg/dk kadar düşük dozların yeterli olmasına karşın 50 ila 200 mikrogram/kg/dk'dır. 200 mikrogram/kg/dk'danyüksek dozlar, etkisini azaltarak kalp atış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve adversreaksiyonların oranını arttırmaktadır.
İdame infüzyon 48 saate kadar devam ettirilebilir.

ntraoperatif ve Postoperatif Taikardi ve/veya Hipertansiyon

Bu kullanımda terapötik etki için yavaşça titre edilmesi her zaman önerilmez. Bu yüzden iki
dozlama seçeneği sunulmaktadır: hemen kontrol ve basamaklı kontrol.
1.

Hemen kontrol sağlamak için doz önerisi


• Bolus doz olarak 30 saniye içerisinde 1 mg/kg ardından gerekliyse 150mikrogram/kg/dk infüzyonla uygulanır.
• İstenilen kalp atış hızı ve kan basıncını idame ettirmek için infüzyon hızı gerektiğişekilde ayarlanır. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
2.

Basamaklı titrasyon için doz önerisi


• Bolus doz olarak 1 dakika içerisinde 500 mikrogram/kg ardından 4 dakika içinde 50mikrogram/kg/dk idame infüzyonla uygulanır.
• Elde edilen yanıta bağlı olarak, supraventriküler taşikardi için belirlenen dozlamaya devam edilir. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
Maksimum Önerilen Dozlar
• Taşikardinin tedavisi için 200 mikrogram/kg/dk'dan yüksek idame dozları önerilmemektedir. 200 mikrogram/kg/dk'dan yüksek dozlar, etkisini azaltarak kalpatış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve advers reaksiyonların oranınıarttırmaktadır.
Hipertansiyon tedavisi için daha yüksek idame infüzyon dozları (250-300 mikrogram/kg/dk) gerekebilir. 300 mikrogram/kg/dk'nın üzerindeki dozlarıngüvenilirliği çalışılmamıştır.

BREVIBLOC Tedavisinden Alternatiflaçlara Geçi

ş Hastalarda kalp hızında yeterli kontrol ve stabil bir klinik tablo sağlandıktan sonra alternatif antiaritmik ilaçlara geçiş yapılabilir.
BREVIBLOC tedavisinden alternatif ilaçlara geçileceği zaman hekim seçilen alternatif ilacın kullanma talimatlarını dikkatli şekilde incelemeli ve BREVIBLOC dozunu aşağıdaki şekildeazaltmalıdır:
• Alternatif ilacın ilk dozundan sonraki 30 dakika içerisinde BREVIBLOCinfüzyon hızı yarıya (%50) düşürülür.
• Alternatif ilacın ikinci dozunun uygulanmasından sonra hastanın yanıtı izlenirve ilk saatte yeterli kontrol sağlanırsa BREVIBLOC infüzyonu kesilir.

Uygulamaekli:

BREVIBLOC PREMIKS 20 mg/mL kullanıma hazır bir çözelti olduğundan, seyreltilmeden intravenöz yoldan kullanılır.
10

İlaç Bilgileri

Brevibloc Premiks 20mg/ml İnfüzyon İçin Çözelti

Etken Maddesi: Esmolol Hidroklorür

Atc Kodu: C07AB09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.