Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gaviscon Double Action Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro Özofajial Reflü İçin Diğer İlaçlar

KULLANMA TALİMATIGAVISCON double action çiğneme tableti Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeler:


Sodyum aljinat..............250 mg
Sodyum bikarbonat.......106.5 mg
Kalsiyum karbonat........ 187.5 mg
•

Yardımcı maddeler:


Ksilitol DC, magnezyum stearat, makrogol 20.000, mannitol (E421), kopovidon, asesülfam-K, aspartam (E951), nane esansı ve karmoisin lake (E122).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermemelisiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. GAVISCON double action nedir ve ne için kullanılır?


2. GAVISCON double action 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?


3. GAVISCON double action nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GAVISCON double action 'ın saklanması ?Başlıkları yer almaktadır.1. GAVISCON double action nedir ve ne için kullanılır?

GAVISCON double action, düz, yuvarlak, bir tabakası beyaz, diğer tabakası pembe olan iki tabakalı tablettir.
Her bir tabletle, 250 mg sodyum aljinat, 106,5 mg sodyum bikarbonat ve 187,5 mg kalsiyum karbonat etkin madde bulunmaktadır. Tabletler, 48 tabletlik blister ambalajlarda teminedilebilir.
GAVISCON double action, öğünleri takiben ya da hamilelik esnasında oluşan fazla miktarda mide asidine bağlı rahatsızlıkların/şikayetlerin ve ağıza acı, ekşi su gelmesi (asitregürjitasyonu), mide veya göğüste yanma hissi gibi mide içeriğinin yemek borusuna gerikaçmasına (gastroözofageal reflüye) bağlı şikayetlerin tedavisinde kullanılır.
Bu ilaç, iki antasit ve bir aljinat kombinasyonundan oluşmaktadır. İlacın etkisi tamamen fizikseldir.
GAVISCON double action, alındıktan sonra mide asidi ile etkileşime girer . Bu etkileşim sonucunda mide içinde hareket eden nötr pH'a sahip jel oluşur. Bu sayede asitli mideiçeriğinin yemek borusuna kaçma (gastroözofageal reflü) sıklığı azalır. Ağır durumlarda bujel yemek borusuna (özofagus) geçerek mide içeriğinin yemek borusuna temasını önler,mukozayı tahrişten korur ve iyileşme başlar.
GAVISCON double action mide asidi ve safranın özofagusa doğru reflüsünden kaynaklanan ağrıları, doğrudan doğruya reflüyü baskı altına almak ve asidi azaltmak suretiyle ortadankaldırır.

2. GAVISCON double action'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?GAVISCON double action'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, bu ilacın bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı iseniz, kullanmayınız.

GAVISCON double action'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.
- Tuz kısıtlaması içeren diyete sahipseniz ,
- Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu türdurumları etkileyebilir),
- Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse ( bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz ya da hipofosfateminiz varsa,
- Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa,
- Gastroenteriti olan ya da böbrek yetmezliği şüphesi bulunan çocuklarda kullanılacaksadoktorunuza danışınız.
Gereğinden uzun süre kullanımından kaçınınız.
Diğer antasitlerde olduğu gibi, GAVISCON double action'ın kullanımı altta yatan daha ciddi tıbbi durumları maskeleyebilir.

GAVISCON double action'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelikte bu ilacı kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde bu ilacı kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın araç ve makine kullanımına etkisi olup/olmadığı konusunda sizi uyaracaktır. GAVISCON

double actionGAVISCON double action'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün fenilalanin için bir kaynak (aspartam) içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
Bu tıbbi ürün mannitol ve ksilitol içermektedir. Doza bağlı olarak herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün karmoisin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
4 adet tablet 9,64 mmol sodyum ve 7,5 mmol kalsiyum içermektedir. Diyet kısıtlaması olan hastaların bu ilacı kullanmadan önce doktoruna danışması gerekmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağız yoluyla alınan diğer ilaçların etkisini değiştirebileceğinden bu ilacı kullandıktan sonra iki saat süreyle başka bir ilaç kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. GAVISCON double action nasıl kullanılır?

Her zaman, doktorunuz belirttiği talimatlara uygun olarak ilacınızı kullanınız. İlacınızı her gün, düzenli olarak kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ilebirlikte kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tabletler iyice çiğnenmelidir.
Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için dozaj; yemeklerden sonra ve yatarken 2-4 tablet (Günde toplam 8 ila 16 tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler iyice çiğnenmelidir. Tabletleri kırıp küçük küçük parçalar halinde çiğnemek faydalı olabilir. İstenirse üzerine su içilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda yalnızca hekim önerisine göre kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON double action kullandıysanız:

GAVISCON double action'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer gerekenden daha fazla GAVISCON double action tablet kullandıysanız ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

GAVISCON double action ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GAVISCON double action ile tedaviye doktorunuz gözetiminde, herhangi bir istenmeyen etki ortaya çıkmadığı taktirde fayda gördüğünüz sürece devam ediniz.

GAVISCON double action'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer GAVISCON double action 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GAVISCON double action'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GAVISCON double action'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Vücudunuzun herhangi bir yerinde giderek artan kızarıklıklar olabilir.
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da
• Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesiBunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAVISCON double action'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

(Belirtilen dozların üzerinde ilaç kullanmanız durumunda)
• Alkaloz (kanın asitlik oranının düşmesi), hiperkalsemi (kandaki kalsiyum oranınınyükselmesi), asit reboundu (yemek yedikten sonra midedeki asit seviyesinin yükselmesi)
• Süt alkali sendromu (aşırı miktarda ve uzun süre süt alımına bağlı olarak laboratuvartestlerinde kan kalsiyumunda artış, asit seviyesinde azalma, kan azotunda artış veböbrekte kalsiyum taşı oluşumu görülmesi)
• Kabızlık
Bunlar GAVISCON double action'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. GAVISCON double action'ın saklanması

GAVISCON double action 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Serin ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCONdouble action 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz GAVISCON double action'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza K:7 34349 Fulya, Beşiktaş-İSTANBUL

Üretim Yeri:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited-C63, Dansom Lane, Hull HU8 7DS İngiltere

Bu kullanma talimatı 13/09/2013 tarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Gaviscon Double Action Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Sodyum Aljinat/sodyum Bikarbonat/kalsiyum Karbona...

Atc Kodu: A02BX

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.