Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Virosil 800 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozidler ve Nükleotidler » Asiklovir

KULLANMA TALİMATIVİROSİL 800 mg tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 800 mg asiklovir içerir.

Yardımcı madde(ler):

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, magnezyum stearat
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında

:

1. VİROSİL nedir ve ne için kullanılır?


2. VİROSİL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VİROSİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VİROSİL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. VİROSİL nedir ve ne için kullanılır?

VİROSİL, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır. VİROSİL etken madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.
VİROSİL, deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olanhastaların tedavisinde kullanılır.

2. VİROSİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerVİROSİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• VİROSİL'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
• Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
VİROSİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız VİROSİL dozunun azaltılması gerekmektedir.
• Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
• Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
• Aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusundagerekli önlemleri alınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİROSİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. VİROSİL hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla isekullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Eğer emzirme döneminde VİROSİL kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

VİROSİL 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önemli bir etkileşimi yoktur.
Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) VİROSİL 'in etkisini arttırır. Benzer olarak VİROSİL, organ nakliyapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolatmofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.3. VİROSİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
VİROSİL 'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

Erikinlerde;


Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır.
Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya dabarsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a çıkarılabilir.
Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg VİROSİL yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg 'lık dozlar yeterliolmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg VİROSİL 'in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması,hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.
Uçuktan korunma; 200 mg VİROSİL günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilimbozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a çıkarılabilir.
Suçiçeği ve zona; 800 mg VİROSİL günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.
Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800 mg VİROSİL günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Çocuklarda kullanımı:

Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için;

2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısıuygulanmalıdır.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi;

6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg VİROSİL verilmelidir. 2 yaş altındakiçocuklarda günde 4 kez 200 mg VİROSİL verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kgşeklinde (toplam doz günde 800 mg'ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süreile uygulanmalıdır.
İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immunyetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yüksek dozda VİROSİL kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarınıntedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mgolarak ayarlanması önerilir.

Eğer VİROSİL 'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VİROSİL kullandıysanız:

Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz VİROSİL aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir.Hemodiyaliz VİROSİL 'in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

VİROSİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.VİROSİL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.VİROSİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VİROSİL 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, VİROSİL 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
• Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
• Nefes almada zorluk, nefes darlığı, hırıltılı solunum
• Açıklanamayan ateş
Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor: :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

• Baş ağrısı, sersemlik
• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
• Kaşıntı, döküntü
• Yorgunluk, ateş

Yaygın olmayan yan etkiler

• Kurdeşen
• Saç dökülmesinde hızlanmaSeyrek görülen yan etkiler
• Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan üre ve kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) yükselmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Kansızlık, akyuvar sayısında azalma, trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
• Halüsinasyonlar, psikotik sendromlar, huzursuzluk, zihin karışıklığı
• Titreme, hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk, nöbetler, uyku hali, ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
• Hepatit, sarılık
• Akut böbrek yetmezliği, böbrek ağrısı ve koma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. VİROSİL 'in saklanması

VİROSİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VİROSİL 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Saba İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1 Kat: 1 34303 Küçükçekmece /İSTANBULTel No: (0212) 692 92 20Fax No :(0212) 697 00 24

İmal yeri:


Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kartal / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


7 / 7

İlaç Bilgileri

Virosil 800 Mg Tablet

Etken Maddesi: Asiklovir

Atc Kodu: J05AB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Virosil 800 Mg Tablet-KUB
 • Virosil 800 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Virosil 800 Mg 25 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.