Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dekort 8mg/ 2ml IM/IV Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul -Pendik Kullanma Talimatı

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Deksametazon

KULLANMA TALİMATI

DEKORT 8 mg/2 mİ i.m./i.v. enjektabl solüsyon içeren ampul Kas içine ve damar içine uygulama içindir.

•Etkin madde:

Her bir 2 ml' lik ampul, 8 mg deksametazon 21-fosfata eşdeğer 9.26 mg deksametazon 21-fosfat disodyum içermektedir.

• Yardımcı madde(ler):

Kreatinin, fenol, selit 545, sodyum sitrat dihidrat, sodyum hidroksit, sodyum metabisülfit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ila^e sorgularınız olur^sa, lütfen doktorunuza veya ecza^cın^ız^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizlin için reçete edilmiştir, başkalarıma v^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sır^asında, dokl^ora veya hasl^aney^e g^il^l^iğinizde dokl^orunu^a bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu l^alimal^l^a y^a^ılanlara a^nen uyun^uz. İlaç hakkında si^e öner^ilen do^un dışında y^ü^s^ek v^e^a ^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DEKORT nedir ve ne için kullanılıı^?


2. DEKORT' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DEKORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DEKORT' un saflanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

DEKORT, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.
DEKORT, Tip I camdan yapılmış, halkalı 2 ml'lik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir karton kutu 1 adet 2 ml' lik ampul içermektedir.
DEKORT, deksametazon etkin maddesini içermektedir.
DEKORT, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.
Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

2. DEKORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DEKORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Deksametazon'a veya DEKORT' un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
• Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)

DEKORT' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Kalp yetmezliğiniz var ise,
Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz Tüberküloz hastalığınız var ise Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var ise,
Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,
Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise Mide (peptik) ülseriniz varsa Migreniniz varsa Parazit enfeksiyonunuz varsa Büyüme bozukluğunuz varsa
• Cushing sendromu'nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık) varsa
• Kafa travması geçiriyorsanız
• İnme geçirdiyseniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DEKORT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fa^rk ederseniz hemen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce dokl^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DEKORT' un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DEKORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKORT kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:
• Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
• Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,
• Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar,
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,
• Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,
• Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,
• Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,
• Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lül^fen dokl^orunu^a v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin^i^.


3. DEKORT nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• Uygulama yolu ve metodu:

DEKORT ampul, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda DEKORT başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.
Başlangıç dozu, 0.02 - 0.3 mg/kg/gün'dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Karacier yetmezlii

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.
Eger

DEK^ORT' un etkisinin çok güçlü y^a da çok za^ıf olduğuna dair bir izleniminiz v^ar ise


doktor^unuzya da ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKORT kullandıysanız:

DEKORT' dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

DEKORT'dan kullanmanız g^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir dokl^or v^ey^a eczacı ile konuşunuz.


DEKORT' u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlardı dengelemek için çift doz a^lma^yınız^.


Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

DEKORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu(gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKORT' u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü
• Kaşınma
• Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
• Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKORT' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
• Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
• Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
• Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
• Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mide şişkinliği Bulantı veya kusma Hıçkırık İshal
Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)
Kanda tuz seviyesinde problemler Kan basıncında yükselme Kanın pıhtılaşması
Kalp krizini takiben kalp kası problemleri Kan sekerinin yükselmesi Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)
Kas zayıflığı
Ciltteki yaraların yavaş iyilesmesi Sivilce
Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları Menstrual düzensizlik Çocuklarda büyümenin yavaşlaması Yüzde şişme
Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi Şiddetli baş ağrısı Yorgunluk
İştah artışı veya kilo kaybı
• Ödem ve kilo artışı Bunlar DEKORT' un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DEKORT'un saklanması

DEK^ORT'u çocukların göremeyeceği, er^işeleyeceği y^erler^de \^e ambalajında sakladınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKORT'u kullanmayınız.
Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz DEKORT'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yer^i:


Mefar İlaç San. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtar^ihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dekort 8mg/ 2ml IM/IV Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul -Pendik

Etken Maddesi: Deksametazon

Atc Kodu: H02AB02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dekort 8mg/ 2ml IM/IV Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul -Pendik - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Dekort 2 Ml 8 Mg 1 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.