Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Medikinet 20 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Santral Etkili Sempatomimetikler » Metilfenidat Hidroklorür

KULLANMA TALİMATIMEDİKİNET® 20 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir tablet, 20 mg Metilfenidat Hidroklorür içerir.

Yardımcı Maddeler:

Mikrokristalize Selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası, Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat, Laktoz Monohidrat, Magnezyum Stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç


duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde


doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun


dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. MEDİKİNET® nedir ve ne için kullanılır?


2. MEDİKİNET® 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MEDİKİNET® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MEDİKİNET® 'in saklanması1. MEDİKİNET® nedir ve ne için kullanılır?

MEDİKİNET® dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılır.
• 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ve adolesanlarda kullanılır.
• Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç içermeyen tedavilerdenendikten sonra kullanılır.
MEDİKİNET® 6 yaş altı çocuklarda ve yetişkinlerde DEHB tedavisinde kullanılmaz. Bu kişilerde güvenli ya da yararlı olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
MEDİKİNET® beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasınayardımcı olur.
İlaç aşağıdaki tedavi programlarının bir parçası olarak verilir;
• Psikolojik
• Eğitimsel
• Sosyal terapi
Metilfenidat tedavisi, çocuk ve / veya ergen psikiyatri uzmanı gözetiminde başlatılmalı ve kullanılmalıdır. DEHB'nin tedavisi bulunmamasına rağmen, tedavi programlarıylayönetilebilir.

DEHB Hakkında:

DEHB'li çocuklar veya gençler,
• Kıpırdamadan oturmak veya
• Konsantre olmak konusunda sıkıntı çekerler.
Bu davranış bozuklukları onların suçu değildir.
Bir çok çocuk veya genç bu tarz davranışlarda zorlanır. Bununla birlikte, DEHB ile günlük yaşamda problemlere yol açabilirler. DEHB'li çocuklar ve gençler öğrenmede ve ev ödeviyapmada zorluk çekebilir. Evde, okulda ve diğer yerlerde uslu durmakta zorlanırlar.
DEHB çocuğun ya da gencin zekasını etkilemez.

2. MEDIKINET 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMEDİKİNET®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Sizde/çocuğunuzda:
• Metilfenidat ya da MEDİKİNET®' ın diğer içeriklerinden birine alerji (yüksekhassasiyet) olması durumunda,
• Tiroid bezi fazla çalışıyor (hipertiroidizm) veya tiroid bezinden aşırı hormonsalgılanması sonucu oluşan bir durum varsa,
• Göz içinde artmış basınç (glokom)
• Böbreküstü bezlerinde tümör (feokromositoma)
• Aç hissetmeme veya yemek isteme durumunda yeme problemleri (anoreksiya nevrozagibi)
• Çok yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ya da kollarda ve bacaklarda ağrıya nedenolabilen, kan damarlarının daralması
• Kalp problemi geçmişi olması (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, göğüste ağrı verahatsızlık, kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da bir kalp problemiyle doğmak)
• Beyindeki kan damarları ile problem yaşama [inme, kan damarlarının bir kısmınınşişmesi ve zayıflaması (anevrizma), daralmış ya da tıkanmış kan damarları ya da kandamarlarının iltihabı (vaskülit)]
• Son 14 gün içerisinde alınan ya da halen alınmakta olan bir antidepresan (özelliklemonoamin oksidaz inhibitörü) olması durumunda 'Diğer İlaçlarla Etkileşim' kısmına bakınız.
• Eğer sizde ya da çocuğunuzda aşağıdaki sorunlar varsa,
-Zihinsel sağlık problemleri olması (Psikopat ya da sınır kişilik bozukluğu problemi) -Normal olmayan düşünceler ya da kuruntular ya da şizofreni,
-Şiddetli duygu durum problemleri, örneğin: o intihar etme isteği,
o çok üzgün, değersiz ve umutsuz hissetmenin eşlik ettiği ağır depresyon, o aşırı derecede heyecanlı, fazla-hareketli, serbest davranışlı durum: mani)
• Yaşlıysanız,
• Mide asidi pH derecesinin 5,5' in üzerinde olması yani mide asidi eksikliği (mideninanasiditesi)
• Midenin asit salgılamasını azaltmak ya da midenin aşırı asiditesini tedavi etmek içinilaç alıyor olmak (Örneğin; H2 reseptör blokörü ya da antiasit tedavisi )
Yukarıda yer alan durumlar siz ya da çocuğunuz için geçerliyse Metilfenidat kullanmayınız. Emin değilseniz, siz ya da çocuğunuz Metilfenidat almadan önce doktorunuzla ya daeczacınızla görüşünüz. Çünkü Metilfenidat bu problemlerin kötüleşmesine neden olabilir.

MEDİKİNET®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer sizde/çocuğunuzda;
• Karaciğer ya da böbrek problemleri
• Yutma ya da bütün tabletleri yutma ile ilgili problem
• Bağırsak ya da yemek borusunun daralması ya da tıkanması
• Kriz geçirmiş (nöbet, konvülsiyon, sara nöbeti) olma ya da normal olmayan beyinkayıtlarının olması (EEG-beyin dalgalarını gösteren çizelge)
• Alkole, reçeteli ilaca ya da uyuşturucuya bağlı olma,
• Kadınların adet dönemlerinin başlaması ( bkz: Hamilelik ve emzirme dönemi )
• Tikler veya Tourette sendromu (aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı,hızlı, ani hareketler veya sesler içeren tiklerle karakterize edilen nörolojik bir rahatsızlık) varise veya ailede Tourette sendromu tanısı varsa
• Yüksek kan basıncı
• Kalp problemleri (Yukarıdaki bölümle yer alanlardan farklı olarak)
• Diğer ruh sağlığı problemleri:
o Ruh hali bozukluğu (manikten depresif olma haline - sınır kişilik bozukluğu), o Sinirli ya da düşmanca olmaya başlamak ya da saldırganlığın artması,o Olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyon),o Doğru olmayan şeylere inanma (kuruntu),o Alışılmadık bir şekilde şüpheci hissetme (paranoya),o Tedirgin, kaygılı ya da gergin hissetme,o Depresif ya da suçlu hissetmedurumları olması halinde dikkatli kullanınız.
Tedaviye başlamadan önce yukarıdakilerden size ya da çocuğunuza uyan varsa doktor ya da eczacınıza danışınız. Çünkü Metilfenidat bu problemleri kötüleştirebilir. Doktorunuz ilacınsizi ya da çocuğunuzu nasıl etkilediğini izlemek isteyecektir.

Metilfenidat almaya başlamadan önce doktorunuzun yapacağı kontroller:

Bu kontroller sizin ya da çocuğunuz için Metilfenidat'ın doğru ilaç olup olmadığına karar vermek içindir. Doktorunuz :
• Sizin ya da çocuğunuzun aldığı başka ilaçları,
• Ailede açıklanamayan ani ölümleri,
• Ailede mevcut olan sağlık problemlerini (kalp problemleri gibi),
• Sizin ya da çocuğunuzun nasıl hissettiğini, şu an ya da geçmişte iyi ya da kötü tuhafdüşüncelere sahip olup olmamasını,
• Ailede 'tik'(aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler,tekrarlayan sesler veya kelimeler) geçmişi olup olmadığını
• Sizde, çocuğunuzda veya diğer aile üyelerinde şimdiye kadar hiç akıl sağlığı veyadavranış bozukluğu problemleri olup olmadığını
Sizin ya da çocuğunuzun ruh hali değişikliği riskinin olup olmadığını sorgulayacak ve takip edecektir (manikten depresif olma haline - sınır kişilik bozukluğu).
Sizin ya da çocuğunuzun zihinsel sağlık hikayesini takibe alacak ve ailenizin intihar, bipolar bozukluk (sınır kişilik bozukluğu) ya da depresyon hikayesinin olup olmadığını kontroledecektir.
Olabildiğince fazla bilgi sağlamanız önemlidir. Bu doktorunuzun Metilfenidat' ın sizin ya da çocuğunuz için doğru ilaç olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır. Siz ya daçocuğunuz bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuz gerekli diğer tıbbi testlerinyapılmasına da karar verebilir.

Diğer ilaçlar ile kullanımı

Eğer siz/çocuğunuz:
Depresyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) adında bir ilaç alıyorsanız, ya da son 14 gün içinde bir MAOI almış iseniz, Metilfenidat almayınız. Metilfenidat ile birMAOI alınması kan basıncında ani bir yükselmeye neden olabilir.
Eğer siz/çocuğunuz başka ilaçları alıyorsa, Metilfenidat diğer ilaçlardan yararlanımını etkileyebilir ya da yan etkilere neden olabilir. Eğer siz/çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan birinialıyorsa, Metilfenidat almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız:
• Depresyon için diğer ilaçlar
• Şiddetli zihinsel sağlık problemleri için ilaçlar
• Sara (epilepsi) ilaçları
• Kan basıncını azaltan ya da artıran ilaçlar
• Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük ya da soğuk algınlığı ilaçları (bu ilaçlarıaldığınızda eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.)
• Pıhtı oluşumunu önlemek için kanı incelten ilaçlar
Toplam aktif madde miktarının daha hızlı salımına yol açabileceğinden, MEDİKİNET® mide asit salgısını azaltmak için ya da midedeki aşırı asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan H2reseptör blokörleri ya da antiasitlerle birlikte alınmamalıdır.
Eğer sizin/çocuğunuzun yukarıdaki listede yer alan ilaçlardan birini alıp almadığına dair bir şüpheniz varsa, Metilfenidat almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu an kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.Ameliyat olma

Siz/çocuğunuz bir ameliyat olacaksa doktorunuza danışınız. Eğer belli bir tip anestezik kullanılacaksa, Metilfenidat ameliyat günü alınmamalıdır. Çünkü ameliyat sırasında kanbasıncında ani bir yükselme riskine neden olabilir.

İlaç testi

Bu ilacın içerdiği etkin madde doping testinde pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle MEDİKİNET®'i dikkatli kullanınız.

MEDİKİNET 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEDİKİNET ® alırken alkol kullanmayınız. Alkol bu ilacın yan etkilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle bu ilacı kullanırken alkol içeren gıdalar ve ilaçlar almayınız.

Hamilelik

MEDİKİNET®'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Metilfenidat' in anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemeyeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Metilfenidat kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınızEğer siz ya da kızınız:
• Hamileyseniz ya da hamilelik planlıyorsanız,
• Hamilelik şüpheniz varsa,
Metilfenidat kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

MEDİKİNET® 'ı kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

MEDİKİNET®'ı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ya da emzirme planınız varsa ( Metilfenidat' ın insan sütüne geçmesi mümkündür ), Metilfenidat kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Metilfenidat alırken sizin ya da çocuğunuzun başı dönebilir, odaklanma problemleri yaşayabilir ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle araç ve makine kullanırkenya da diğer potansiyel tehlikeli aktivitelerde (bisiklet sürme, at binme) dikkatli olunuz.

MEDİKİNET 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç laktoz (bir şeker çeşidi) içerebilir.
Eğer size/çocuğunuza daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her tablette 38,48 mg laktoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

3. MEDİKİNET® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Siz/çocuğunuz MEDİKİNET ®'i daima doktorunuzun belirttiği dozda ve daima tok karnına kullanmalısınız. Emin değilseniz doktor ya da eczacınıza danışınız.
• Doktorunuz normal başlangıç dozu olarak MEDİKİNET®' i günde 1 ya da 2 dozkahvaltı ve öğle yemeklerinde alınmak üzere verecektir. Eğer doz arttırmak gerekirse,haftalık dozaj artırımına gidebilir.
• Günlük maksimum doz 60 mg'dır.
• Genellikle, alınan son doz uykuya dalmakta zorluk yaşamamak için yatmadan önce enaz 4 saat önce alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
MEDİKİNET ®'ı sabahları daima

tok karnına

alınız (kahvaltı sırasında ya da hemen sonrasında). Tok karnına alınması yeterli uzatılmış etkinin elde edilmesi için çok önemlidir.Tabletler bütün olarak bir su bardağı su ile içilebilir.
Alternatif olarak, tabletler ikiye bölünerek öğünlerle birlikte veya öğünlerden hemen sonra alınabilir.
Tabletler ezilmemeli ve çiğnenmemelidir.

Eğer siz/çocuğunuz 1 aylık tedaviden sonra daha iyi hissetmiyorsanız.

Eğer siz/çocuğunuz 1 ay tedaviden sonra iyi hissetmezseniz doktorunuza söyleyiniz. Başka bir tedavinin gerektiğine karar verebilir.

MEDİKİNET ®'i doğru bir şekilde kullanmamak

MEDİKİNET ® doğru bir şekilde kullanılmazsa, normal dışı davranışlara sebep olabilir. Ayrıca bu sizin/çocuğunuzun ilaca bağımlı olabileceği anlamına gelebilir. Eğer siz/çocuğunuzalkol, reçeteli ilaçlar ya da uyuşturucu suistimali ya da bağımlılığı yaşamışsa doktorunuzasöyleyiniz.
Bu ilaç yalnızca sizin veya çocuğunuz içindir. Belirtiler benzer görünse dahi bu ilacı başkalarına vermeyiniz.

Eğer MEDİKİNET®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimizin var ise bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


¦ * 'R~

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEDİKİNET kullandıysanız:

Eğer siz/çocuğunuz çok fazla ilaç alırsa, bir doktorla görüşünüz ya da hemen bir ambulans çağırınız. Ne kadar ilaç alındığını söyleyiniz.

MEDİKİNET®'i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor ya da eczacı ile konuşunuz.Doz aşımı:

Hasta olma, tedirgin hissetme, titreme, artmış kontrolsüz hareketler, kas seğirmesi, tikler (koma ile takip edebilir), çok mutlu hissetme, şaşkın olma, gerçek olmayan şeyleri görme,hissetme ya da duyma (halüsinasyonlar), terleme, kızarma, baş ağrısı, yüksek ateş, kalpatışlarında değişiklikler (yavaş, hızlı ya da düzensiz), yüksek kan basıncı, genişlemişgözbebekleri, ağızda ve burunda kuruluk doz aşımı belirtileri olabilir.

MEDİKİNET ®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bir doz unutulduğunda, sonraki dozun zamanı gelene kadar bekleyiniz.

MEDİKİNET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer siz/çocuğunuz bu ilacı almayı aniden keserse, DEHB belirtileri geri gelebilir ya da depresyon gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Doktorunuz tamamen bırakmadan önce her günalınan ilaç miktarının kademeli olarak azaltılmasını isteyebilir.
MEDİKİNET ®'i bırakmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Tedavi altındayken doktorunuzun yapabileceği kontroller

• Siz ya da çocuğunuz tedaviye başlamadan önce MEDİKİNET®'ın güvenli ve yararlıolacağından emin olmak. • Siz ya da çocuğunuz tedaviye başladıktan sonra, ayrıca dozlar değiştiği zaman en az her 6 ayda ya da muhtemelen daha sık, yapılacak testler;
-İştah kontrolü -Boy ve kilo ölçümü
-Kan basıncının ölçülmesi ve kalp atışları
-Duygu durumu problemlerinin, ruh hali ya da diğer alışılmadık hislerin kontrolü ya da MEDİKİNET® alınırken bunların kötüleşmesi.

Uzun dönem tedavi

MEDİKİNET ® daima alınmak zorunda değildir. Eğer siz/çocuğunuz bir yıldan daha fazladır MEDİKİNET® alıyorsa, doktorunuz tedaviyi kısa bir süre kesmelidir, bu bir okul tatilisırasında olabilir. Bu durumda hala ilaca ihtiyaç olup olmadığı anlaşılacaktır.
Eğer bu ürünün kullanımıyla ilgili başka bir sorunuz varsa doktor ya da eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEDİKİNET®' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MEDİKİNET ' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düzensiz kalp atışı (çarpıntı)
• Ruh hali değişiklikleri ya da ruh hali dalgalanmaları ya da kişilikte değişiklikler
• İntihar etmeyi istemek ya da düşünmek
• Gerçek olmayan şeyler görme, hissetme ya da duyma, bunlar psikoz işareti olabilirKontrolsüz konuşma ve vücut hareketleri (Tourette sendromu)
• Döküntü gibi alerji belirtileri, kaşıntı ya da deride ürtiker, yüzün, dudaklar, dil veya
diğer vücut kısımlarının şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı ya da sorunlu nefes alma
• Olağan dışı heyecanlı hissetmek, fazla aktif ve yatıştırılamayan bir durumda olma
hali (mani)
• Kalp krizi
• Tikler (nöbetler, konvülsiyonlar, epilepsi)
• Ciltte soyulma ya da morumsu kırmızı lekeler
• Beyinde geçici kanlanma yetersizliğine bağlı olarak gözleri, başı, boynu, vücut vesinir sistemini etkileyen kontrol edilemeyen kas spazmları
• İnme ya da hareketle ve görme ile ilgili problemler, konuşmada zorluk (bunlarbeyindeki kan damarlar ile ilgili problemlerin işareti olabilir)
• Kanamanızı, morarmanızı ve enfeksiyona eğiliminizi kolaylaştıran kan hücrelerinin(kırmızı hücreler, beyaz hücreler, trombositler) sayısının azalması
• Vücut sıcaklığında ani bir yükselme, çok yüksek kan basıncı ve şiddetli konvülsiyonlar (Nöroleptik Malign Sendrom). Metilfenidat ya da Metilfenidat ilekombine alınmış olan diğer ilaçların bu yan etkiye sebep olduğu kesin değildir.
• Tekrarlayan istenmeyen düşünceler
• Açıklanamayan baygınlık, göğüs ağrısı, nefes daralması (bunlar kalp problemlerinin işareti olabilir)

Eğer yukarıdaki yan etkilerden birine sahipseniz, hemen bir doktorla görüşünüz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok yaygın: 10 kişide 1 kişiden daha fazla etki

• Baş ağrısı
• Gergin hissetme
• Uyuyamama

Yaygın: 10 kişide 1 kişiden daha az etki

• Eklem ağrısı
• Ağız kuruluğu
• Yüksek sıcaklık (ateş)
• Olağan dışı saç dökülmesi ya da incelmesi
• Olağan dışı uykulu ya da uyuşuk hissetme
• İştah kaybı ya da azalmış iştah
• Kaşınma, döküntü ya da kabarık kırmızı kaşıntılı döküntüler (ürtiker)
• Öksürük, boğaz ağrısı ya da burun ve boğazda iritasyon
• Yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı (Taşikardi)
• Baş dönmesi, kontrol edilemeyen hareketler, olağan dışı aktif olmak
• Sinirli, tedirgin, kaygılı, depresif, rahatsız ve normal dışı davranış
• Mide ağrısı, ishal, hasta hissetme, mide rahatsızlığı ve hasta olma

Yaygın olmayan: 100 kişide 1 kişiden daha az etki

• Kabızlık
• Göğüste rahatsızlık
• Kanda üre artışı
• Sarsılma ve titreme
• Çift görme veya bulanık görme
• Kas ağrısı, kas seğirmesi
• Nefes darlığı ya da göğüste ağrı
• Karaciğer test sonuçlarında yükselme (kan testinde bakılır)
• Öfke, huzursuz ya da ağlamaklı hissetme, çevredekiler aşırı farkında olma, uyumaproblemleri

Seyrek: 1000 kişide 1 kişiden daha az etki

• Cinsel dürtü değişiklikleri
• Şaşkınlık
• Genişlemiş gözbebekleri, görmede problem
• Erkeklerde göğüslerin şişmesi
• Aşırı terleme, cildin kızarması, kırmızı kabarık cilt döküntüsü

Çok seyrek: 10 000 kişide 1 kişiden daha az görülen etki

• Kalp krizi
• Ani ölüm
• Kas krampları
• Ciltte küçük kırmızı izler
• Beyinde iltihap ya da atar damarların tıkanması
• Karaciğer yetmezliği, koma dahil normal olmayan karaciğer fonksiyonları
• Karaciğer ve kan testleri dahil test sonuçlarında değişiklik
• İntihar girişimi, normal dışı düşünceler, duygusuzluk ya da hissizlik, tekrar tekrar aynışeyleri yapma, bir şeye takıntılı olma
• Üşüdüğünde ( Raynaud hastalığı ) el ve ayak parmaklarında hissizlik, karıncalanma verenk değişimi ( beyazdan maviye, sonra kırmızıya )

Bilinmiyor: ne sıklıkta meydana geldikleri bilinmiyor

• Migren
• Çok yüksek ateş
• Yavaş, hızlı ya da fazla kalp atışları
• Büyük nöbet ( Grand mal sara hastalığı )
• Doğru olmayan şeylere inanma, bilinç bulanıklığı
• Şiddetli mide ağrısı, sık sık hasta hissetme ya da olma
• Beynin kan damarlarıyla ilgili problemler ( inme, serebral arterit ya da serebraltıkanma )
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir

Büyüme üzerinde etkisi

Bir yıldan fazla kullanıldığında, Metilfenidat bazı çocuklarda büyümede azalmaya neden olabilir.
Yaygın: 10 çocukta 1 çocuktan daha az görülür.
• Kilo alma ya da boy uzamasında yetersizlik olabilir
• Doktorunuz sizin/çocuğunuzun yemek yemesini olduğu kadar çocuğunuzun boyunu vekilosunu dikkatli bir şekilde takip edecektir.
• Çocuğunuz beklenildiği gibi büyümüyorsa, Metilfenidat ile tedavi kısa bir süre içindurdurulabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. MEDİKİNET®'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Karton kutu ve blister ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra MEDİKİNET® i kullanmayınız.


25 °C'nin altındaki sıcaklıkta saklayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız MEDİKİNET®'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat Sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Almanya

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


10 / 10

İlaç Bilgileri

Medikinet 20 Mg Tablet

Etken Maddesi: Metilfenidat Hidroklorür

Atc Kodu: N06BA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Medikinet 20 Mg Tablet-KUB
 • Medikinet 20 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Medikinet 20 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.