Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

M-furo %0,1 Krem, 30g Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

KULLANMA TALİMATIM-FURO %0,1 krem Deriye sürülerek kullanılır.

•

Etkin madde

: Mometazon furoat.
•

Yardımcı maddeler.

Heksilen glikol, propilen glikol stearat, promulgen G, titanyumdioksit, alüminyum oktenil süksinat nişastası, beyaz balmumu, vazelin, saf su vefosforik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz,
• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükBu Kullanma Talimatında:

1.

M-FURO nedir ve ne için kullanılır ?


2. M-FURO 'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. M-FURO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.M-FURO'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. M-FURO nedir ve ne için kullanılır?

M-FURO beyaz, pürüzsüz krem olup, 30g krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.
M-FURO, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanmış, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
M-FURO; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarınıntedavisinde kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara(örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıyayol açan bir hastalıktır.

2. M-FURO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerM-FURO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Mometazon ftıroata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikalkortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastal ıklan nda
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklannda
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
- Akne
- Ağız etrafında dermatit
- Genital kaşıntı
- Bebeklerde pişik
- Zona
- Diğer deri enfeksiyonlarıYaygın plak tipi psoriazis

M-FURO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, M-FURO kullanılması durdurulmalı vegerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantartedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarındayerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadankaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerininyükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

M-FURO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

M-FURO'nun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


M-FURO kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

M-FURO araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

M-FURO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

M-FURO ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

M-FURO'nun diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. M-FURO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.
M-FURO'yu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesinisargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz.Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

M-FURO'yu hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme vegelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

M-FURO'nun yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, M-FURO kullanımının etkinliği ve güvenliliği bilinmemektedir.

Eğer M-FURO'nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla M-FURO kullandıysanız

M-FURO'yu doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

M-FURO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuzEğer M-FURO'yu kullanmayı unutursanız:

Eğer M-FURO kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.M-FURO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

M-FURO'yu uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, kremi kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığım farkedebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu Önlemek için doktorunuzla konuşunuz;doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar kremi kullanma sıklığınızı basamaklı olarakazaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, M-FURO da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.
Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000; çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Seyrek;

- His kaybı
- Kaşıntı
- Deri incelmesi

Çok seyrek;

- Abse
- Yanma
- Hastalığın şiddetlenmesi
- Ciltte kuruluk
- Kızarıklık
- Nasır oluşumu
- Sivilce
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler; tahriş, kıllarıma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağızçevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, derideyumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkandöküntü*

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. M-FURO'nun saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


M-FURO'yu 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra M-FURO yu kullanmayınız.


İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçlan nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi :

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10,
35620 Çiğli / İZMİR

Üretici :

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10,
35620 Çiğli/İZMİR

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


(gün/ay/yıl)


İlaç Bilgileri

M-furo %0,1 Krem, 30g

Etken Maddesi: Mometazon Furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • M-furo %0,1 Krem, 30g-KUB
 • M-furo %0,1 Krem, 30g-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • M-furo 30 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.