Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

M-furo %0,1 Losyon, 30g Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

KULLANMA TALİMATIM-FURO %0,1 losyon Deriye damlatılarak kullanılır.

•

Etkin madde

: Mometazon furoat.
•

Yardımcı maddeleri

Propiien glikol, fosforik asit, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat,etanol, polikuatemiyum 10, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükBu Kullanma Talimatında:

L M-FURO nedir ve ne için kullanılır ?


2. M-FURO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerM-FURO nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.M-FURO*nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. M-FURO nedir ve ne için kullanılır?

M-FURO, yabancı madde içermeyen renksiz, homojen özelliklerinde olup 30g losyon içeren plastik şişelerde bulunmaktadır.
M-FURO, deriye damlatılarak kullanılmak üzere hazırlanmış, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
M-FURO; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarınıntedavisinde kullanılır. M-FURO; mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı derihastalıklarının tedavisinde kaşıntıyı ve iltihap belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara(örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıyayol açan bir hastalıktır,

2. M-FURO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerM-FURO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikalkortikosteroidlere karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklarında
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında

M-FURO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, M-FURO kullanılması durdurulmalı vegerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantartedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisi başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deribölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarındayerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadankaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerininyükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
- Çocuklarda istenen etkiyi sağlayacak en düşük doz kullanılmalıdır. Uzun sürelikortikosteroid tedavisi çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi etkileyebilir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.”

M-FURO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

M-FURO'nun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi
yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


M-FURO kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.Emzirme

Uacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

M-FURO araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

M-FURO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

M-FURO ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol içerir. M-FURO'nun içeriğinde bulunan etanol için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

M-FURO'nun diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteİi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. M-FURO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir defa deriye birkaç damla damlatılarak uygulanır.
M-FURO'yu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesinisargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz.Losyonu gözlerinize temas ettirmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şişenin ağzını hastalıklı deri bölgesine yaklaştırınız. M-FURO'yu hastalıklı deriye birkaç damla damlatıp ardından da ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme vegelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

M-FURO'nun yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, M-FURO kullanımının etkinliği ve güvenliliği bilinmemektedir.

Eğer M-FURO 'nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla M-FURO kullandıysanız

M-FURO'yu doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

M-FURO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.Eğer M-FURO'yu kullanmayı unutursanız:

Eğer M-FURO kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.M-FURO ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

M-FURO'yu uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, losyonu kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını farkedebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz;doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu kullanma sıklığınızı basamaklıolarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, M-FURO da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle M-FURO uygulandığında, yanma hissine ve tahrişe nedenolabilir; uygulama sırasında tahriş görülürse, M-FURO'nun kullanımına son verilmelidir.
Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000; çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Seyrek;

- Deride kabarık lezyon
- Deride kabank irinli lezyon
- Deride iğnelenme

Çok seyrek;

- Yanma
- Kıl kökü iltihabı
- Akneyi andıran reaksiyon
- Kaşıntı
- Deride incelme
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler ise; tahriş, kıllarıma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon),ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, derideyumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkandöküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz5. M-FURO'nun saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


M-FURO'yu 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra M-FURO 'yu kullanmayınız.


Eğer losyonun görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, M-FURO'yu kullanmayınız.
ilaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçlan nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi :

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10,
35620 Çiğli / İZMİR

Üretici :

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10,
35620 Çiğli/İZMİR

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


(gün/ay/yıl)


7/7

İlaç Bilgileri

M-furo %0,1 Losyon, 30g

Etken Maddesi: Mometazon Furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • M-furo %0,1 Losyon, 30g-KUB
 • M-furo %0,1 Losyon, 30g-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • M-furo 30 Gr Losyon
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.