Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Doxacor 4 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları) » Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar » Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri » Doksazosin Mesilat

KULLANMA TALİMATIDOXACOR 4 mg tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablet 4,85 mg doksazosin mesilat (4 mg doksazosine eşdeğer)içerir.

•Yardımcı maddeler

: Laktoz monohidrat, Mikrokristalin selüloz pH 102, Sodyumnişasta glikolat , Sodyum lauril sülfat WA - 100, Toz magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. DOXACOR nedir ve ne için kullanılır?


2. DOXACOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DOXACOR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DOXACOR'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DOXACOR nedir ve ne için kullanılır?

DOXACOR, 20 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. DOXACOR alfa-blokerler adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezininbüyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.
DOXACOR kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncınındüşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşüren tek ilaç ile yeterli derecede kontrol altınaalınamayan hastalarda DOXACOR, diğer tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Prostatbezinde büyüme olan hastalarda DOXACOR, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkmatedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. DOXACOR,mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.

2. DOXACOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDOXACOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Geçmişte DOXACOR'a, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosinveya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birinekarşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes almazorluğu olabilir.
• Emziriyorsanız.
• 16 yaşından küçükseniz.
• Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa.
Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük tansiyon türü olan 'ortostatik hipotansiyon' geçmişiniz varsa.
• Büyümüş prostat ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yoluenfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.
• Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor(sıkışma hissi duymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor)
iseniz.

DOXACOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Gebeyseniz veya gebe kalmayaçalışıyorsanız
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız
• Kalp hastalığınız varsa
• Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren baygınlık(senkop) ile kendini gösteren pozisyonel hipotansiyon gelişirse. Pozisyonel
hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin tedavisinin başlangıçdöneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecekdurumlardan kaçınabilmek için doktorunuz sizi uyaracaktır.
Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce DOXACOR'yı önceden kullandığınız veya kullanmaktaolduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü DOXACOR ameliyat sırasında, doktorunuzunönceden hazırlıklı olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir. DOXACORalmaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kanbasıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibihissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veyauzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Buetkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızıdüzenli olarak ölçmek isteyebilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siziniçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DOXACOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DOXACOR gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik sırasında DOXACOR kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz DOXACOR'un sizin içinuygun olup olmadığına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız DOXACOR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilkbaşladığınızda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. Blaç sizi etkilerse araçveya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

DOXACOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOXACOR ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:
• Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfabloker tedavi alan bazıhastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncındankaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokerlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçları alırken bu belirtileriyaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarınabaşlamadan önce alfablokerinizin düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız.
• Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE5)(örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında her ikiilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik düşüktansiyona sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır.
• Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları alıyorsanız DOXACOR kanbasıncınızı daha da düşürebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. DOXACOR nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

- DOXACOR'u ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg'dır. Doktorunuz bu dozubirkaç hafta sonra günde 2 mg veya 4 mg'a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostatbüyümesi için tedavi görüyorsanız günde maksimum 8 mg'a veya yüksek kan basıncıiçin tedavi görüyorsanız maksimum 16 mg'a yükseltilebilir.
- Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.
- Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
DOXACOR sabah veya akşam alınabilir.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DOXACOR'un çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktarı değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlarkullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi, DOXACOR karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer DOXACOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DOXACOR kullandıysanız:

Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak
tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

DOXACOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DOXACOR'u kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DOXACOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza Yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, DOXACOR'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden birinin oluşması halinde

DOXACOR almayı BIRAKINIZ ve derhal bir ambulans çağırınız

:
• Kalp krizi
• Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar felç semptomu olabilir
• İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazdaşişme
DOXACOR aldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bunu

hemen

doktorunuza bildiriniz:
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı,nefesalmadagüçlük
• Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı
• Kalp atımını hissetme (çarpıntı)
• Bayılma
• Deri veya gözlerdesararma(sarılık)
• Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kanpulcuğunda (trombositlerde) düşüş
DOXACOR ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız,lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Baş dönmesi
• Çevrenin döndüğü hissi (vertigo)
• Baş ağrısı
• Düşük kan basıncı
• Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
• Çarpıntı
• Kalp atımının hızlanması
• Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi
• Bronşit
• Öksürük
• Solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu
• Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı
• Nefes darlığı , nefes almada güçlük
• Mide/karın ağrısı
• Kendini iyi hissetmeme
• İdrar yolları enfeksiyonu
• İdrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe)
• Uyuklama
• Genel halsizlik
• Hazımsızlık
• Mide yanması
• Ağız kuruluğu
• Kaşıntı
• Sırt ağrısı
• Kaslarda ağrı
• Grip benzeri belirtiler
• Kuvvetsizlik, güçten düşme
• Kol ve bacaklarda görülen ödem

Yaygın olmayan:

• Alerjik ilaç reaksiyonu
• Kabızlık
• Gaz
• Mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)
• Kusma
• İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık
• Normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı
• Kanlı idrar
• Eklemlerde iltihap (gut)
• Ağrılı eklem
• Genel ağrı
• Uykusuzluk
• Endişe
• Huzursuzluk
• Depresyon
• Sinirlilik
• Bayılma
• El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme
• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı
• Kalp krizi
• İştah artışı veya kaybı
• Kilo alımı
• Burun kanaması
• Deride kızarıklık
• Kulakta çınlama veya gürültü
• Titreme
• Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık
• Ağrı
• Yüzde şişme
• Bazı tıbbi testleri etkileyebilecek karaciğer enzim artışları

Seyrek:

• İdrara çıkma zamanlarının sayısında artış
• Kas krampları
• Kas güçsüzlükleri

Çok seyrek:

• Akyuvar sayısında azalma
• Trombosit kan pulcuğu sayısında azalma
• Kalp atımının yavaşlaması
• Kalp ile ilgili kalp atım düzensizliği
• Bronşların daralması
• Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı
• Kurdeşen
• Saç dökülmesi
• Deride kırmızı veya mor döküntüler
• Deri altı kanama
• El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
• Huzursuzluk
• Sinirlilik
• Yorgunluk
• Genel rahatsızlık hissi
• Hırıltılı solunumda artış
• Bulanık görme
• Yüz kızarması
• Sıcak basması
• İdrara çıkmada bozukluk
• Gece idrara çıkma ihtiyacı
• Çıkılan idrar hacminde artış
• Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme
• Peniste ağrılı sürekli ereksiyon

Bilinmiyor:

• Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar
• Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlaroluşabilir. “DOXACOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümünebakınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DOXACOR'un saklanması

DOXACOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraDOXACOR' u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

SANDOZ İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı, 9. Cad. No:1 Gebze/Kocaeli

Üretim Yeri:Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.


8

İlaç Bilgileri

Doxacor 4 Mg Tablet

Etken Maddesi: Doksazosin Mesilat

Atc Kodu: C02CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Doxacor 4 Mg Tablet-KUB
 • Doxacor 4 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Doxacor 4 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.