Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Karvezide 300/25 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » İrbesartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATIKARVEZIDE 300 / 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeler.

Her bir film kaplı tablette 300 mg İrbesartan ve 25 mg Hidroklorotiyazid
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum,
prejelatinize nişasta, silikon dioksit, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, ma

krogol, kırmızı, sarı ve siyah demir oksit, karnauba mumu

_

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. KARVEZIDE nedir ve ne için kullanılır?


2. KARVEZIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KARVEZIDE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KARVEZIDE'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. KARVEZIDE nedir ve ne için kullanılır?

• KARVEZIDE irbesartan ve hidroklorotiyazid adlı iki etkin maddenin kombinasyonudur.
• KARVEZİDE 300 mg irbesartan ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
• İrbesartan anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü(antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir ve kandamarlarında bulunan reseptörlerine bağlanarak damarlarını büzer. Bu durum kan basıncınınartmasına yol açar. İrbesartan anjiyotensin-II maddesinin bu reseptörlere bağlanmasını önler.Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.
• Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu idrar söktürücü (diüretikler) ilaçlardandır. İdrarçıkarılmasını artırır ve bu sayede kan basıncının düşmesine neden olur.
• KARVEZIDE içindeki bu iki etkin madde birlikte, bu ilaçların tek başlarına verildiklerindegörülene nispeten kan basıncını daha ileri şekilde düşürürler.
• KARVEZIDE yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.
• Doktorunuz size KARVEZIDE'i aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:
— Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için
— Kan basıncınız tek başına irbesartan veya hidroklorotiyazid kullanmanıza rağmen yeterlioranda kontrol altına alınamadığı için
• KARVEZIDE, 28 ve 90 tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

KARVEZIDE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• İrbesartan maddesine veya hidroklorotiyazid maddesine karşı veya KARVEZIDE'iniçindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Aynı gruba dahil olan (Anjiyotensin-II reseptör antagonistleri) ilaçlardan herhangi birinekarşı alerjiniz varsa,
• Sülfonamid adı verilen bir maddeden türetilmiş ilaçlara (hidroklorotiyazid maddesi de birsülfonamid türevidir) karşı alerjiniz varsa,
• Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa,
• Tedavisi güç potasyum düşüklüğü veya kalsiyum yüksekliğiniz varsa,
• Ciddi karaciğer bozukluğunuz veya safra yollarıyla ilgili bozukluğa bağlı ileri karaciğerhastalığınız (siroz) ve safra akımının yavaşlaması veya durması (kolestaz) gibi hastalıklarınızvarsa,
• İdrar yapamama gibi bir bozukluğunuz varsa,
• Hamile iseniz,
• Bebek emziriyorsanız,
• 18 yaşından küçükseniz.
• Şeker hastalığınız (diyabet) veya böbrek işlev bozukluğunuz var ve tedavi için aliskiren(yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

KARVEZIDE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğunidrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz KARVEZİDE tedavisine başlamadan;öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir.
• Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kantetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takipetmek isteyebilir.
• Nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan vücudun pek çok sistemini etkileyeniltihabı bir doku hastalığı olan sistemik lupus eritamatöz (SLE) hastalığı sizde varsa;doktorunuz muhtemel bir alevlenmeye karşı önlem almak üzere, sizi yakından takip etmekisteyebilir.
• Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,
• Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,
• Güneş yanıkları belirtileri ( kızarıklık, kaşıntı, kabarcık oluşumu) ile güneş yanığı belirtilerinormale göre daha hızlı oluşuyorsa
• Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primeraldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacınetki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. KARVEZIDE benzeriilaçların kullanılması önerilmemektedir.
• Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız (Doktorunuzun şekeriçin kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)
• Şekeri “tolere” edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumudoktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından siziyakından takip etmek isteyebilir.
• KARVEZIDE içinde bulunan idrar söktürücü (hidroklorotiyazid) etkin maddesi; elektrolitadı verilen potasyum, sodyum, klor, kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin kandakiseviyelerinde değişikliklere yol açabilir. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleriisteyerek, bu maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmekisteyebilir.
• Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE ve lityum'unbirlikte kullanılması tavsiye edilmez.
• Doping maddesi kullanıp kullanmadığınızı belirlemek için size test yapılması sözkonusuysa, bunu doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE anti-doping testlerinde pozitifsonuçlara yol açabilir.
• Önceden astım veya alerji geçirdiyseniz, doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE içindebulunan hidroklorotiyazid maddesine karşı alerji geliştirebilirsiniz.
• Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya dişhekiminize KARVEZIDE kullandığınızı söyleyiniz; tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekildedeğiştirilmesi gerekebilir.
• Aşırı susama, ağız kuruluğu, genel halsizlik, uyuşukluk, kas ağrısı veya kramplar, bulantı,kusma veya kalbin çok hızlı atması gibi belirtileriniz var ise doktorunuza mutlakasöylemelisiniz.
• Daha önceden sülfonamid veya penisilin alerjniz var ise geçici miyopiye (uzağı görememe)ve akut dar açılı glokoma (göz tansiyonu) yol açan bir reaksiyona görülebilir.
• Aliskiren (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KARVEZIDE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Gıdalar KARVEZIDE'in vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.
Alkol ile birlikte kullanımı yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında baş dönmesi ve göz kararmasıyla kendini gösteren tansiyon düşmesini şiddetlendirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; KARVEZIDE kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz.Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacıbırakmanızı ve KARVEZİDE dışında başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir.KARVEZİDE hamilelikte kontrendikedir.
Hamileliğiniz süresince KARVEZIDE kullanmamanız gerekir.
KARVEZİDE tedavisi almış iseniz bebeğinizin düşük tansiyon riski açısından yakından gözlenmesi gerekir

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında, KARVEZIDE kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KARVEZIDE araç ve makine kullanma becerinizi muhtemelen etkilemez

.

Ancak yüksek kan basıncının tedavisi sırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydana gelebilir.
Eğer:
• Baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

KARVEZIDE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KARVEZIDE film kaplı tablet içinde yardımcı madde olarak laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekeri “tolere” edemediğiniz söylenmişse bu tıbbiürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
KARVEZIDE film kaplı tablet içinde yardımcı madde olarak siyah demir oksit bulunur. Renklendirici olarak kullanılan bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:
• Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler (özellikle furosemid veböbrekte Henle kıvrımı denilen belli bir bölgeyi etkileyen idrar söktürücüler): tansiyondüşürücü etki artabilir.
• Yüksek tansiyon için alınan aliskiren: doktorunuz kullandığınız dozu değiştirebilir veyabaşka önlemler almak isteyebilir.
• Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumdapotasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
• Kandaki potasyum seviyesinin bozulmasından etkilenen ilaçlar (örneğin, dijital glikozidleridenen kalp ilaçları ve kalpte ritim bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar): serumdakipotasyum seviyesinin düzenli biçimde izlenmesi gerekir.
• Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenmegörülebilir.
• Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin):KARVEZIDE'in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyiyükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.
KARVEZIDE'in içinde hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle muhtemel bir ilaç etkileşimine karşı, aşağıda sayılan ilaçlardan birini şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfendoktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan şeker ilaçları ve insülin) :Doktorunuzun ilaç dozunu ayarlaması gerekebilir.
• Kolestiramin gibi anyon değiştirici reçine içeren ilaçlar: İlacınızın emilimi bozulabilir.
• Kortikosteroidler ve ACTH (adrenokortikotrofik hormon): Elektrolit ( kanda bulunansodyum, klor gibi maddeler) kaybı ve kanda potasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.
• Dijital glikozidleri: Kalpte ritm bozukluğu başlayabilir.
• Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar: İlacınızın etkisini azaltabilir.
• Kas gevşetici ilaçlar (depolarize edici olmayan; örn. tübokürarin gibi): KARVEZIDE builaçların etkisini güçlendirebilir.
• Gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar: KARVEZIDE kanda ürik asid adlı maddeninseviyesini arttırabilir ve bu ilaçların dozunun arttırılmasına gerek duyulabilir.
• Kalsiyum tuzları: KARVEZIDE kanda kalsiyum seviyesini arttırabilir. Kalsiyum dozununayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenli izlenmesi gerekebilir.
• Kan basıncınızı düşürmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız, kanser tedavisi görüyorsanız,ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları ve steroid alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
• Epilepsi(sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin: kandaki sodyum seviyesini düşürebilir.Kandaki elektrolit seviyesinin izlenmesi gerekebilir. KARVEZİDE ile birlikte karbamazepinkullanımınız süresince kandaki elektrolit (kanda bulunan mineraller) seviyelerinin izlenmesigereklidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Daha önceden kullandığınız ilaçlarla veya diğer dozaj formlarıyla kan basıncında istenendüşüş sağlanamadığında, doktorunuz size KARVEZIDE 300/25 mg kullanmanızı önerebilir.
• Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
• KARVEZİDE'in yaygın kullanılan günlük dozu günde 1 tablettir.
• Kan basıncınızın tedaviye verdiği cevaba göre; doktorunuz tedavinize başka bir ilaç ilaveedebilir.
• Tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra, ilacın kan basıncını düşürücü etkisi en üst seviyeyeulaşır.
KARVEZİDE tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz KARVEZİDE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• KARVEZIDE ağızdan alınır.
• Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemeklersırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.
• Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynısaatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynızamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altında ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hidroklorotiyazid içerdiğinden, KARVEZİDE'in ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (böbrek testlerinde kreatinin adlı maddenin atılım hızının 30 ml/dak.'dan az olmasıdurumu) kullanılması önerilmemektedir. Kreatinin böbreklerden atılımının 30 ml/dak.'danfazla veya eşit olan böbrek hastalarında ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. KARVEZIDE ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

Damar içi (intravasküler) volüm eksikliği

: KARVEZIDE tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer KARVEZIDE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla KARVEZIDE kullandıysanız:

KARVEZIDE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.KARVEZIDE'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olacağı gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.KARVEZIDE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

KARVEZIDE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:
• Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
• Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarargörebilir.
• Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, felç veya körlük gibi durumlarla ilgilitaşıdığınız risk artabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KARVEZIDE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KARVEZİDE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortayaçıkması
• Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
• Nefes almada zorluk ve hırıltılı nefes
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KARVEZİDE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

İrbesartan/Hidroklorotiyazid kombinasyonuna bağlı istenmeyen yan etkilerYaygın görülen yan etkiler

• Baş dönmesi
• Bulantı
Kusma
• Anormal işeme
• Yorgunluk
• Kandaki BUN, kreatinin ve kreatinin kinaz seviyelerinde artış

Yaygın olmayan yan etkiler

• Bayılma
• Düşük tansiyon
• Kalp atım sayısının artması
• Ellerde ve ayaklarda şişme (ödem)
• Kızarma
• Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında anidüşme
• Diyare
• Sarılık
• Cinsel fonksiyon bozuklukları ve arzu değişiklikleri
• Kandaki potasyum ve sodyum seviyelerinde düşüş

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortayaçıkması
• Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
• Kandaki potasyum seviyesinde artış
• Çınlama
• Baş ağrısı
• Hazımsızlık
• Tat değişiklikleri
• Karaciğer iltihabı
• Karaciğer işlev bozukluğu
• Kas ve eklem ağrısı
• Böbrek sorunları
• Öksürük

İrbesartan kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:Yaygın olmayan yan etkiler

• Göğüz ağrısı

Hidroklorotiyazid kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• Alyuvar sayısında azalma (anemi)
• Akyuvar sayısında azalma
• Trombosit sayısında azalma
• Kemik iliğinde kan hücresi yapımı ile ilgili işlev bozukluğu
• Kendini depresif hissetme
• Uyku sorunları
• Baş dönmesi, sersemlik veya huzursuzluk hissi
• Ciltte karıncalanma ve uyuşukluk
• Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi
• Akut miyopi
• Göz içi basıncının artması
• Düzensiz nabız
• Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
• Solunum zorluğu (pnömoni ve akciğer ödemi dahil)
• Pankreas iltihabı
• İshal
• Kabızlık
• Mide ağrısı
• Tükürük bezi iltihabı
• İştah kaybı
• Sarılık
• Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi birhastalık)
• Kan damarlarında sıcaklık artışı, şişme ve kızarıklık belirtileri ile gözleneniltihaplanma
• Yüzde kızarıklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupuseritamatoz benzeri belirtiler)
• Işığa duyarlılık
• Kızarıklık
• Kurdeşen
• Güçsüzlük
• Kas spazmları
• İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
• Böbrek işlev bozukluğu
• Ateş
• Laboratuar bulgularında değişiklik (kanda üre artışı, idrarda normal olmayan glukozvarlığı, kan glukoz seviyesinde artış, kan yağlarında artış

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5.KARVEZIDE'in saklanması

KARVEZIDE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KARVEZIDE'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No: 193 Levent İSTANBUL

Üretim yeri:


Sanofi Winthrop Industrie, Fransa
10

İlaç Bilgileri

Karvezide 300/25 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Irbesartan, Hidroklortiyazid

Atc Kodu: C09DA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.