Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Naprosyn Ec 250mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Naproksen

KULLANMA TALİMATINAPROSYN EC 250 mg tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir enterik tablet 250 mg naproksen içerir.

Yardıma maddeler:

Povidon, Kroskarmeloz, Magnezyum stearat, Metakrilik asit kopolimer Talk, Sodyum hidroksit, Trietilsitrat, Simetikon emülsiyonu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında.doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

I. NAPROSYN EC nedir ve ne için kullanılır?


ZNAPROSYN EC'yi kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NA PROS YN EC nasıl kullan ıtır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NA PR O S YN EC'n in saklanmasıBaşlıktan yer almaktadır.1. NAPROSYN EC nedir ve ne için kullanılır?

NAPROSYN EC, 20 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan antiinflamatuvar ve analjezik etkilere sahip güçlü bir ilaçtır.
NAPROSYN EC etkin madde olarak naproksen içerir.
NAPROSYN EC;
• Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrıve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
• El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
• Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
• Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağındagözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap gidericive ağrı kesici olarak,
• Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında
• Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
• Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak,kullanılır.

2. NAPROSYN EC1 yi kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenlerNAPROSYN EC' yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler
- NAPROSYN EC ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi veinme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk dahayüksek olabilir.
- NAPROSYN EC koroner arter "bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisindekullanılmamalıdır.
Sindirim sistemi ile ilgili riskler
- NSAİİ' 1er kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecekciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, öncedenuyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan buetkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer,
• NAPROSYN EC'nin bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlarakarşı alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde astımsendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma oluşturuyorsa kullanmayınız.
• Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsakkanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide veduodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanamageçirdiyseniz kullanmayınız.
• Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
• Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.
• Hasta 16 yaşından küçükse kullanmayınız.
• Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

NAPROSYN EC'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktankaçınınız.
• Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyenetkileri en aza indirebilirsiniz.
• Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavininherhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Ağrı, ateş veiltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı veÖzürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi midebarsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı veberaberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri)kullanmanızı Önerecektir. Düşük doz aspirin veya mide barsak kanamasına nedenolabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanızgerekecektir.
İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Dahaönce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi halindedoktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde NAPROSYN ECkullanmaya devam etmeyiniz.
Mide barsak hastalığınız varsa NAPROSYN EC'yi mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, NAPROSYN EC dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar,aspirin gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirsedikkatli olunuz.
Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda NAPROSYN EC kullanmalıdır.
Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde NAPROSYN EC kullanmaya devam etmeyiniz.
Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da aspirinduyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, NAPROSYN EC böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımındaazalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızdabozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız NAPROSYN EC dozunuazaltacaktır.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, NAPROSYN EC, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğerfonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır(bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzerisemptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşıdikkatli olunmalıdır.
Naproksen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altındaNAPROSYN EC tedavisine devam ediniz. NAPROSYN EC kullanırken, kanama riskinizyüksekse veya kan pıhtılaşmasını Önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artışolabilir.
NAPROSYN EC kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskinekarşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa NAPROSYN ECkullanırken dikkatli olunuz.
Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterincekanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.Doktorunuz NAPROSYN EC ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önündebulunduracaktır.
Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, NAPROSYN EC ile uzun süreli tedaviniz için burahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi. NAPROSYN EC hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere nedenolabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirtivermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmadazorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
• Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
''Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

NAPROSYN EC' nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemekler, NAPROSYN EC ile etkileştiğinden yemeklerle birlikte almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 3ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

NAPROSYN EC kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse,dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

NAPROSYN EC'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestirman ile birlikte alırsanız NAPROSYN EC'nin etkisi gecikebilir.
Yemeklerle birlikte alınması etkinin azalmasına neden olabilir.
Napsoksen, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili(NSAİ) ilaçlar ve aspirin gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğindendoktorunuz NAPROSYN EC dozunu ayarlayacaktır. Naproksen, trombosit olarak adlandırılanve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarakpıhtılaşmayı geciktirebilir.
Probenesid (ürik asitin idrarla atılımını artıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksenin daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yanetkilerinin görülmesine neden olabilir.
Siklosporinlerle (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) birlikte kullanılırsa böbreklerde zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Naproksen, mifepristonun (düşük ilacı) etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-12 gün boyunca naproksen kullanmayınız.
Aspirin, NSAİİ'ler gibi aspirin ile NAPROSYN EC FORT ile birlikte kullanımı, yan etki olay potansiyeli artışı nedeniyle tavsiye edilmemektedir.
Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlarınetkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçların birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırabilir.
Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.
Naprosyn'in içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetiendirebilir, böbrektenatılanlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.
Naprosyn'in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığındakan hastalıkları riskini arttırabilir.
Naprosyn'in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRTlar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.
Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma(konvülsiyon) riski artabilir.
NAPROSYN EC ile ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatliolunmalıdır.

Eğer reçete!i yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. NAPROSYN EC nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit, akut gut ve ankilozan spondiliCte analjezik ve andinflamatuvar etkinlik için:

a) Başlangıç tedavisi:


Günlük doz 500 - 1000 mg olup, genellikle 12 saat aralıklarla 2 defada alınması şeklindedir.
1. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda,
2. Yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan NAPROSYN EC'ye geçilmesidüşünüldüğü durumlarda,
3. Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 3-4 tablet (750 -1000 mg) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.

b) İdame tedavisi:


12 saatlik aralarla alınan 2 - 4 tablet (500 - 1000 mg) şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları önde gelen şikayetlerinize (gece ağrısı, sabah katılığı vb.) göre düzenlenir.
NAPROSYN EC, idame tedavisinde sabah veya akşam alınan 500 - 1000 mgTık tek dozlarda etkindir.
Adet sancısı, doğum sonrası emzirmeyen annede ve rahim içi araç uygulamasını takiben meydana gelen ağrılarda analjezi amacıyta: Başlangıçta 2 tablet (500 mg), daha sonra 6-8saatlik aralarla 1 tablet (250 mg) verilir.
Yetişkinlerde diğer endikasyonlarda: Başlangıçta 2 tablet (500 mg) verilir, daha sonra 6-8 saatlik aralarla 1 tablet (250 mg) ile devam edilir.
Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek seviyede antiinflamatuvar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalardagünlük doz, kısa süreli olmak şartıyla 1500 mg'a kadar arttırılabilir. Bu gibi yüksek dozlardagastrointestinal yan etkilerin arttığı rapor edilmiştir.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

NAPROSYN EC sadece ağızdan kullanım içindir.
Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmahdır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

NAPROSYN EC 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Ancak sadece, eklem iltihabı olan 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ilekullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:BÖbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse NAPROSYN EC kullanmayınız. Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa NAPROSYN EC kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer NAPROSYN EC'nin etkisinin çok giiçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla NAPROSYN EC kullandıysanız:

Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması,baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla yada kasıtlı olarak alınmasıdurumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Kullanmanızgerekenden fazla NAPROSYN EC aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalıdır.Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuzböbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

NAPROSYN EC 'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.NAPROSYN EC'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


NAPROSYN EC ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NAPROSYN EC'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NAPROSYN EC'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

* Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veyanefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
• Baygınlık
• Deri döküntüleri
• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklarıve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
• Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz),
• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptikmenenjit),
• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemikanaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAPROSYN EC'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Virüs kaynaklı menenjit (ateş, halsizlik, baş ve boyun ağrısı, ışığa dayanıksızlık )
• Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyazhücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması
• Kandaki potasyum düzeyinin artması
• Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk
• Havale, zihinsel fonsiyonların zayıflaması
• Görme sinirinin ödemli iltihabı
• Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi
• Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı
• Mide barsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)
• Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri
• Kas ağrısı ve kas zayıflığı
• Kadınlarda kısırlık
• Hepatit (karaciğer iltihabı), sarılık (iştahsızlık, halsizlik, Karaciğer fonksiyon testlerindeanormallikler, Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik )
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Kansızlık
• Baş dönmesi, rehavet hali, baş ağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu
• Sersemlik hali
• Sanrı
• Görmede bulanıklık
• Çarpıntı
• Nefes darlığı
• Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık
• Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma
• Böbrek rahatsızlıkları
• Ödem, susuzluk hissi
Bunlar NAPROSYN EC'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. NAPROSYN EC' nin saklanması

NAPROSYN EC'yi çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAPROSYN EC' yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NAPROSYN EC' yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı GG/AA/YYYY tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Naprosyn Ec 250mg Tablet

Etken Maddesi: Naproksen

Atc Kodu: M01AE02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Naprosyn Ec 250 Mg 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.