Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Urocare 3g Saşe Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Diğerleri » Fosfomisin

KULLANMA TALİMATI

UROCARE 3 g saşe Ağızdan uygulanır.

Etkin madde:


3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol

Yardımcı maddeler


Portakal aroması, mandalina aroması, sakkarin, şeker içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. UROCARE nedir ve ne için kullanılır?


2. UROCARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. UROCARE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. UROCARE'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. UROCARE nedir ve ne için kullanılır ?

• UROCARE etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisintrometamol içerir.
• UROCARE, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.
• UROCARE, 8 gramlık tek saşeler halinde kullanıma sunulmaktadır.
• UROCARE, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının(iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgiliolarak yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yoluenfeksiyonlarının önlenmesi amacı ile kullanılır.

2. UROCARE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerUROCARE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer UROCARE'in içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz,
• Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,
• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olduğusöylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

UROCARE'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer şeker hastalığınız (Diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir UROCAREiçeriğinde 2.107 g şeker olduğunu dikkate alınız.
• Eğer böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibi) gibi üst idrar yolları enfeksiyonunuzvarsa kullanılmaması önerilmektedir.
• İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi veya sürekli ishal (diyare) durumugörülürse; bu durumda kolon iltihabı (psödomembranöz kolit) söz konusu olabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

UROCARE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirebilir.
UROCARE aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fosfomosinin gebelikte kullanımı konusunda yeterli bilgi yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fosfomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilacın anne sütüne geçtiği ve potansiyel ciddi yan etkilere yol açabileceği bilindiğinden; emzirenannelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmama konusunda annenin ilacagereksinimine göre doktor tarafından kararlaştırılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

İlacın dikkati veya reaksiyon zamanını değiştirebileceği konusunda bir bulgu yoktur.

UROCARE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UROCARE'in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz (ayrıca bkz UROCARE'i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ bölümü)

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Sindirim güçlüğünün tedavisinde kullanılan metaklopramid, UROCARE ile eş zamanlı kullanıldığında, fosfomisin serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden birliktekullanılmamalıdır.
Hazımsız veya mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin ile birlikte uygulandığında, fosfomisinin emilim, dağılım ve atılım gibi özelliklerini etkilememektedir.
UROCARE mide bağırsak kanal hareketini artıran ilaçlarla birlikte verildiğinde ishal artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. UROCARE nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

UROCARE'in doktor tarafından size önerildiği zaman kullanılması önemlidir. Önerilen uygulama, ürün içeriğinin bir bardak suda çözündürülmesi ve çözünme tamamlandıktansonra içilmesidir.
UROCARE idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.
Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra.

Uygulama yolu ve metodu:

Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

12 yaş ve altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer UROCARE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla UROCARE kullandıysanız:

İlacı doktorumuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

UROCARE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.UROCARE'i kullanmayı unutursanız

UROCARE tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.UROCARE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

UROCARE tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, UROCARE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, UROCARE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın deri döküntüsü,
• Yaygın kaşıntı,
• Nefes alma güçlüğü,
• Ciltte kırmızı küçük lekeler,
• Yüzde şişme,
• Yutakta şişme,
• Cilt damarlarında şişme,
• Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (Aplastik anemi)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanlı ve/veya mukuslu (sümük gibi) süregen ishal,
• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Genel yorgunluk hali,
• Vajina iltihabı (vajinit),
• Sarılık,
• Karın ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Bulantı,
• İshal,
• Göğüs kemiği arkasında yanma hissi (pirozis),
• Hazımsızlık,
• Kusma,
• İştahsızlık,
• Boğaz ağrısı,
• Ateş basması,
• Bazı kan ve karaciğer işlevlerini gösteren testlerde değişikliklerBunlar UROCARE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. UROCARE'in saklanması

UROCARE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UROCARE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, UROCARE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretim yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı.../.../.... tarihinde onaylanmıştır.


6

/

6

İlaç Bilgileri

Urocare 3g Saşe

Etken Maddesi: Fosfomisin Trometamol

Atc Kodu: J01XX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Urocare 3g Saşe Kullanma Talimatı
 • Urocare 3g Saşe Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Urocare 3 Gr Saşe
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.