Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Motigen 40mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Bağırsak Hastalıkları » Sentetik Antikolinerjikler » Otilonyum Bromür

KULLANMA TALİMATIMOTİGEN 40 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde

: 40 mg otilonyum bromür
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirşi


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorun;kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışveya düşük dozkullanmayınız.dikkatlice


iniz.a bu ilacı nda yüksekUZıBu Kullanma Talimatında:

1. MOTİGEN nedir ve ne için kullanılır?


2. MOTİGEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MOTİGEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MOTİGEN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. MOTİGEN nedir ve ne için kullanılır?

MOTİGEN otilonyum bromür içerir ve otilonyum bromür “antispazmotik” (sp^zm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
MOTİGEN sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve aşırı motilitesini (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.MOTİGEN irritabl barsak sendromunda ve ağrılı barsak spazmları, gerilme ve hareketproblemleri ile karakterize olan diğer sindirim sistemi koşullarında kullanılır.
MOTİGEN, beyaz renkli, yuvarlak, film kaplı tablettir. 30 ve 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

2. MOTİGEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMOTİGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• otilonyum bromür ya da MOTİGEN'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birinekarşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
• Kolon tıkanması durumu varsa

MOTİGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
• Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
• Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
• Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikâyetçiyseniz (örn; şeker hastalığınedeniyle): MOTİGEN sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şekerhastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikâyetiniz varsa MOTİGEN'idikkatle kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MOTİGEN'in yiyecek ve içecek ile kullandması

MOTİGEN'i tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MOTİGEN

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız MOTİGEN kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi

MOTİGEN'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

MOTİGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorumuz ile temasageçiniz.
Bu tıbbi ürün her bir dozunda 23 mg (lmmol) dan daha az sodyum içermektedir. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOTİGEN'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında hiçbir etkileşim rapor edilmemiştir.

zamanlardaEğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. MOTİGEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• MOTİGEN'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdanemin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden, tercihenyemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

MOTİGEN kullanımı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda MOTİGEN için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer MOTİGEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla MOTİGEN kullandıysanız:

MOTİGEN ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.
Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya pu kullanmatalimatını mümkünse yanınıza alınız.

MOTİGEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.MOTİGEN'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.MOTİGEN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullar ımıyla ilgilidaha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MOTİGEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MOTİGEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileriBunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanızagerek olabilir.
Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.
Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta): bulantı, kusırıa, üst karın ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. MOTİGEN'in saklanması

MOTİGEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakladınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOTİGEN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOTİGEN'i kullanmayınız

Ruhsat sahibi:


CONSENTİS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4
34349-Esentepe-İSTANBUL
Tel: 0212 376 65 44
Faks: 0212 213 63 26

Üretim yeri:


BERKO İLAÇ ve KİMYA SAN. A.Ş.
Sultan beyli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 29.08.2013 tarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Motigen 40mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Otilonyum Bromür

Atc Kodu: A03AB06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Motigen 40mg Film Kaplı Tablet-KUB
 • Motigen 40mg Film Kaplı Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.