Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Recoside 4 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Tiyokolşikosid

KULLANMA TALİMATIRECOSİDE® 4 mg film tablet Ağız yoluyla uygulanır.

•

Etkin madde:

Her film tablette 4 mg tiyokolşikosid bulunur.
•

Yardımcı maddeler

: Laktoz (monohidrat), snowflake sp. starch, talc, magnezyumstearat, Opadry YS-1-17192 A Peach (içeriği: titanyum dioksit (E171), polietilenglikol/makrogol, hypromellose (E464), sarı demir oksit (E172), polisorbat 80 (E433),kırmızı demir oksit (E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


_

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. RECOSİDE® nedir ve ne için kullanılır?


2. RECOSİDE®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. RECOSİDE® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. RECOSİDE®'in saklamasıBaşlıkları yer almaktadır.1. RECOSİDE® nedir ve ne için kullanılır?

RECOSİDE®, tablet formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda, 20 tablet bulunur. Tabletler, somon renkli, film kaplı, bir yüzünde “4” yazılı, oval tabletşeklindedir.
RECOSİDE® esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

®2. RECOSİDE 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RECOSİDE®'i aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
• Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz,
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.
Ayrıca, Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

RECOSİDE®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
• İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RECOSİDE 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RECOSİDE®'in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakalarıbildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

RECOSİDE 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir RECOSİDE 4 mg tablette 212,40 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbiürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• RECOSİDE®'in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarlabirlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynısebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılmasıdurumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatliolunmalıdır.
• Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız RECOSİDE®'ikullanmayınız.
Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. RECOSİDE® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Bir tablet (4 mg tiyokolşikosid) günde 4 kez, yani bir günde en fazla 4 tablet (16 mgtiyokolşikosid) yemeklerden sonra alınız.
• Normalde RECOSİDE® 4 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

• RECOSİDE® sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
• Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz RECOSİDE® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

RECOSİDE®'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

RECOSİDE®'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer RECOSİDE® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla RECOSİDE kullandıysanız:

RECOSİDE®

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.RECOSİDE® almayı unutursanız: almayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.RECOSİDE® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RECOSİDE® içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RECOSİDE 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefesalmayı zorlaştıracak şekilde şişmeler,
• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
• Baygınlık (vazovagal senkop)
Deri döküntüleri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RECOSİDE®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali
• Kaşıntı,
• Deri döküntüleri
• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Mide ağrısı
Bunlar RECOSİDE®'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. RECOSİDE®'in saklanması

RECOSİDE® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RECOSİDE® 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RECOSİDE®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A Ş.
Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No:434418 Kağıthane/İstanbul

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A Ş.
İkitelli OSB Mah.
10. Cadde No:3/1A
Başakşehir - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


4

İlaç Bilgileri

Recoside 4 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Tiyokolşikosid

Atc Kodu: M03BX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Recoside 4 Mg Film Tablet-KUB
 • Recoside 4 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Recoside 4 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.