Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vulgar 50 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Erektil Disfonksiyonİktidarsızlık İlaçları » Sildenafil Sitrat

KULLANMA TALİMATI

VULGAR 50 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

50 mg sildenafile eşdeğer sildenafıl sitrat.

•Yardımcı maddeler:


Mikrokristal selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat (anhidrous), kroskarmelos sodyum, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz 2910, titanyumdioksit (E171), polietilen glikol 4000, indigo karmin lake (E132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. VULGAR nedir ve ne için kullanılır?


2.VUL GAR 1ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler1ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.VULGAR nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.VUL GAR 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. VULGAR nedir ve ne için kullanılır?

• VULGAR film tabletler 50 mg sildenafıl içeren, mavi renkli film kaplı tabletolarak 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
• VULGAR fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyan sırasındakanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

2. VULGAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesigereklidir.
Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzcakalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

VULGAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• VULGAR'ın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjikbir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
• Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren(Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritoltetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaçkullanıyorsanız VULGAR kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısıile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisiiçin kullanılan ilaçlardır. VULGAR bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışaneden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.Emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza danışınız.
• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritikanterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.
• Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktiviteningetireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
• Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
• İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

VULGAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• VULGAR'ın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileriolabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancaközellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücuduntansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadirhastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzcadeğerlendirilmesi gerekir.
• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kanhücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste herhangibir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz içinilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir. 2
• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız VULGAR kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VULGARkullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
VULGAR ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kulanmamalısınız.

VULGAR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VULGAR yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.
Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkoltüketmeyiniz.

Hamilelik

VULGAR kadınlann kullanımı için değildir.

Emzirme

VULGAR kadınlann kullanımı için değildir.

Araç ve makine kullanımı

VULGAR baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

VULGAR'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri tolere edemeyeceğiniz söylenmişse VULGAR almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir tablet, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• VULGAR, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritoltetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratlann veyaamil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddibiçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendinigösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılanilaçlardır. Bu ilaçlan kullanıyorsanız VULGAR KULLANMAMALISINIZ
• AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız,doktorunuz başlangıç dozu olarak size VULGAR'm en düşük dozunu (25 mg)önerebilir.
• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veyahafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarkengörülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural
3
hipotansiyonun belirtileridir. VULGAR ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür.
Bu genellikle VULGAR almandan sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak içinVULGAR tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu hergün düzenliolarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VULGAR'm25 mg'lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
• VULGAR başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aym yolla vücuttanuzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olaneritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, veremtedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarındakullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu VULGAR ile birliktekullanıldığında VULGAR'm vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz,3. VULGAR nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• VULGAR'ı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Eminolmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg'dır.
• VULGAR günde bir defadan fazlakullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

• VULGAR'ı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tabletibütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

VULGAR 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 rng'lık VULGAR dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg'lık VULGAR dozu önerilmektedir.

Eğer VULGAR 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VULGAR kullandıysanız:

VULGAR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


100 mg' ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VULGARTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilendozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın :

• Baş ağnsı
• Yüz kızarması

Yaygın:

• idrar yolu enfeksiyonu
• Sersemlik hissi
• Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması,bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
• Burun tıkanıklığı
• Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

• Kusma
• Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağnsı, çift görme,gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, göz yaşı hastalıklan
• Düzensiz veya hızlı kalp atışı
• Kas ağnsı
• Uyku hissi
• Dokunma hissinde azalma
• Baş dönmesi
• Ağız kuruluğu
• Göğüs ağnsı
• Yorgun hissetme
• Deri döküntüsü
• Nezle
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Uykululuk hali
• Duyu azalması
• Bulantı

Seyrek:

• Yüksek kan basıncı
• Düşük kan basıncı
• Baygınlık hissi, bayılma
• inme
• Burun kanaması
• Duymada ani azalma veya işitme kaybı
• Aşın duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
• Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

• Beyine giden damarlann geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç(geçici iskemik atak)
• Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
• Göz ağnsı, gözde kanlanma, kızarma
• Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemikoptik nöropati - NAION)
• Gözde retina damarlannın tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
• Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
• Ani kardiyak ölüm
• Erkeklerdeki uzun süreli ağnlı sertleşme
• Ereksiyon süresinde uzama
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap(Steven Johnson Sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermalnekroliz)
Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağnsı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarakyavaşlaması
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt VULGAR ile ilişkili olupolmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. VULGAR'ın saklanması

VULGAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VULGART kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VULGART kullanmayınız.

Ruhsat sahibi Üretim yeri: Aset ilaç San. ve Tic. A.Ş. 34460 İstinye - İstanbul
; Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34580 Silivri — İstanbul

Bu kullanma talimatı 26.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.


1
VULGAR sadece cinsel yoldan uyanlmanız durumunda doğal yollasertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksaVULGAR kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite içingerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.VULGAR kadınlann kullanımı için değildir.
2
Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.

İlaç Bilgileri

Vulgar 50 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sildenafil Sitrat

Atc Kodu: G04BE03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.