Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glivec 400mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Protein Kinaz İnhibitörleri » Imatinib

KULLANMA TALİMATI

GLIVEC 400 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 400 mg imatinib mesilat içerir.
•

Yardıma maddeler:

Mikrokristalin selüloz, krospovidon, hipromelloz, magnezyumstearat, susuz koloidal silika, polietilen glikol 4000 ve talk içermektedir. Kaplama kırmızıdemir oksitten (E 172) ve sarı demir oksitten (E 172) oluşmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L GLIVEC nedir ve ne için kullanılır?


2GLIVECfi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerGLIVEC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GLIVEC'in saklanmasıBaşlıktan yer almaktadır.1. GLIVEC nedir ve ne için kullanılır?

GLIVEC, 120 adet film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir. Her film tablet 400 mg imatinib içerir,
GLFVEC, erişkinlerde ve 3 yaşın üzerindeki çocuklarda aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
• Kronik miyeloid lösemi (KML): Kronik miyeloid lösemi, vücudun çok fazla beyaz kan hücresi (bunlara “miyeloid” hücreler adı verilir) üretmesine neden olan bir kan kanseridir.
GLIVEC ayrıca erişkinlerde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
• Gastrointestinal stromal tümörler (GIST): GIST, mide ve bağırsaklarda görülen bir kansertürüdür. Bu kanser, organları destekleyen dokulardaki kontrolsüz hücre çoğalmasından

kaynaklanır.

• Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik lösemi (Ph-pozitif ALL); Lösemi beyazkan hücrelerinde görülen bir kanser türüdür. Bu beyaz hücreler genellikle vücudaenfeksiyonla mücadele konusunda yardımcı olur. Akut lenfoblastik lösemi, vücudun çokfazla beyaz kan hücresi (bunlara “lenfoblast” hücreler adı verilir) üretmesine neden olanbir kan kanseridir.
• Sistemik mastositoz (SM): SM, vücudun çok fazla kan hücresi (bunlara “mast” hücreleradı verilir) üretmesine neden olan kanserlerdir.
• Hipereozinofilik sendrom (HES): Bu, vücudun çok fazla kan hücresi (bunlara“eozinofiller” adı verilir) üretmesine neden olan kan hastalığıdır.
GLIVEC yukarıda bahsedilen hastalıklarda anormal hücrelerin üretilmesini durdurarak etkisini gösterir. GLIVEC'in etkisini nasıl gösterdiği ya da bu ilacın size neden verildiği konusundasorularınız varsa doktorunuza danışınız.
GLIVEC tedavisi sırasında izleme
Doktorunuz GLIVEC'in istenen etkiyi yapıp yapmadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak izleyecektir. GLIVEC'in tolere edilip edilmediğinin anlaşılması için düzenlikan testleri yapılacaktır (örn., kan hücreleri, karaciğer fonksiyonu, tiroid fonksiyonu).GLIVEC alırken düzenli olarak tartılacaksınız.

2. GLIVEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIVEC, size yalnızca tedavinizde kullanılan ilaçlar konusunda deneyimli bir doktor tarafından reçete edilmelidir.

GLIVEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
• İmatinibe ya da bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerdenherhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.

GLIVEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Karaciğer, böbrek ya da kalple ilgili bir sorununuz varsa ya da daha önce oldu ise.
• Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız (bkz. Hamilelik başlıklı bölüm).
• Emzirme dönemindeyseniz (bkz. Emzirme başlıklı bölüm).
• Tiroidinizin alınmış olması nedeniyle levotiroksin tedavisi görüyorsanız.
GLIVEC Te yapılan tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi birisini yaşarsanız acilen doktorunuza haber veriniz:
• Hızlı kilo kazanımı, uzuvlarda şişkinlik (baldırlar, topuklar), yüzde şişme gibi genelşişkinlik (su tutulumu işaretleri).
* Güçsüzlük, spontan kanama ya da morarma, ateş, titreme, boğaz ağrısı ya da ağızülserleri gibi işaretlerle birlikte sık enfeksiyon (düşük kan hücresi düzeyi işaretleri).
* Şiddetli abdominal ağrı, kan kusma, dışkıda kan bulma ya da siyah dışkı(gastrointestinal hastalık işaretleri)
• Mide bulantısı, nefes darlığı, düzensiz nabız, idrarda bulanıklaşma, anormal laboratuardeğerleri ile bağlantılı yorgunluk ve/veya eklem rahatsızlığı (örn., kanda yüksekpotasyum, ürik asit ve fosfor düzeyleri ve düşük kalsiyum düzeyleri).
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLIVEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLIVEC tabletleri yemekle birlikte, büyük bir bardak suyla bütün olarak yutunuz.
Tabletleri yutamıyorsanız, bunlan bir bardak suyla ya da elma suyuyla kanştırarak içebilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. GLIVEC bebeğinize zarar verebileceğinden kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelikdöneminde kullanılmamalıdır.
Doktorunuz hamilelik döneminde GLIVEC kullanmanın potansiyel riskini sizinle tartışacaktır.
Hamile kalabilecek olan kadınlara tedavi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınızEmzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. GLIVEC ile tedavi görürken bebeğinizi emzirmeyiniz,

Araç ve makine kullanımı

GLIVEC kullanırken sersemlik hissediyorsanız ya da bulanık görme söz konusuysa, kendinizi yeniden iyi hissedinceye kadar araç ya da makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

GLIVEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLIVEC içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GLIVEC diğer ilaçlarla etkileşime girebilir.
Bu ilaçlara Özellikle aşağıdakiler dahildir:
• enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ketokonazol. itrakonazol, eritromisin ya daklaritromisin gibi bazı ilaçlar
• epilepsi tedavisinde kullanılan karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenitoin,fosfenitoin ya da primidon gibi bazı ilaçlar
• yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan simvastatin gibi bazı ilaçlar
• ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan benzodiazepinler ya da pimozid gibi bazıilaçlar
• yüksek kan basıncının ya da kalple ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılan kalsiyumkanal blokörleri ya da metoprolol gibi bazı ilaçlar
• rifampisin, tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç
• San kantaron - depresyonun ve başka durumların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün

{Hypericum Perforatum

olarak da bilinir)
• deksametazon, iltihabı önleyici bir ilaç
• siklosporin, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç
• parasetamol, ağrı kesici ya da ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç (yüksek dozdaGLIVEC ve parasetamol eşzamanlı uygulanırken dikkatli olunmalıdır)
• warfarin, kan pıhtılaşma bozukluklarının (kan pıhtıları ya da trombozlar) tedavisindekullanılan bir ilaç.
GLIVEC ile tedaviniz sırasında bu ilaçları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuz size başka alternatif ilaçlar yazabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. GLIVEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GLIVEC'i daima doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.
Yetişkinlerde:
• KML

için tedavi görüyorsanız:

durumunuza bağlı olmakla birlikte normal başlangıçdozu:
• 400 mg, günde bir kez bir adet 400 mg tablet olarak alınır,
• ya da 600 mg, günde bir kez bir adet 400 mg ve 2 adet 100 mg tablet olarak alınır.
Doktorunuz hastalığınızın evresine bağlı olarak dozu 800 mg'a kadar çıkarmaya karar verebilir.
KML için doktorunuz tedaviye yanıtınıza göre daha yüksek ya da daha düşük bir doz verebilir. Günlük dozunuz 800 mg ise, sabahları bir adet 400 mg tablet, akşamlan da ikincibir 400 mg tablet almalısınız.

•GIST için tedavi görüyorsanız:

Başlangıç dozu 400mg'dır. Günde bir kez bir adet 400mg tablet olarak alınır.
GIST için doktorunuz tedaviye yanıtınıza göre daha yüksek ya da daha düşük bir doz verebilir. Günlük dozunuz 800 mg ise, sabahlan bir adet 400 mg tablet, akşamlan da ikincibir 400 mg tablet almalısınız.

• Ph-pozitif ALL için tedavi görüyorsanız:

Başlangıç dozu günde remisyon indüksiyonkemoterapi şemaları çerçevesinde belirlenir.

• SM için tedavi görüyorsanız;

Başlangıç dozu 100 mg'dır. Günde bir kez bir adet 100 mgtablet olarak alınır. Doktorunuz tedaviye yanıtınıza bağlı olarak dozu 400 mg'a çıkarmayakarar verebilir.

• HES için tedavi görüyorsanız:

Başlangıç dozu 100 mg'dır. Günde bir kez bir adet 100mg tablet olarak alınır. Doktorunuz tedaviye yanıtınıza bağlı olarak dozu 400 mg'açıkarmaya karar verebilir.
Çocuklarda:
• KML için tedavi gören 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda tedavi dozu doktorunuz tarafından belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu:

GLIVEC'i yemekle birlikte alınız; bu uygulama midenizin korunmasına yardımcı olacaktır. Tabletleri büyük bir bardak suyla birlikte bütün olarak yutunuz.
Tabletleri yutamıyorsanız, bunları bir bardak suyla ya da elma suyuyla karıştırarak içebilirsiniz:
• Almanız gereken tableti/tabletleri yeterli miktarda (100 mg tablet için yaklaşık 50 mL, 400mg tablet için 200 mL) sıvı içine koyunuz.
• Bir kaşıkla tablet/tabletler tamamen dağılıncaya kadar karıştırınız.
• Bardaktaki sıvının tamamım hemen içiniz. Dağılmış olan tabletin/tabletlerin çok küçük birkısmı bardakta kalabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

GLIVEC KML hastası çocukların ve adolesanlann tedavisinde kullanılabilir.
GLIVEC'in KML endikasyonunda 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili herhangi bir deneyim bulunmamaktadır.
GLIVEC kullanan bazı çocuklar ve ergenlerde normalden daha yavaş büyüme gözlenebilir. Doktorunuz büyümeyi düzenli olarak kontrol edecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

GLIVEC 65 yaş üzeri kişilerde diğer yetişkinlerle aynı dozda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

GLIVEC böbrekler aracılığı ile önemli miktarda atılmadığı için böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyonlarında herhangi bir azalma beklenmemektedir,. Bununla birlikte,ciddi böbrek yetmezliğinde dikkatli olunması önerilir.
GLIVEC, temel olarak karaciğer yoluyla metabolize olur. Hafif, orta şiddette veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara, önerilen en düşük doz olan günde 400 mgverilmelidir. Bu doz, kabul edilmesi olanaksız toksisite (zehirli olma durumu) geliştiğitakdirde azaltılabilir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz GLIVEC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu atamayabilirsiniz.

Eğer GLIVEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla GLIVEC kullandıysanız

GLIVEC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.GLIVEC'i kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız veya kusarsanız, dozu tekrarlamayınız. Planlandığı şekilde bir sonraki dozunuzu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.GLIVEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GLIVEC tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe GLIVEC kullanmayı bırakmayınız. GLIVEC'inkullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLIVEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi olabilecek bazı yan etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler yaygın veya çok yaygın yan etkilerdir (her 100 hastanın 1 ila 10'undan fazlasını etkileyebilir):


•

Hızlı kilo artışı, uzuvlarda şişlik (bilekler), yüzde şişlik gibi generalize şişlik (sututulma belirtileri)
• Güçsüzlük, kendiliğinden kanama veya morarma, ateş, titreme, boğaz ağrısı veya ağızülserleri gibi sık enfeksiyonlar (düşük kan hücresi düzeylerinin belirtileri)

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olmayan veya seyrek yan etkilerdir (her 10,000 hastanın 1 ila 100'ünden azını etkileyebilir):


Solgun cilt, yorgunluk, nefessizlik, koyu idrar (düşük kırmızı kan hücresi düzeyi belirtileri)
Görme bozukluğu, bulanık görüş, gözde kanlanma
Ezici göğüs ağrısı, ateş, yorgunluk, düzensiz kalp atımı (kalp krizi, aritmi gibi kalp bozuklukları belirtileri)
Bulantı, ishal, kusma, karın ağrısı, ateş (enflamatuar bağırsak hastalığı belirtileri) Yoğun döküntü, kırmızı cilt, dudaklar, gözler, deri veya ağızda kabarıklık, deridesoyulma, ateş, kırmızı kabarmış veya mor yama şeklinde deri alanları, kaşıntı, yanma,püstüler tahriş (cilt bozukluğu belirtileri)
Yürürken ağrı çekme veya yürümede zorluk Enfeksiyonunun neden olduğu deri enflamasyonu (selülit belirtisi)
Şiddetli baş ağrısı, uzuvlarda veya yüzde felç ya da güçsüzlük, konuşmada zorluk, ani bilinç kaybı (beyinde kanama veya şişme gibi sinir sistemi bozukluğu belirtileri)
Nöbet geçirme
Sersemlik, baş dönmesi veya bayılma (Düşük kan basıncı belirtileri olabilir)
Ayak ve el parmaklarında uyuşma (Raynaud sendromu belirtileri)
Siyah ya da kanlı dışkı, abdomende şişme/abdomende sıvı, kabızlık, mide ağrısı (gastrointestinal hastalıkların belirtileri)
Şiddetli karın ağrısı, kan kusma, siyah ya da kanlı dışkı, abdomende şişme/abdomende sıvı, kabızlık, mide ağrısı (gastrointestinal hastalıkların belirtileri)
Bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar veya deri ya da gözlerde sararma (karaciğer bozukluklarının belirtileri)
Aşın azalmış idrar çıkışı, kilo kaybı, susuzluk (düşük sıvı/içecek alımı belirtileri) İdrarda kan
Vücudun bir kısmında şişlik ve ağn (kan damarlarındaki pıhtılann belirtileri)
Öksürük, nefes almada zorlanma, nefes almada ağrı, hınltı, solunum sırasında göğüste ağn (akciğer enfeksiyonlannın/hastalıklannın belirtileri).
Kas güçsüzlüğü, kas spazmlan, anormal kalp ritmi (kandaki potasyum düzeylerinde değişiklik belirtileri)
Kas spazmları, ateş, kırmızı-kahverengi idrar, böbrek rahatsızlıktan, kaslarda ağrı veya güçsüzlük (kas bozukluğu belirtileri)
Bazen bulantı ve kusmanın eşlik ettiği pelvik ağn, beklenmeyen vajinal kanama, (jinekolojik bozukluk belirtileri)
Bulantı, nefes kesilmesi, düzensiz kalp atımı, idrarda bulanıklık, yorgunluk ve/veya eklem rahatsızlığı (Bu durumlara bazı test sonuçlarınızda anormallikler de eşlik eder;kanda yüksek potasyum, ürik asit ve fosfor seviyeleri ve düşük kalsiyum seviyesi gibi)Şiddetli baş ağrısı, sersemlik, bulanık görme (kafatası içinde artmış basıncın belirtileri)

Bazı yan etkiler çok yaygın olabilir:

Bu etkiler her 100 kişinin 10'undanfazlasını etkileyebilir.


• Baş ağnsı
• Bulantı, ishal, kusma, hazımsızlık, karın ağrısı
• Kaşınan, kırmızı, yanan döküntü
• Kas krampları, kas ağrısı, kemik ağnsı, eklem ağrısı
• Göz kapaklan veya gözlerin çevresinde şişlik
• Yorgunluk
• Kilo artışı
Bunlardan herhangi biri sizi şiddetli bir şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyin.

Bazı yan etkiler yaygındır:

Bu etkiler her 100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilir.


•

Uykusuzluk
• Baş dönmesi
• Eller, ayaklar, bacaklar veya kalçanın çevresinde karıncalanma, ağn veya uyuşukluk
• Tat almada bozukluk
• Azalmış cilt duyarlılığı
• Gözlerden kaşıntı, kızanklık ve şişlik ile birlikte görülen akıntı (konjonktivit), artmışgöz yaşı üretimi, gözlerde kuruluk
• Sıcak başmal an
• Burun kanaması
• Ağız kuruluğu
• Kannda şişlik, mide gazı, kabızlık, mide ekşimesi, bulantı ve mide ağnsı (gastritbelirtisi)
• Anormal karaciğer fonksiyon testi bulguları
• Ciltte kuruluk
• Kaşıntı
• Olağandışı saç dökülmesi veya incelmesi
• Gece terlemeleri
• Cildin güneşe artmış duyarlılığı (ışığa duyarlılık belirtisi)
• Eklem şişliği
• Titremeler
• Azalmış kilo
• İştah kaybı
• Ağız ülserasyonu

Bazı yan etkiler yaygın olmayan yan etkiler olabilir:

Bu etkiler her 100 kişiden 1 'den fazlasını etkileyebilir.


• El ayalarının ve ayak tabanlannın kızarması ve/veya şişmesi (el-ayak sendromu olarakda bilinmektedir; bu durum kanncalanma hissi ve yanma hissinin eşlik ettiği ağn ilebirlikte görülebilir.)
• Öksürük
• Burun akıntısı ya da tıkanıklığı, nazal konjesyon, horlama, boğaz ağnsı, baş ağnsı veyüzde basınca neden olan üst solunum yolu enfeksiyonu
• Sıklıkla mide bulantısı, kusma ve ışığa duyarlılığın (migren belirtileri) eşlik ettiğişiddetli baş ağrısı
• Grip benzeri semptomlar
• İdrar yolu enfeksiyonu
Şişmiş/büyümüş lenf düğümleri Ağrılı ve şişmiş eklemlerDepresyon, anksiyete, uykululuk haliTitreme
Hafıza bozukluğu
Rahatsız edici duyumların durdurulması için vücudun bir kısmını (genellikle ayak) hareket ettirme ihtiyacı
Göz tahrişi, göz ağrısı ya da kızarıklığı, göz kapaklarında şişme/kaşıntı
Baş dönmesi hissi/sersemlik
Duyma güçlüğü, kulakta gürültüler (çınlamalar)
Kalpte ilave atımlar HipertansiyonPeriferik soğuklukGeğirme
Dudaklarda iltihab Yutkunma güçlüğüTerlemede artışDeride renk değişimi
Kırılgan tırnaklar, el ya da ayak tırnaklarım kırılması Saç foliküllerinde enflamasyon
Dirsekler ve dizler çevresinde kalın kızarmış bölgeler, ciltte kararma
Erkeklerde/kadmlarda meme büyümesi
Testislerde ödem
Ereksiyon bozukluğu
Ağır ya da düzensiz menstrüel dönemler
Cinsel bozukluk
Azalmış cinsel istek
Meme ucu ağrısı
Göğüs ağrısı
Genel olarak kendini kötü hissetme
Soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyon, burun hava yollarını tutan üst solunum yolu enfeksiyonu (sinüzit), boğaz ağrısı
Uyuşmuş ya da soğuk ayak ve el parmaklan (raynaud sendromu belirtileri)
Böbrek hastalığından kaynaklanan sırt ağnsı
Artmış idrara çıkma
Artmış iştah
Mide ülseri
Eklem ve kas katılığı
Anormal laboratuar test sonuçlan

Bazı yan etkiler seyrektir:

Bu etkiler her 10.000 kişiden lile 10'unu etkileyebilir.•Bazı yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir:

• Çocuklar ve ergenlerde büyümenin yavaşlaması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. GLIVEC'in saklanması

GLJVEC 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLJVEC 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLIVEC'i kullanmayınız.
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Ruhsat sahibi:

Novartis Ürünleri, 34912, Kurtköy-istanbul

Üretim yeri:

Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse , CH-4332 Stein/İsviçre

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Glivec 400mg Film Tablet

Etken Maddesi: Imatinib

Atc Kodu: L01XE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.