Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kanfleks %30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (50 Ml, 100 M, 500 Ml) Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KULLANMA TALİMATI

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUEtkin maddeler:Yardıma, maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


• yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullandır?


2. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kuUamlmadan önce dikkatedilmesi gerekenler


3. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasd kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

ı

1. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yoluyla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun eneıjiihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar içi yoldan uygulanan birçözeltidir.
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, 50, 100, 500 ve 1000 mililitre hacminde setsiz ve 100 mililitre hacminde setli PVC torbalarda sunulmuştur
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya da vücudunproteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir proteinkaynağıyla birlikte kullanılır.
içerdiği glukoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuda kalori yanında su dasağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşmidrar yapmaya bağlı aşın sıvı kaybı durumlan) tedavisinde de kullanılır.
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıylada kullanılmaktadır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.
C 2. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUMU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şekerhastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUMU aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Daha önce KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde olan dekstrozu ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda aleıjik bir tepkigösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hınltılı solunum, deri döküntüleri, kaşmtıya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Aynca mısır kaynaklı ürünlere karşı aleıjiniz varsa da bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:
- Kafa içi kanamalar.
- Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
- İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri durumları).
- Karaciğer hastalığına bağlı koma.

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız varsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşıtahammülsüzlüğünüz varsa;
- Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa;
- Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşın bir sıvı birikimi olabilir);
- Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünüz azalabilir)bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.
Aynca bu ilaç çok düşük doğum aralıklı yeni doğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa içi kanama riskinde artışa nedenolabilir).
İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damar içi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kantahlilleri yapılabilir.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.
Aynca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde KANFLEKS %30 DEKSTROZSUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka hedıangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfendoktorunuza bildiriniz.
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilmen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi içinbaşka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçlaolabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemensonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacakson karışımda hedıangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisitarafından kontrol edilecektir.
KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşmız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça butalimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşblarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durandan:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız:

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma vekatım yoğunluğundaki artış bulunur.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. idrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesideğişik bir susuz kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.
İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşın yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
- Yaygm: 10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.
- Yaygm olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazlagörülebilir.
- Seyrek: 1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

AşağıdakUerden biri olursa, KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veyasize en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızanklık/kabanklık, yanma hissi;
- Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;
- Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi;
- Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;
- Baş dönmesi, bayılma hissi;
- Kalpte çarpıntı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatınlmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

cAşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygm görülen yan etkiler:
- Vücuttaki tuz (elektrolit) düzeylerinde bozukluklar
- Kan şekerinde yükselmeler (hiperglisemi)
Yaygm olmayan şekilde görülen yan etkiler:
- Kanın seyrelmesi (hemodilüsyon)
- Vücutta su miktarının artışına (hipervolemi) bağlı vücudunuzda veya kol ya dabacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizdezorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes dip vermede zorlanma (konjestifkalp yetmezliği belirtileri).
- Ateş, titreme gibi tepkiler
- Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
- idrarla şeker çıkışı
- Terleme.
Seyrek görülen yan etkiler:
- Aleıjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
- Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yapılansertlik, kızarıklık ya da şişlik (tromboflebit)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C altı sıcaklıkta saklayınız.
Tek kull

anımlık

tır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KANFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi ve Üretici:

KANSUK Laboratuarı San. Ve TİC.A.Ş.
Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:4 Sefaköy/ İSTANBULTel: 0 212 592 15 76Fax: 0 212 580 37 72

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki artık havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, ¦başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

V

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacm çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmaküzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyonahemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1. Dış ambalaj m sağlamlığım ve sızıntı olup olmadığım kontrol ediniz; ambalaj hasargördüyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yutarak açmız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığım sıkarak kontrol ediniz.Torba içindeki çözeltinin berraklığım ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.
Uygulama hazırlıkları:
1. Torbayı asınız.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykmı, uygulama ucuna sıkıca batırınız.
4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.
Ek ilaç ekleme:
Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımındageçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. ilaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum klorür gibi voSun ilaçlardatorbanın uygulama çıkışma, vukan pozisyondayken hafifçe vurularak karışması saflanır.


Dikkat: içine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında Haç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulamaucundan uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişme hafifçe vurularakçözelti ve ek ilacm karışması sağlanır.
6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

9

İlaç Bilgileri

Kanfleks %30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (50 Ml, 100 M, 500 Ml)

Etken Maddesi: Dekstroz

Atc Kodu: B05BA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.