Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kanfleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki S... Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 4.5 gram sodyum klorür (tuz) ve 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat) içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU nedirve ne için kuUanıhr?


2. KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUkullanmadan önce dikkat edilmen gerekenler


3. KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU nasılkullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nunsaklanması


Başlıktan yer almaktadır.

1. KANFLEKS

%S

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUnedir ve ne için kullanılır?
KANFLEKS

%5

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU vücut için yaşamsal önemi olan sodyum, klorür iyonları ile glukoz içeren damar içi yoldankullanılan steril bir çözeltidir.
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU, 50, 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitre hacminde setsiz PVC torbalarda ve 150 mililitrehacminde setli PVC torbada sunulmuştur.
Vücuttan kaybedilen sıvmm ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun eneıji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar.
Vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Özellikle terleme, kusma ve ameliyat vb gibidurumlarda mide sıvılarının dışarı çekilmesi gibi nedenlerle vücuttaki klorür adlı birmaddenin kaybmın, sodyum adlı maddenin kaybma eşit ya da daha fazla olduğudurumlarda, kan nakline ek olarak aynca sıvı verilmesi istenen hastalarda, ameliyat öncesive sonrası bakımında, böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek bir ilaç olarak tercih edilir.
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içineuygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.
2. KANFLEKS

%S

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUkullanılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
KANFLEKS % 5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veyaakciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşın tuz birikiminebağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
KANFLEKS

%5

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Daha önce KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızdaaleıjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hınltılı solunum,deri döküntüleri, kaşmtı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacıKULLANMAYINIZ.
Çözeltinin içindeki etkin maddelerden herhangi birinin uygulanmasının zararlı olduğu aşağıdaki durumlarda da bu ilacı KULLANMAYINIZ.
-Kan hacminin artığı durumlar (hipervolemi)
-Kan sodyumunun arttığı durumlar (hipematremi)
-Kan potasyumunun arttığı durumlar (hiperkalemi)
-Kalp yetmezliği
-Beynin oksijensiz kalmasına bağlı ani gelişen felç (akut iskemik inme)
-Kanda laktat adı verilen maddenin normalden yüksek olmasma bağlı olarak karım asitliğinin arttığı durumlar (laktik asidoz)
-Siroz (vücutta yaygm su birikimi ve kamı boşluğunda sıvı toplanmasıyla seyreden bir karaciğer hastalığı)
-Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği hastalarında görülen vücutta sıvı birikimi -Kafa travmasından sonraki ilk 24 saatte-Kontrol altına alınmamış şeker hastalığı
Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı aleıjiniz varsa da bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUMU aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:
- kalp yetmezliği,
- ciddi böbrek yetmezliği,
- idrar yollarında tıkanıklık,
- vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem)
ve özellikle de ameliyattan hemen sonraki dönemdeyseniz ya da yaşlı iseniz bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.
Eğer,
- şeker hastalığınız varsa,
- herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsabu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.
Eğer,
- bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkatedilmelidir.
Bu ilacm size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.
Aynca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi biretkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfendoktorunuza bildiriniz.
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU, bazı ilaçlarla geçimsizdir.
Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir: Aşağıdakiler geçimsiz olduğu bilinen ilaçlardandır.
- Ampisilin sodyum
- Mitomisin
- Amfoterisin B
- Eritromisin laktobinat
Ayrıca çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasındabelirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olupolmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU, karbenoksolon (mide ülserinde mide yüzeyini koruyucu olarak kullanılır), kortikosteroid(çeşitli aletjik durumlarda damar içi yoldan, astım vb aleıjik solunum yolu hastalıklardasolunum yoluyla ve çeşitli alerjik durumlarda cilt üzerine sürülerek kullanılan bir ilaç) veyakortikotropin (beyinden salgılanan bir hormondur; eksikliğinde ilaç olarak kullanılır) kullananhastalarda dikkatli uygulanmalıdır.
Böbrek işlevleri iyi olan aç hastalara, özellikle hastanın digitalis türü kalp ilaçlarıyla tedavi altında olduğu durumlarda, KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜRSUDAKİ SOLÜSYONU yeterli potasyum eklenerek uygulanmalıdır.

E%er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça butalimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz KANFLEKS

%5

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erkenkesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genelolarak yaşlılarda doz seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınınalınarak yapılmalıdır.
Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerininazalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasmda böbrekişlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise siziuygulama sırasmda dikkatle izleyecektir.

Eğer KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veyaeczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız:

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nun kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift: doz almayınız.KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU üe tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yolaçabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz ve DERHALdoktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzdesıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya datitreme/nezle benzeri belirtiler
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KANFLEKS

%5

DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbimüdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif)kalp yetmezliğinde ağırlaşma
- Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması(dehidratasyon)
- Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerden bazılarının (potasyum, magnezyum, fosfatvb) düzeylerinde azalmalar
- Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)
- Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Huzursuzluk hali
- Aşın uyanlabilirlik hali
- Kasılmalar
- Koma ve ölüm
- Kalp çarpıntısı (taşikardi)
- Tansiyonda yükselme
- Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)
- Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)
- Solunum yavaşlaması
- Solunum durması
- Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma
- Terlemede azalma
- Kaslarda seğirme ve sertleşme
- Böbrek yetmezliği
- İdrar miktarınızda artış
- Ateş, halsizlik
- Uygulamalım yapıldığı bölgeden damar dışma sızma.
- Uygulamalım yapıldığı bölgenin çevresinde ağn, kızarıklık, şişme
- Uygulamanın yapıldığı bölgedeiltihaplanma
- Uygulamalım yapıldığı damarlardatahriş
- Uygulamalım yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılaniltihaplanma
- Uygulamalım yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtılarınoluşumu
- Uygulamalım yapıldığı yerde iltihaplanma
- Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan sertlik,kızarıklık ya da şişlik
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Eğer

bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz:u veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. KANFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİSOLÜS Y ONU'nun saklanması

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONUMU çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C altı sıcaklıkta saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve Üretici:

KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş
Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:4 Sefaköy/İSTANBULTel: 0 212 592 15 76Faks: 0 212 580 37 72

Bu kullanma talimatı............tarihinde onaylanmıştır.AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki artık havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacm çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonrakullanılmak üzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesidurumunda infüzyona hemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığım ve sızmtı olup olmadığım kontrol ediniz; ambalaj hasargördüyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yutarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığım sıkarak kontrol ediniz.Torba içindeki çözeltinin berraklığım ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1. Torbayı asımz.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.
4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge k

alğın

daki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum klorür gibi voüun ilaçlardatorbanın uygulama çıkısına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışmasısağlanır.


Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaçuygulama ucundan uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişme hafifçevurularak çözelti ve ek ilacm karışması sağlanır.
6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

İlaç Bilgileri

Kanfleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki S...

Etken Maddesi: Dekstroz Monohidrat, Sodyum Klorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.