Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anjioflux 250 Lru Yumuşak Kapsül Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Sulodexide

KULLANMA TALİMATIANJIOFLUX 250 LRU Yumuşak Kapsül Ağız yolu ile alınır.

-

Etkin Madde:

Her bir kapsül 250 LRU Glukuronilglukozaminoglikan sülfat(Sulodeksit) içerir.
-

Yardımcı Maddeler:

Her bir kapsül Migliol 812 Sodyum lauril sülfat, çöktürülmüşsilika içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.Bu kullanma talimatında

:

1. ANJIOFLUXNedir ve Ne İçin Kullanılır?


2. ANJIOFLUX'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler


3. ANJIOFLUXNasıl Kullanılır?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. ANJIOFLUX'un Saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. ANJIOFLUX Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül
• Kanın pıhtılaşmasını önleyen antitrombotik/heparin benzeri (kanı sulandıran) ilaçlargrubuna dâhil olan Sulodeksit isimli aktif maddeyi içerir.
• Her bir kapsül 250 LRU Sulodeksit içermektedir. Her bir blisterde 10 adet kiremitrenkli yumuşak kapsül olmak üzere 1 kutuda 50 adet yumuşak kapsül bulunmaktadır.
ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Kronik toplardamar ülseri
• Kalp krizi sonrası da dâhil olmak üzere; damarlarda pıhtı oluşma riski yüksek olan,damar hastalıklarının tedavisinde,
• Beyni besleyen atardamar tıkanıklıklarında ve sertleşmelerinde, şeker hastalığı,yüksek kan basıncı, kalp ağrısı ve çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu,ayak ve baldırlarda ödem, yürürken nefes darlığı, ellerde ve ayaklarda morarmalaraneden olan kalp damar sistemi hastalığı ve beyin kan damarlarında oluşan tıkanmalarabağlı bunama belirtilerinin tedavisinde,
• Şeker hastalığı veya atardamar sertleşmesine bağlı damar tıkanıklıklarının tedavisinde,
• Toplardamar hastalığı, toplardamarlarda pıhtı oluşumunun önlenmesinde vetedavisinde,
• Küçük kan damarı hastalıklarının [böbrek hastalığı, sinirsel hastalıklar, göze ait,dolaşım bozuklukları- örneğin retinopati gibi,] ve şeker hastalığına bağlı büyük kandamarı hastalıklarının [diyabetik ayak sendromu, beyin dokusunda bozulma ilebelirgin beyin hastalığı, kalp hastalığı gibi] tedavisinde,
• Pıhtı oluşumuna sebep olan durumlarda ve bağışıklık sisteminden kaynaklı (antifosfolipid sendromu) hastalığın tedavisinde kullanılır. Asetilsalisilik asit (Aspirin) vedüşük moleküler heparin (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç) uygulamasından hemensonra verilmelidir.

2. ANJIOFLUX'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi GerekenlerANJIOFLUX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
- ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül'ün içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerdenherhangi birisine karşı aşırı duyarlı iseniz,
- Kan sulandırıcı heparin ve heparin benzeri ilaçlara karşı aşırı hassasiyetgösteriyorsanız,
- Doğuştan gelen ve kendiliğinden oluşan kanama pıhtılaşma bozukluğu gibi belirginkalıtsal hastalığınız varsa,
ANJIOFLUX kullanmayınız.

ANJIOFLUX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tedaviniz kan pıhtılaşmasını önleyici veya geciktirici (antikoagülanlar) ile birlikte uygulanıyor ise periyodik olarak kanın pıhtılaşma testlerinin yapılması gerekmektedir. Tedavisırasında pıhtılaşma testleriniz devamlı doktorunuz tarafından takip edilecektir.
İlacın doğru olarak uygulama yoluna ilişkin talimatlar için doktorunuza danışınız.

ANJIOFLUX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANJIOFLUX aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

ANJIOFLUX'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Bu nedenle eğer emziriyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı:

ANJIOFLUX araç ve makine kullanımını etkilemez.

ANJIOFLUX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu tıbbi ürün, 3.3 mg sodyum lauril sülfat içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Tedaviniz kan pıhtılaşmasını önleyici veya geciktirici (antikoagülanlar) ile birlikte uygulanıyor ise ilgili testlerinizin kontrol edilmesi gerekmektedir. ANJIOFLUX bumaddelerin pıhtılaşmayı önleyici etkilerini artırabilir.
Vitamin K, B kompleks vitaminleri, hidrokortizon (alerjik rahatsızlıkların, cilt hastalıklarının, romatizma, deri veremi, sedef hastalığı ve solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılan vevücutta doğal olarak oluşan hormonunun sentetik versiyonu), hyaluronidaz (enjekte edilendiğer ilaçların emilimini arttıran ilaç), kalsiyum glukonat (kalsiyum eksikliğini tedavi etmekiçin ya da önleyici ilaç), kuaterner amonyum tuzları (herhangi bir tıbbi müdahale öncesienfeksiyonu önlemek amacı ile kullanılan mikrop karşıtı maddeler, antiseptikler),kloramfenikol, tetrasiklin ve streptomisin gibi bazı antibiyotik maddelerinden herhangi birinikullanıyor iseniz ANJIOFLUX kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ANJIOFLUX Nasıl Kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül aç karnına alınmalıdır (yemek yemeden 1 saat önce veya yedikten 2 saat sonra), günde iki kere birer kapsül alınır.
Tedaviye ampuller ile başlanması, ampuller ile 15-20 gün devam edildikten sonra kapsüller ile 30-40 gün devam edilmesi önerilir. Tam tedavi edici döngü yılda en az iki defatekrarlanmalıdır. Doktorun görüşüne göre dozun miktarı ve sıklığı değişebilir.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve ne kadar kullanacağınızı size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller, ağızdan bir miktar suyla bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkinlik ve güvenliliği tespit edilmemiştir, bu nedenle kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ANJIOFLUX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ANJIOFLUX kullanırsanız:

Aşırı doz ile gözlenen tek yan etki kanamadır. Kanama durumunda protamin sülfat kullanılır.

ANJIOFLUX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ANJIOFLUX'u kullanmayı unuttuysanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ANJIOFLUX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedavinizi ne zaman sonlandıracağınızı size söyleyecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANJIOFLUX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANJIOFLUX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayızorlaştırabilecek şişlik gibi)
- Ürtiker (kurdeşen)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANJIOFLUX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Bulantı, kusma
- Karın ağrısı
Bunlar ANJİOFLUX'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5.ANJIOFLUX'un saklanması

ANJIOFLUX'u, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


ANJIOFLUX'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANJIOFLUX'u kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ANJIOFLUX'u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat SahibiAdresi

Bosna Hersek Cad. No: 33/2
06510 Emek - ANKARA

Üretim Yeri

Catalent Italy S.p.A.,

Adresi

Via Nettunense Km 20, 100 Aprilia (Latina) - İTALYA.
Bu kullanma talimatı................tarihinde onaylanmıştır.
5

İlaç Bilgileri

Anjioflux 250 Lru Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Glukoronilglikozaminoglikan Sulfat

Atc Kodu: B01AB11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.