Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Laminox Sprey %1 Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antifungaller » Topikal Antifungaller » Topikal kullanım için diğer antifungal » Terbinafin hcl

KULLANMA TALİMATI

LAMİNOX sprey %1 Cilt üzerine uygulanır.

•Etkin madde:

Her bir gram solüsyon 10 mg terbinafin hidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:

Gliserin, propilen glikol, etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L LAMINOX nedir ve ne için kullanılır?


2, LAMINOX*u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.LAMİNOX nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5.LAMİNOK'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LAMİNOX nedir ve ne için kullanılır?

LAMİNOX sprey, mantar hastalıklarma karşı etkili bir ilaçtır. LAMİNOX sprey deri sorunlanna yol açan bazı mantarlan öldürerek ya da üremelerini durdurarak etkili olan bir ilaçtır.
LAMİNOX sprey, atlet ayağı hastalığı (Tinea pedis), kasık kaşıntısı (Tinea kruris), saçkıran (Tinea korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityriazis versicolor gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
LAMİNOX sprey beyaz renkli plastik sprey şişesi ve püskürtme düzeneği ile kullanıma sunulmaktadır.

2. LAMİNOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LAMİNOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Terbinafme ya da LAMİNOX'un diğer bileşenlerine karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa kullanmayınız.

LAMİNOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• LAMİNOX sprey yalnızca harici kullanıma yöneliktir. Bu spreyi ağızdaki enfeksiyonları tedavi etmek için kullanmayınız ya da yutmayınız.
• Spreyi yüzünüze uygulamayınız.
• Sprey yanlışlıkla gözünüzle temas ettiği takdirde, gözünüzü akan suyla iyice yıkayınız ve herhangi bir belirtinin sürmesi durumunda doktorunuza danışınız.
• Yanlışlıkla teneffüs edilmesi durumunda, herhangi bir belirti geliştiği ve devam ettiği takdirde, doktorunuza danışınız.
• LAMİNOX sprey, lokal deri tahrişine yol açabilecek propilen glikol içermektedir.
• İçeriğindeki alkol nedeniyle, LAMİNOX sprey yaralar üzerinde tahriş edici etkiye sahip olabilir.
• Toksik epidermal nekrolize neden olabilir. Ayrıca deride iritasyon ve hassasiyet gözlenebilir.
• Mantar ve maya enfeksiyonlan diğer kişilere geçebileceği için, kendinize ait havlu ve giysiler kullanmaya dikkat ediniz ve bunları başkalanyla paylaşmayınız. Yeniden enfeksiyon oluşumuna karşı kendinizi korumak için, havlu ve giysilerinizin sıkça yıkanması gereklidir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAMİNOX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAMİNOX'un kullanım yöntemi açısından besinlerle birlikte ya da aç kamına alınmasında sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, LAMİNOX tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışınız. LAMİNOX sprey, kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LAMİNOX kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.
Göğüsler de dahil olmak üzere, bebeklerin tedavinin uygulandığı bölgelerle temasını engelleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

LAMİNOX spreyin deriye uygulanması araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

LAMİNOX'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAMİNOX, propilen glikol adı verilen bir madde içerir. Bu madde, ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

LAMİNOX sprey ile tedavi edilen bölgelere diğer tıbbi ürünleri uygulamayımz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LAMİNOX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar;

LAMİNOX spreyi enfeksiyonlu deri bölgelerine aşağıda belirtildiği gibi uygulayınız:
• Atlet ayağı (Tinea pedis); Bir hafta boyunca günde bir kere.
• Kasık kaşıntısı (Tinea kruris) ve saçkıran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca günde bir kere. İsilik (Deri kandidiyazisi): Bir hafta boyunca günde bir veya iki kere.
• Samyeli (Pitiryazis versikolor): Bir hafta boyunca günde iki kere.
Enfeksiyon birkaç gün sonunda daha iyi gibi görünse de, spreyi önerilen tedavi süresi boyunca kullanmaya devam ediniz. Sprey düzenli uygulanmadığı ya da erken kesildiği takdirde, enfeksiyon yeniden ortaya çıkabilir.
Tedavinin uygulanmasını takiben 1 hafta içerisinde herhangi bir iyileşme belirtisi gözlemlemediğiniz takdirde, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Spreyi aşağıdaki şekilde uygulayınız:
• Etkilenmiş deriyi ve etrafındaki alanı (alanları) temizleyiniz, kurulayınız ve ellerinizi yıkayımz.
• Şişenin kapağını açınız.
• Sprey şişesini ilk kez kullanırken, etkin bir püskürtme elde edene kadar pompaya birkaç kere basınız.
• Sprey pompasının kullanılabilmesi için, şişeyi dik veya baş aşağı pozisyonda tutabilirsiniz.
• Etkilenmiş deriyi ve hemen etrafmdaki bölgeyi iyice ıslatmak üzere yeterince sprey uygulaymız.
• Şişenin kapağmı takmız,
• Ellerinizi yıkaymız, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diğer bölgelerine ya da diğer kişilere yayabilirsiniz.
Tedavinin başarılı olmasını sağlamak için, etkilenmiş deri bölgesini düzenli olarak yıkamak suretiyle temiz tutunuz. Hafifçe dokunarak ve ovalamaksızm derinizi kurutunuz. Kaşınsa bile ilgili bölgeyi kaşımayınız çünkü bu deriye daha fazla hasar verebilir ve iyileşme sürecini yavaşlatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı;

Çocuklarda kullanımının güvenilirliği kesin olarak kanıtlanmamıştır.
LAMİNOX spreyin çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

LAMİNOX sprey 65 yaş üzeri hastalar tarafından da kullanılabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.
Doktorunuz LAMİNOX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü LAMİNOX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer LAMİNOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LAMİNOX kullandıysanız:

Siz ya da başka biri, özellikle de bir çocuk yanlışlıkla yüksek miktarda LAMİNOX sprey yutarsa, hemen doktorunuza ya da eczanıza danışınız. Onlar size yapılması gerekeni söyleyecektir.

LAMİNOK'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LAMİNOX'u kullanmayı unutursanız:

Bir dozu unuttuğunuz takdirde, fark ettiğinizde hemen spreyi uygulaymız ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz. Eğer bir sonraki dozun zamanı geldiğinde hatırlarsanız, normal miktan uygulayınız ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.
Spreyi bu kullanma talimatında belirtildiği gibi kullanmız. Eğer uygulamalan atlarsanız, enfeksiyon yeniden ortaya çıkabilir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


LAMINOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

LAMİNOX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAMİNOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAMİNOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şişlik ve ağrı, deri döküntüleri ya da kurdeşen (alerjik reaksiyon belirtileri).
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdin Bu etkiler olduğu takdirde kullanımı durdurunuz ve doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz*
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAMİNOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Uygulama yerinde kızarıklık
• kaşınma ya da batma meydana gelebilir.
Bunlar LAMİNOX'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LAMİNOX'un saklanması

LAMiNOK'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAMİNOX'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAMİNOX'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Laminox Sprey %1

Etken Maddesi: Terbinafin HCl

Atc Kodu: D01AE15

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Laminox % 1 30 Ml Sprey
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.