Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Beniflex Draje 50mg Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Diğer İlaçlar » Benzidamin hcl

KULLANMA TALİMATIBENİFLEX® draje Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her drajede 50 mg benzidamin HCl bulunur.
•

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalize selüloz, mısır nişastası, jelatin, kalsiyum karbonat,talk, magnezyum stearat, kolloidal silisyum dioksit. Kaplama içeriğinde ise şeker, arapzamkı, kalsiyum karbonat, titanyum dioksit (E171), eudragit E ve talk bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. BENİFLEX® nedir ve ne için kullanılır?


2. BENİFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BENİFLEX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BENİFLEX ®'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. BENİFLEX® nedir ve ne için kullanılır?

BENİFLEX®, yangı önleyici ve yangı önleyici etkisine bağlı olarak ağrı kesici özelliklere sahip bir non-steroid antiinflamatuvar ilaçtır.
BENİFLEX ®, 20 drajelik blister ambalajlarda sunulur. Beyaz renkte, bikonveks, yuvarlak ve parlak drajeler şeklindedir.
BENİFLEX ®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Cerrahi-Ortopedi-Travmatoloji:


• Doku zedeleyici ve/veya yangılı dokulardaki ameliyatlar,
• Burkulma,
• Çıkık,
• Ezik,
• Tendonit (kasları kemiğe bağlayan yapılar olan tendonların yangısı),
• Bursit (eklem keselerinin yangısı),
• Yanık v.s.

Diş ve çene cerrahisi:


• Diş ve dişeti yangıları ve ameliyatları,
• Plastik cerrahide.

Kulak-Burun-Boğaz:


• Bademcik yangısı,
• Sinüzit (çene, alın ve şakak kemikleri içinde bulunan ve buruna açılan, sinüs adı verileniçleri hava dolu boşlukların yangılanması) ve ameliyatları,
• Burun ve kulak ameliyatları.

Üroloji (Bevliye) ve Kadın Doğum:


• Yangıları ve ameliyatları.

2. BENIFLEX 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBENİFLEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer BENİFLEX ®

'BENİFLEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• BENİFLEX®

'

i 7-15 günden uzun süre kullanmayınız. Kullanmanız gerekiyorsa, kimyasalkan analizlerinizi ve böbrek fonksiyon testlerinizi yaptırmanız, eğer bozukluk saptanırsaderhal tedaviyi kesmeniz gerektiğini göz önünde bulundurunuz,
• Karaciğer bozukluğunuz varsa, non-steroid antiinflamatuvar ilaçları ancak çok gereklilikarz ettiği zaman kullanınız ve uzun süreli tedavi görüyorsanız fonksiyon testleri ile gereklikontrollerinizi yaptırınız,
• BENİFLEX®

'

i alkol ile birlikte kullanmayınız,
• Midenizde asit fazlalığı varsa tedavi ettiriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

¦ 'R~

BENİFLEX 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BENİFLEX ®'in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Yeterli klinik deneyim bulunmadığından ilacın hamilelerdeki potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle BENİFLEX®'i hamilelik sırasında çok gerekli olmadıkçakullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Yeterli klinik deneyim bulunmadığından eğer emziriyorsanız BENİFLEX®'i kullanmayınız veya BENİFLEX® tedavisi altındaysanız emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

BENİFLEX®'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

BENİFLEX 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BENİFLEX®, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasageçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Şimdiye kadar diğer ilaçlarla olumsuz anlamlı bir etkileşmesi bildirilmemişse de, non-steroid antiinflamatuvar ilaçların hastada mevcut diğer hastalıkların tedavisi içinkullanılan diğer ilaçlarla etkileşmesinin o hastalıkların tedavisini etkileyebileceğini gözönünde bulundurunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. TANTUM® nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Ağızdan alınan bir defalıkdozu, kg başına 0,7-1 mg'dır.
Günde ortalama 3 defa 1 draje tok karnına alınır. Gerekirse gece yatmadan 2 saat önce 1 draje daha alınabilir. Bir defalık en yüksek doz, 2 drajedir. Günlük toplam en yüksek doz ise 4drajedir.
Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür. Doktorunuz BENİFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

•Uygulama yolu ve metodu:•Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

BENİFLEX®, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:•Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

İlacı uzun süreli olarak kullanıyorsanız kimyasal kan
analizlerinizi ve böbrek fonksiyon testlerinizi yaptırınız. “

2. BENİFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

” bölümüne bakınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğunuz varsa, non-steroid antiinflamatuvar ilaçları ancak çok gereklilik arz ettiği zaman kullanınız ve uzun süreli tedavi görüyorsanızfonksiyon testleri ile gerekli kontrollerinizi yaptırınız.

Eğer BENİFLEX® 'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla BENİFLEX kullandıysanız

Aşırı doz durumunda saldırganlık, sıkıntı, halüsinasyon (varsanı, hayal görme) ve klonik konvülsiyon (kasların peşpeşe ve ritmik kasılması ve gevşemesiyle süregelen nöbet şekli)şeklinde nöbet, daha seyrek olarak uyku hali ve bitkinlik bildirilmiştir.

BENİFLEX® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.BENİFLEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.BENİFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BENİFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler seyrek ve genellikle hafiftir.

Yaygın (100 hastada 1'den fazla ve 10 hastada 1'den az) görülen yan etkiler:


• Bulantı,
• Midede basınç ve yanma hissi.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az) olarak görülen yan etkiler:


• Uykusuzluk,
• Işığa duyarlılık sonucu gelişen döküntü,
• Baş dönmesi,
• Sersemlik,
• Çarpıntı,
• Görme bozukluğu.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. BENİFLEX®'in saklanması

BENİFLEX® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra BENİFLEX® 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00Faks: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı.../.../... tarihinde onaylanmıştır.


4/4

İlaç Bilgileri

Beniflex Draje 50mg

Etken Maddesi: Benzidamin Hcl

Atc Kodu: M01AX07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Beniflex Draje 50mg-KUB
 • Beniflex Draje 50mg-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Beniflex 50 Mg 20 Draje
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.