Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Decavit Pronatal Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma

KULLANMA TALİMAT]

DECAVİT PRONATAL Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır.

* Etkin madde:85

vitamini,
0.8 mg folik asit, 19 mg nikotinamid, 125 mg kalsiyum, 60 mg demir, 100 mg magnezyum, 125 mg fosfor, 1 mg bakır, 1 mg mangan, 7.5 mg çinko
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındadoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. DECA VİTPRONATAL nedir ve ne için kullanılır?


2. DECA VİT PRONATAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DECAVİT PRONATAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

DECA VİTPRONATAL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DECAVİT PRONATAL nedir ve ne için kullanılır?

DECAVİT PRONATAL, 30 ve 60 film kaplı tablet içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Her bir film kaplı tablet içinde 12 vitamin, 4 mineral ve 3 eser element bulunmaktadır.
• DECAVİT PRONATAL gebelik ve emzirme sırasında artan vitamin, mineral ve eser element ihtiyacın karşılanması veya yetersiz alım sonucu oluşan eksikliğiningiderilmesinde kullanılır.
Vitaminler, mineraller ve eser elementler temel besinlerdir. Vücut tarafından üretilemedikleri için besin yoluyla alınmaları gerekir.
Gebe bir kadının kendi vücudunun yanı sıra çocuğu için de beslenme sağlaması gerektiğinden, gebe ve emziren kadınlarda gebe olmayan kadınlara kıyasla vitamin,mineral ve eser element ihtiyacı çok daha fazladır. Emzirme sırasında bebeğin ağırlığıilk 4 ayda iki katına çıktığından temel besin ihtiyacı çok daha yüksektir.
2. DECAVİT PRONATAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
DECAVİT PRONATAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• İlacın içerdiği maddelere karşı alerjiniz var ise
• A ve D vitamini fazlalığınız var ise
• Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise
• Demir ve/veya bakır metabolizma bozukluğunuz var ise
• Kanda ya da idrarda kalsiyum düzeyiniz yüksek İse
• Kanda fosfat ya da magnezyum düzeyiniz yüksek ise
• İdrar yolu ya da böbreklerde taş sorununuz var ise
DECAVİT PRONATAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• A ve/veya D vitamini önerilen dozda kullanılmalıdır. Bu vitaminler yüksekdozda doğmamış bebek için zararlı olabilirler.
• Vitamin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• A vitamini, D vitamini, demir ve bakır gibi katkılı gıda/içecekler veya takviyeürünler kullanıyorsanız.
• Folik asit, B12 vitamini ve demir bazı anemi (kansızlık) formlarınımaskeleyebilmektedir.
• Kandaki fosfat miktarının fazla olduğu durumlarda
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
DECAVİT PRONATAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Oksalik asit (ıspanak ve ravent içerir) ve fitik asit (tüm tahıllar içerir) kalsiyum emilimini inhibe edebileceğinden dolayı, yüksek konsantrasyonlarda oksalik asit vefitik asit içeren gıdaların yenilmesi halinde, iki saat geçtikten sonra bu ürünün alınmasıönerilir.
Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ürün, hamilelik dönemi ve emzirme döneminde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Bu preparat iyodür içermemektedir. Hamilelik ve emzirme döneminde uygun iyodür alımı temin edilmelidir.
Önerilen dozlarda hamilelik boyunca kullanıldığında herhangi bir problem gözlenmemiştir. Hamilelik döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlardakullanılmamalıdır.
Hamilelik esnasında günlük alım 2500 mg kalsiyum ve 2000 1U (50pg) D vitamini ve 3000pg (10.000IU) A vitamini dozlarını aşmamahdır. A vitamini (örneğin karaciğer vekaraciğer ürünleri) ve/veya D vitamininden zengin gıdaların alınması ve buvitaminlerin yüksek seviyelerini içerebilecek olan takviye edilmiş gıdaların veiçeceklerin alımı hesaba katılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ürün hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmak üzere formüle edilmiştir.
Bu preparat iyodür içermemektedir. Hamilelik ve emzirme döneminde uygun İyodür alımı temin edilmelidir.
Emzirme döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde günlük alım 2500 mg kalsiyum ve 2000 IU (50pg) D vitamini ve3000pg (10.000IU) A vitamini dozlarını aşmamahdır. A vitamini (örneğin karaciğer vekaraciğer ürünleri) ve/veya D vitamininden zengin gıdaların alınması ve bu vitaminlerinyüksek seviyelerini içerebilecek olan takviye edilmiş gıdaların ve İçeceklerin alımıhesaba katılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki oluşturması beklenmez.
DECAVİT PRONATAL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihitiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DECAVİT PRONATAETn ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuzasöyleyiniz:
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan tetrasİklin, florokinolon ya da penisilingrubu antibiyotikler
• Viral enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar
• Antjasit ilaçlar
• Antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar)
• Parafın yağı gibi kabızlık giderici ilaçlar
• Levodopa içeren parkinson ilaçlan
• Genellikle kemik erimesinde kullanılan bifosfonat türevi ilaçlar
• Tiroksin hormonu içeren ilaçlar
• Dijital ve tiyazid türevi idrar söktürücüler
• Yüksek miktarda okzalik asit (ıspanak ve ravent) ve filik asit (tüm tahıllar)içeren gıdalar

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.


3. DECAVİT PRONATAL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1 tablet kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça kahvaltı ile bir bardak su ile birlikte kullanınız.
Eğer sabahlan aşırı bulantınız oluyorsa tabletleri öğle vakti veya gerekirse akşamları da alabilirsiniz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: 18 yaşın altındaki hamileler ve süt veren anneler tarafından kullanılabilir. Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalar DECAVİT PRONATAL kullanmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalar DECAVİT PRONATAL'ı doktor gözetimi altında kullanmalıdır.

Eğer DECAVİT PRONATAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DECAVİT PRONATAL kullandıysanız
Bu ürünün önerildiği gibi kullanıldığında bir doz aşımına yol açabileceğine dair hiçbir bulgu mevcut değildir.
Ani başlayan baş ağrısı, sersemlik ve kabızlık, ishal, bulantı ve kusma doz aşımı için belirleyici olabilmektedir.
Eğer böyle belirtiler meydana gelirse, tedavi sonlandırılmalıdır ve bir hekime danışılmalıdır.

DECAVİT PRONATAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DECAVİT PRONATAL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4.

Olası yaa etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DECAVİT PRONATAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yaygın yan etkiler

(l0 kişide 1 'den az kişiyi etkileyebilen)-.


Mide-bağırsak rahatsızlıkları (örn: kabızlık, ishal ve kusma) görülebilir, ancak bunlar genellikle tedavinin sonlandırılmasını gerektirmez.
Yaygın olmayan yan etkiler

(100 kişide ] 'den az kişiyi etkileyebilen):


Deride döküntü, astım, deri ve salgı yapan dokularda şişlikler ve deride kaşıntılı kızarıklıklar dahil olmak üzere alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi aşırıduyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğerbunlardan birisi sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanızagerek olabilir.
Bilinmiyor
Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda C vitamini hemolitik anemiye yol açabilmektedir.
Hiperkalsiüri (idrarda fazla miktarda kalsiyum bulunması) Baş ağrısı, sersemlik, uykusuzluk, sinirlilik hali
Ayrıca;
İdrarda hafif bir sarı renklenme görüşebilir. Bu etki ilacın içeriğindeki Vitamin B12'den kaynamamaktadır ve zararsızdır.
DECAVİT PRONATAL dışkıda siyah renklenmeye neden olabilecek demir içermektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DECAVİT PRONATAL'in saklanması

DECAVIT PRONATAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DECAVİT PRONATAL'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İSTANBUL

İmal yeri:

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı.../.../tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Decavit Pronatal Film Tablet

Etken Maddesi: Multivitamin-mineral Kompleksi

Atc Kodu: ALIAA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Decavit Pronatal Film Tablet-KUB
 • Decavit Pronatal Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.