Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Estriol Vajinal Krem Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » ÖSTROJENLER » Natürel ve Semisentetik Östrojen İlaçları » Estriol

KULLANMA TALİMATI

ESTRIOL® Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır.

Etkin madde:

1 gramında 1 mg östriol bulunur.

Yardana maddeler:

Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen glikol, Dimetikon 350, Gliseril monostearat, orta zincirli trigliserid, Softisan 601

Builacı kullanmayabaşlamadan 5nce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için 5nemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


¦S

Tedavi edilmemiş rahim içi kalınlaşmasında (endometrium hiperplazisinde),

S

Ağır böbrek yetmezliğinde,

S

Hamilelik ve emzirme döneminde.

ESTRIOL®'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

S

Tedaviden önce detaylı hasta öyküsü alınmalıdır.

•/

Hasta tedaviden önce ve ESTRIOL® ile tedavi sırasında düzenli aralıklarla (uzun dönemli tedavilerde 6 aylık aralıklarla) genel ve jinekolojik olarak muayene edilmelidir. Bu sürekli ve tekrarlayan vajinal kanamaları olan hastalar için özellikle geçerlidir.

S

Hastalar tedavi sırasında gözlemledikleri değişiklikleri, (örneğin, beklenmeyen genital kanamalar veya memede değişiklik) doktorları ile paylaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

•/

Vajinal bir enfeksiyonun mevcudiyetinde, enfeksiyon ESTRIOL® tedavisi sırasında veya öncesinde tedavi edilmelidir.

S

Uygulayıcı tarif edildiği gibi dikkatle kullanılmalıdır.

S

Aşağıdaki durumlardan veya hastalıklardan herhangi biri; mevcut olan, önceden görülen veya tedavi sırasında ortaya çıkan hastalar düzenli olarak kontrol edilmelidir:
- Rahim iç tabakasında hücre sayısı artışı
- Tümör risk faktörleri
- Damarlarda pıhtı oluşumu veya yatkınlık

¦/

Uzun dönemli östrojen tedavisi altında bulunan kadınlarda yılda bir kez progesteron testi yapılarak rahim iç tabakasında hücre çoğalmasımn derecesi saptanmalıdır. Genel olarak imin dönemli östrojen kullanımı sırasında rahim iç tabakasında hücre çoğalması ortaya çıkabilir. Bu nedenle östrojen kullanan menopoz sonrası dönemdeki hastalar kanser riskinde artış ihtimali nedeniyle düzenli takip edilmelidir.

V

Seyrek olarak tedavi sırasında kanamalar görülebilir. Tedaviden birkaç ay sonra veya tedavi bitiminde ara kanama veya lekelenme şeklinde kanamalar olursa altta yatan sebepler bulunmalıdır.

V

ESTRIOL®, içeriğinde bulunan Propilen glikol ciltte tahrişe neden olabilir.

¦/

Hasta öyküsünde endometrium hiperplazisi (rahim içi zan kalınlaşması),

S

İyi huylu miyomlar,

•S

Endometriozis (çikolata kisti),

•S

Östrojene duyarlı tümörler için risk faktörleri, örn. meme kanseri için 1 .derece kalıtım,

S

Kalıcı pıhtılaşma bozuklukları ve geçirilmiş toplardamar tıkanıklıkları,
(örn. pıhtıya bağlı toplardamar tıkanıklığı, akciğerde tıkanıklık),

¦S

Migren ya da (şiddetli) baş ağrısı,

S

Sistemik lupus eritematozusu (cilt ve eklemler ön planda olmak üzere birçok doku ve organ iltihabı sonucu ortaya çıkan bir hastalık),

S

Böbrek fonksiyonlarında bozukluk ve böbrek hastalığına bağlı sıvı birikimi,

¦/

Ani karaciğer hastalığı (örn. iyi huylu tümörler) ya da karaciğer fonksiyon testleri normale dönene kadar karaciğer hastalığı öyküsü,

S

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon),
v'' İyi huylu meme kistleri (Fibrokistik meme hastalığı).
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ESTRIOL®'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESTRIOL® topikal uygulanan bir ilaç olduğundan yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.
2/5

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilir. ESTRIOL® ün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


östriol anne sütüne kısmen geçtiği için emzirme döneminde ESTRIOL® kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ESTRIOL®'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ESTRIOL®'ün içeriğinde Propilen glikol bulunduğundan ciltte tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ESTRIOL® ile tedavi sırasında kullanılan lateks kondomlann dayanıklılığı ve dolayısıyla koruyucu etkinliği azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ESTRIOL® nasıl kullanılır?

Uygunknllanımve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise aşağıdaki uygulama şekli tavsiye edilmektedir: Uygulayıcının doldurulmuş hali 1 gram ESTRIOL®'e eştir ve bu da 1 mg östriol içerir.

Vajinal Kullanım


Östrojen eksikliğine bağlı sistemik (tüm vücudu etkileyen) ve genitoüriner (üreme idrar yolları sistemine ait) belirtilerin varlığında

Vı{'A

uygulayıcıya karşılıktır) haftada iki kez uygulanır. Vajinal uygulama için daha yüksek dozlar önerilmemektedir.

Vajinal Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönem Tedavisinde:y2

veya 1 uygulayıcı dolusu ESTRIOL® (0,5 mg veya 1 mg östriole karşılıktır) cerrahiden iki hafta önce başlamak üzere günlük olarak uygulanır. Cerrahi uygulama sonrasında ise 0,5 mg östriol (% uygulayıcıya karşılıktır) haftada iki kez uygulanır.

Topikal Kullanım,

Tedavinin ilk haftasında bir tam dolu uygulayıcı ilgili cilt alanına günde bir kez olacak şekilde uygulanır. Daha sonra haftada 2 veya 3 kez uygulamaya geçilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Uygulama yolu ve metodu:

ESTRIOL®, östrojen eksikliğine bağlı bulguların bulunduğu yere uygun olarak haricen cilt üzerine veya vajina içinde kullanılmak üzere, yukarıda anlatıldığı şekilde iki yolla uygulanır.


Eğer çocuklarda kaza ile östriol içeren preparatlar kullanılırsa özel bir toksisite beklenmemektedir.
Ancak bulantı görülebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Geriyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır,

özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumları hakkında özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer ESTRIOL®'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ESTRIOL® kullandıysanız:

a) Doz aşımının belirtileri
Bulantı, kusma, meme hassasiyeti ve vajinal kanama doz aşımı belirtileri olabilir.
b) Doz aşımı tedavisi için önlemler
Belirtiler dozu azaltarak veya tedaviyi keserek azaltılabilir.

ESTRIOL® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ESTRIOL®'ü kullanmayı unutursanız

Eğer herhangi bir dozun alımı unutulursa, unutulan doz atlanmalı ve bir sonraki dozdan itibaren tedavi düzenli olarak devam etmelidir. Eğer ESTRIOL® haftada 2 veya 3 kez kullanılıyorsa, unutulan doz bir sonraki akşam alınmalıdır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ESTRIOL® ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ESTRIOL®'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
İstenmeyen etkilerin çoğu tedavinin hemen başlarında ortaya çıkmakta olup östrojen

kullanımına

bağlıdır. Eğer bu yan etkiler artar, birkaç hafta ve daha uzun sürerse bir hekime danışılmalıdır.
Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.
- Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide l'den daha fazla
- Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide l'den fazla ve 10 kişide l'den az
- Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide l'den daha fazla ve 100 kişide l'den az
- Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1 'den daha fazla ve 1000 kişide 1 'den az
- Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az
Yaygın olmayan: .
Uzun dönemli kullanım sırasında rahim iç tabakasında (endometrium) büyüme ortaya çıkabilir. Memelerde hassasiyet, meme ağrısı (özellikle tedavinin başında), bulantı ve mide-bağırsak şikayetleri (özellikle tedavinin başmda), artmış vajinal akıntı (özellikle servikal aşırı akıntı şeklinde), ödem (özellikle tedavinin başmda), geçici ağırlık artışı ve kan basıncı yükselmesi görülebilir.
Östriol içeren bir ilacın vajinal kullanımı ile özellikle başlangıçta vajinal kaşıntı ve sıcaklık hissinde artma, yanma kızarıklık ile birlikte tahriş görülebilir, lekelenme şeklinde kanamalar olabilir.
İçerdiği propilen glikole bağlı olarak ciltte tahrişe sebep olabilir.
Seyrek:
Rahim kanamaları, migren şeklinde baş ağrıları Çok seyrek:
Bacaklarda kramp ve “ağır bacak” hissi Bunlar ESTRIOL®'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ESTRIOL®'ün Saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonltııllanmatarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESTRİOL®'ü kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Almanya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Estriol Vajinal Krem

Etken Maddesi: Östriol

Atc Kodu: G03CA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.