Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Polifleks %3 Hipertonik Sodyum Klorür IV İnfüzyon İçin Çözelti Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

Damar yolundan uygulanır.

Etkin maddeler:

Her 100 mililitre çözelti 3 gram sodyum klorür (tuz) içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

/.

POLİFLEKS %S HİPERTONİK SODYUM KLORÜR nedirne için kullanılır?


2. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR nedir ve ne için kullanılır?

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR toplardamar içine uygulanabilen bir çözeltidir.
Çözeltinin her mililitresinde 30 miligram sodyum klorür adındaki tuz bulunmaktadır. Sodyum klorür çözeltisi vücudun başlıca elementlerinden olan sodyum ve klorür iyonu içerir. Kullanıma hazır, berrak çözelti, daha kalın bir koruyucu kılıf ile sarılmış saydam plastik infuzyon torbalan içindedir.
POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR, 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitre hacminde PVC torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır. (Bu torbalar sırasıyla 3 gram, 4.5 gram, 7.5gram, 15 gram ve 30 gram tuz içerir.)
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Vücudunuzdan sıvı ya da elektrik yüklü iyonların (elektrolit adı verilen maddelerin) kaybının olduğu durumlarda eğer sodyum içermeyen çözeltilerle tedavi edilmişseniz ve bu tedaviye bağlı olarak kanınızdaki sodyum ve klorür düzeyleri düşmüşse (hiponatremi ve hipokloremi durumları)
• Size sık lavman uygulanmasına ya da kapalı yöntemle yapılan bir prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu operasyonu) sırasında kullanılan yıkama sıvılarının vücudunuza aşın miktarlarda geçmesine bağlı olarak vücudunuzdaki suyun, aşırı seyreldiği durumlarda.
• Aşırı terleme, kusma, ishal ve diğer nedenlere bağlı ciddi tuz kaybı varsa ve bu durum hızla tedavi edilmek istenirse.

2. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'Ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'Ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
Sodyum, klorür veya ürünün içerdiği yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) var ise POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'Ü kullanmayınız. Bu alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, cildinizde kızarıklık veya hırıltılı solunum gibi soluk almada güçlük şeklinde olabilir. Eğer bunlardan emin değilseniz doktorunuza başvurunuz. Kanınızdaki potasyum (elektrik yüklü bir iyon) düzeyleri normalden düşükse (hipokalemi) POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'Ü kullanmayınız. Kanınız normalden daha asit yapıdaysa (asidoz) POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'Ü kullanmayınız.
• Kanınızdaki elektrolit (elektrik yüklü sodyum, potasyum, klorür gibi maddeler) düzeyleriniz yüksek, normal ya da çok az düşükse POLİFLEKS % HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü kullanmayınız.
• Doğuştan kalp yetmezliğinde, ödem ve sodyum tutulması olan durumlarda, tansiyon yüksekliğinde ve kalp yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Daha önceden toplardamarlannızla ilgili bir iltihaplanma durumu olmuşsa (Bu durumda toplardamarmızda yeniden iltihaplanma olasılığını azaltmak için doktorunuz ilacı size büyük bir toplardamarınızdan uygulayacak, uygulama yapılan damarınızı 24 saatte bir değiştirecek ve uygulamayı mümkün olan en yavaş şekilde yapacaktır).
• Eğer sizde tedavi edilmemiş bir kalp yetmezliği varsa,
• Eğer tansiyonunuz yüksekse,
• Eğer kol, bacak ve vücudunuzda şişkinlik (ödem) varsa,
• Eğer steroid adı verilen ilaçları ya da bu hormonun vücutta salgılanmasını arttıran ilaçlan kullanıyorsanız,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Siroz hastası iseniz,
• Kortizon kullanıyorsanız,
• Yaşlıysanız veya ameliyat sonrası dönemdeyseniz,
• Fiziki durumunuz kötüyse ya da alkolikseniz (özellikle fızİkİ durumu kötü olan ya da uzun süredir alkol alanlarda olmak üzere hİpertonik sodyum klorür solüsyonunun aşırı hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabileceğinden, doktorunuz kanınızdaki sodyum düzeyinin belirli bir değerden yüksek olmamasına dikkat edecek ve uygulamanın mümkün olan en yavaş şekilde yapılmasını sağlayacaktır).
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün yiyecek ve İçecek ile kullanılması

Uygulama sırasında yiyecek ve içecek ile kullanılması pratik olarak mümkün değildir. Uzun süredir alkol alıyorsanız ilacın aşın hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabilir (Bakınız Bölüm 2: DİKKATLİ KULLANILMASI gereken durumlar)

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


ilacın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafindan kesin gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR yüksek sodyum içeriğinden dolayı yenidoğanlarda kanda sodyum miktarmm çok artması sebebiyle susuz kalmaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak çok gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Uygulama sırasında araç ve makine kullanımı pratik olarak mümkün değildir. Uygulama sonrası araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur.

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir gereklilik yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çözelti içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın çözeltinin pH'sında stabil olmasına, çözeltide bulunan maddeler ile geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Ancak steroid adı verilen ilaçları ya da bu hormonun vücutta salgılanmasını arttıran ilaçlan kullanıyorsanız, tansiyonunuzun yükselmemesi ve vücudunuzda su birikmemesi için POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR dikkatli kullanılmalıdır (Bakınız Bölüm 2: DİKKATLİ KULLANILMASI gereken durumlar)
Eğer yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuz bu İlaçların dozunu değiştirebilir veya size farklı bir ilaç verebilir ya da POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün dozunu tekrar ayarlayabilir.
İlk önce doktorunuza danışmadan asla birkaç ilacı aynı anda kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR nasıl kullanılır?

Ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna ve tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir.
Kullanacağınız ilaç miktarı sizin yaşınıza, ağırlığınıza, mevcut klinik durumunuza, kullanıyor olduğunuz diğer ilaçlara ve tedavi edilecek hastalığın tip ve ciddiyetine bağlıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Genel olarak size bir saatten daha uzun bir sürede olmak üzere 100 mİ çözelti kullanılacaktır. Tedaviye devam etmek için, doktorunuz kanınızdaki elektrolit yoğunluklarını ölçecek ve buna göre tedaviye devam edip etmemeye karar verecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

POLİFLEKS %3 HtPERTONİK SODYUM KLORÜR damar içine uygulanan (intravenöz) uygulamaya hazır bir çözeltidir. Uzman bir sağlık görevlisi (doktor ya da hemşire) tarafından toplardamar (ven) içine, 60 dakikayı geçen sürede verilir.
Bu tıbbi ürün damar içine uygulama öncesi ya da uygulama sırasında başka bir ilaçla kanştırılabilir (Bkz. bu Kullanma Talimatı sonunda yer alan “İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ” bölümü)

• Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR çocuklarda da kullanılabilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanım:

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR yaşlılarda da kullanılabilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği;

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR kullandıysanız, doktorunuz böbreğinizin çalışmasını ve kanınızdaki elektrolitlerin yoğunluğunu ölçecek ve buna göre size idrar söktürücü bir ilaç kullanıp kullanmamaya veya diyalizin gerekli olup olmadığına karar verecektir.

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü kullanmayı unutursanız;

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Diğer tüm ilaçlar gibi, POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR yan etkilere neden olabilir ancak tüm hastalar etkilenmeyebilir.
Aşağıdaki yan etkiler POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR 'ün normalden fazla kullanılmasına bağlı görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir. Bu nedenle ciddiyetlerine göre sıralanmıştır:
- Koma ve ölüm
- Beyinde kanamayla seyreden durumlar (hemorajik ensefalopati)
- Havale geçirme (konvülsiyon)
- Titreme ve sarsıntılarla seyreden bir hezeyan durumu (deliryum)
- Böbreklerin iş göremez hale gelmesi (böbrek yetmezliği)
- Kanın asitliğinde artış
- Soluk alıp vermede zorlanma ya da zorlu nefes almayla seyreden bİr durum (konjestif kalp yetmezliğinde ağırlaşma)
- Kalp hızında artış (taşikardi)
- Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) ya da yükselmesi (hipertansiyon)
- İdrar miktarında azalma
- El, kol, ayak, bacak veya tüm vücutta şişme (ödem)
- Kanlı kusma
- Kolay uyarılabilirlik durumu, kaslarda seyirme ve sertleşme
- Huzursuzluk hali
- Ateş
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Sersemlik hali

- İshal

- Karmda kramplar
- Kusma
- Bulantı
- Susama hissi
- Terlemede azalma, tükürük salgılarında azalma -Kan hacminin artması
-Kan sodyum düzeyinin artması
Ayrıca damar içine yapılan uygulamaya bağlı aşağıdaki yan etkiler de görülebilir;
- Uygulamanın yapıldığı bölgede ve toplardamarlarda iltihaplanma.
- Damar dışına sızma.
-Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon -Toplardamarda pıhtı oluşumu
Eğer

bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ün saklanması

POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu tıbbi ürün sadece steril cihazlarla damar içine uygulama için hazırlanmıştır.
Her infüzyon torbası

tek kullanımlık

olarak tasarlanmıştır. Bir kez açtıktan sonra, kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜRkullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz POLİFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibiÜretici :

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kale Mah. Sanayi Caddesi No:82 Misinlİ
Çorlu/TEKtRDAĞ
Tel ; 0282 675 14 04
Faks ; 0282 675 14 05

Bu kullanma talimatı... tarihinde onaylanmıştır.


İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GENEL BİLGİLER

Bu tıbbi ürün sadece steril cihaz ve setlerle intravenöz uygulama için hazırlanmıştır. Yalnızca aseptik olarak intravenöz infiizyon yoluyla uygulanmalıdır.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalı; intravenöz uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Parenteral ilaçlar kullanımdan önce gözle kontrol edilmelidir; yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.
Kullanımdan hemen Öncesine kadar dışındaki koruyucuyu çıkarmayınız; koruyucuyu çıkardıktan hemen sonra uygulamaya başlayınız. Koruyucu dış kılıf, ürünü buharlaşarak su içeriğinin azalmasından korur. İç torba ise ürünün steril kalmasını sağlar.

Dikkat:

Torbadaki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

Açmak için:

• Dış koruyucuyu kullanımdan hemen önce çıkarınız. Koruyucu yırtılarak açılır ve torba açığa çıkarılır. Koruyucuyu çıkardıktan hemen sonra uygulamaya başlayınız.
• Torbada sterilizasyon işlemine bağlı olarak bir miktar opaklaşma görülebilir. Bu normaldir, solüsyonun kalite ve güvenirliğini etkilemez. Opasite giderek kaybolacaktır.
• Koruyucu ambalajından çıkardıktan sonra torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Sızıntı bulunursa ürün kullanılmamalıdır; sterilitesİ bozulmuş olabilir.

Uygulama hazırlıkları:

1. Torbayı asınız.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırarak uygulama setini torbaya iliştiriniz.
4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. Torbanın ilaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın uygulama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak ilacın çözeltiyle tümüyle karışması sağlanır.

Dikkat;

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir,
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir İğnesi olan enjektörle torbanın içine uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

DAMAR İÇİ UYGULANAN DİĞER İLAÇLARLA UYGUNLUĞU

Geçimliliği kanıtlanana kadar bu ürün başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

UYGULAMADAN SONRA


Kullanılmayan ürün veya atık maddeler talimatlara uygun olarak imha edilmelidir.

İlaç Bilgileri

Polifleks %3 Hipertonik Sodyum Klorür IV İnfüzyon İçin Çözelti

Etken Maddesi: sodyum klorür

Atc Kodu: B05BB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.