Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zenticavir 1 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozid ve Nükleotid Revers Transkriptaz İnhibitörleri » Entekavir

KULLANMA TALİMATIZENTİCAVİR 1 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

Her bir film tablette 1,065 mg entekavir monohidrat (1 mg entekavir'eeşdeğer).
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyumstearat, polietilen makrogol/PEG, polisorbat, hipromelloz, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. ZENTİCA VİR nedir ve ne için kullanılır?


2. ZENTİCA VİRkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZENTİCA VİR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZENTİCA VİR'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ZENTİCAVİR nedir ve ne için kullanılır?

ZENTİCAVİR antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. ZENTİCAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
ZENTİCAVİR 1 mg Film Tabletlerin her biri etkin madde olarak 1,065 mg entekavir monohidrat (1 mg entekavir'e eşdeğer) içerir.
ZENTİCAVİR 1 mg Film Tablet, beyaz ya da beyaza yakın, bikonveks, bir yüzü çentikli, diğer yüzü düz, film kaplı tabletlerdir. Her kutuda 30 tablet içermektedir.
ZENTİCAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. ZENTİCAVİR vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.

2. ZENTİCAVİR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerZENTİCAVİR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Entekavire veya ZENTİCAVİR'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

ZENTİCAVİR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HIV)'m oluşturduğu (veya neden olduğu) birenfeksiyon varsa,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa - ZENTİCAVİR vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığındanilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,
• Siroz hastalığınız olup/olmadığını, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusundadoktorunuza danışınız.
• Size karaciğer nakli yapıldıysa
• HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit Benfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız,gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, ZENTİCAVİR kullanmayınız.ZENTİCAVİR HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
ZENTİCAVİR diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşıkoruyacaktır.
ZENTİCAVİR, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidozoluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidozözellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. ZENTİCAVİR alıyorsanız doktorunuzsizi düzenli olarak kontrol edecektir.

ZENTİCAVİR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZENTİCAVİR pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa veZENTİCAVİR tedavisine geçtiyseniz, ZENTİCAVİR'i aç karna ve günde bir kez alınız.İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz ZENTİCAVİR'i aç karnına (yemektenyaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ZENTİCAVİR kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında ZENTİCAVİR'i kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. ZENTİCAVİR'i kullananhem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerinikullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız ZENTİCAVİR kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

ZENTİCAVİR'in araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğinizetkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

ZENTICAVIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, ZENTİCAVİR'i almadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,
• Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ZENTİCAVİR nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZENTİCAVİR'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.
ZENTİCAVİR'in normal dozu günde bir kez 0.5 mg veya 1 mg'dır.
Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da ZENTİCAVİR'i bir günden daha az sıklıktaalmanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre debelirlenecektir.
Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız.
ZENTİCAVİR'i doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
ZENTİCAVİR pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa veZENTİCAVİR tedavisine geçtiyseniz, ZENTİCAVİR'i aç karna ve günde bir kez alınız.İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz ZENTİCAVİR'i aç karnına (yemektenyaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Değişik yaş gruplarıÇocuklarda kullanım:

16 yaşından küçük hastalarda ZENTİCAVİR'in güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Çocuklarda 16 yaşından küçük hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

ZENTİCAVİR dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda ZENTİCAVİR dozunun değiştirilmesi gerekebilir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZENTİCAVİR dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer ZENTİCAVİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ZENTİCAVİR kullandıysanız:

ZENTİCA VİR 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ZENTİCAVİR'i kullanmayı unutursanız:

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. ZENTİCAVİR'in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişseunuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ZENTİCAVİR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bazı kişilerde ZENTİCAVİR tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemendoktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece ZENTİCAVİR tedavisinikesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. ZENTİCAVİR iletedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreylekan testleri yapacaktır.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZENTİCAVİR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZENTİCAVİR'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ani aşırı duyarlılık tepkisi,
- Döküntü,
- Kaşıntı,
- Ciltte kızarıklık.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZENTİCAVİR'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
- Yaygın: (en az 100 hastanın birinde): baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik,uyuklama hali, bulantı, ishal, hazımsızlık, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme
- Yaygın olmayan: (en az 1.000 hastanın birinde): döküntü, saç dökülmesi
- Seyrek: (en az 10.000 hastanın birinde ): ciddi alerjik reaksiyonlar

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ZENTİCAVİR'in saklanması

ZENTİCA VİR 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra ZENTİCAVİR'i kullanmayınız.


“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZENTİCAVİR'i kullanmayınız. Kalan ve kullanılmayan ilaçlar için eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli - İstanbulTel: (0212) 339 39 00Faks: (0212) 339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz / Kırklareli

Bu kullanma talimatı 20.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Zenticavir 1 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Entekavir Monohidrat

Atc Kodu: J05AF10

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zenticavir 1 Mg Film Tablet-KUB
 • Zenticavir 1 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zenticavir 1 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.