Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dulester 30mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Duloksetin

KULLANMA TALİMATIDULESTER 30 mg kapsül Ağızdan alınır

•Etkin madde:

Her bir kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hildroklorür içerir.
ksipropil sitrat,jelatin)

iiitil

¦Yardımcı maddeler:

Şeker pelletleri, polisorbat 80, krospovidon, hidr<j>
metil selüloz, metilen klorür, izopropil alkol, talk, hipromelloz asetat süksinat, tri kapsül kabuğu (siyah demir oksit, FD&C kırmızı 3, FD&C mavi 2, titanyum dioksit,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. DULESTER nedir ve ne için kullanılır?


2. DULESTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DULESTER nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.DULESTER 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DULESTER nedir ve ne için kullanılır?

DULESTER, içerisinde bej renkli pelletler bulunan opak beyaz renkli gövdesi ve o pak koyu mavi renkli kapağı olan sert jelatin kapsüldür. DULESTER 28 kapsüllük ambalajlar halindebulunur.
pelletleri

Her kapsül mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür içerir.
DULESTER size (yetişkinlere),
• Depresyon,
• Diyabete bağlı nöropatik ağrı (Sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropktik ağrı,bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibikavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu böjlgede hiskaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissijne nedenolabilir.),
• Genel anksiyete bozukluğu (Genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli j/e sinirlihissetme halidir.),
• Fibromiyalji (Fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmakvücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize birsistemi rahatsızlığıdır.),
Üzere tüm s-iskelet

ka

• Kronik ağrı (Kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı hissedilen,nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.)
diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.
Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size DULESTER vermeye devam edebilir.

2. DULESTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DULESTER yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.

DULESTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Duloksetin veya DULESTER'in içerdiği diğer maddelerden herhangi biıfine karşıalerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa ("Yardımcı maddeler" kısmına bakınız)
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa
• Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardankullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ("Diğer ilaçlarl|a birliktekullanımı" bölümüne bakınız)
• Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
• Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı"bölümüne bakınız)
Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Dbktorunuz DULESTER alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

DULESTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakiler DULESTER'in size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktorunuz ilekonuşunuz:
Eğer,
• Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarl^ı birliktekullanımı" bölümüne bakınız)
Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John's Wort) kullanıyorsam^
Böbrek hastalığınız varsa Daha önce nöbet geçirmişsenizTaşkınlık (mani) durumunuz varsa
Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsaKanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa
Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)
• Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
ul lanı mı" e neden

• Duloksetın içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kbölümüne bakınız)
iln

DULESTER huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüği olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları


Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendiriize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarakgöstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepreşan ilaçlarilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.
Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:
• Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsâ
• Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepreşan ile tedavigörmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihareğiliminde olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veyş olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu,kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüyegidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarınısorabilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:


DULESTER'in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri vedüşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkileringörülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağıinancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DULESTER önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındakibir hastaya DULESTER reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfendoktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DULESTER kullanırken,; yukarıdabahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu j haberdaretmelisiniz. DULESTER'in bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel vedavranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DULESTER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DULESTER aç veya tok kamına kullanılabilir. DULESTER ile tedavi olurken alkoj alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik

iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DULESTER'i ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararları ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısını!^.
Doktorunuzun DULESTER kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp! mavimsigörünmesine neden olan yenidoğamn kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarakadlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek dbğduktansonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz |le derhaltemasa geçiniz.
Eğer DULESTER'i hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veyabebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslai, titreme,heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğerdoğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı:[hakkındaendişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


kullanımı

R'in sizi

olduğunu

aşağıdaki

Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULESTER öneri İm emektedir.

Araç ve makine kullanımı

DULESTER kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DULES1 nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

DULESTER'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

DULESTER şeker içerir. Eğer doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınızın söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DULESTER'in etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup durumlarda kullanılabilir:
Diyabetik nöropatik ağrı, fıbromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kroıjik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.
Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda <}uloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.
Diğer ilaçlarla birlikte DULESTER kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir.

Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçla^ da dahilolmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacıbırakmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ):

Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gü-rı içindekullandıysanız) DULESTER kullanmamalısınız. DULESTER da dahil olmak üzere reçeteyetabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecekyan etkilere neden olabilir. DULESTER kullanmadan en az 14 gün önce MAOj ilaçlarınkullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce DULESTERkullanmayı kesmeniz gerekir.

Uyku veren ilaçlar:

Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, feüobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

Serotonin düzeyini artıran ilaçlar:

Triptanlar, tramadol, triptofan, S SRİ'lar (parojksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.Jolin's Wort)ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan: herhangibirini DULESTER ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak İplursamz,doktorunuza başvurunuz.
sulandırıcı ilaçlar veya kanın

Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar:

Kam pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DULESTER nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DULESTER'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Önerilen DULESTER dozu günde iki kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DUL]ESTER'in etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.

Uygulama şekli:

DULESTER ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak tutunuz.
DULESTER almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte alfrıak daha kolay olabilir.
DULESTER'i ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan DULESTER kullanmayı bırakmayınız.

var iseEğer DULESTER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı

gerekir

DULESTER'in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

DULESTER son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağ; r böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klirensi < 30 mL/dakika) hastalara kullanılmamalıdır.
DULESTER herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır

Kullanmanız gerekenden daha fazla DULESTER kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla DULESTER kullanan hastalar aşağıdaki jbelirtileri yaşayabilirler: Uyuklama, koma, serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlikj, sakarlık,huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissiine nedenolabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve kalp çarpıntısı.

DULESTER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanızbir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.DULESTER kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki doz ün zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında kılınız. Birgün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DULESTERkullanmayınız.

DULESTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kollanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULESTER kullanmaya ihtiyacınız olmadığınıdüşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca jiozunuzu
azaltmanızı isteyecektir. DULESTER'i aniden kesen bazı hastalarda aşağıdaki görülebilir:

belirtiler
Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duymi, bulantıveya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigo (dengebozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.
Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak feızin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksın^:.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza soruşuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DULESTER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın yan etkiler: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın yan etkiler: 10 hastanın Tinden az fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tirilden fazlagörülebilir.
Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DULESTER'i kullanmayı durdurun ve ÖERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir)
• Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna nisden olanciddi aleıjik reaksiyonlar
• Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma ;
• Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, belirtileri:Baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetmi:, kendiniiyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretikhormonun yetersiz salınımı sendromu (SIADH)
• İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasınınolduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık
• Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibihissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrbk olarakgörülen bir reaksiyon), nöbetler
• Göz içi basıncının artması (glokom)
• Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu
• Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sarılık)
• Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar ileseyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden cilan ciddialeıjik reaksiyonlar)
• Çene kaslarında kasılma
• Anormal idrar kokusu
• Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi
lise, sızın tjastaneye

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut DULESTER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veyayatırılmanıza gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz f eya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tin4en fazla görülebilir)
• Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
• İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığıhissetmek, motivasyon kaybı
dur;

amama, rbketlerin

• Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerindesinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, ha
kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerini istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu,
• Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri:
• Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı
• Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı
• Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve |eya ayakparmaklarında üşüme
• Boğazda sıkışma, burun kanaması
• Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme
• Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer İltihabı
• Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, ; morarmaeğiliminde artış
• Adale sertliği, adale seyirmesi
• Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkıjna isteği,normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma
• Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış atalıklardaanormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu
• Göğüs ağrısı, düşmeler (özellikle yaşlı hastalarda), üşüme, susama hissi, titılsme, ateşbasması, yürüyüş tarzında anormallik
• Kilo alma
• DULESTER karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şjbker veyakolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilere!en herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içinde ortadan kaybolurlar.
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az l'inde görülebilir)
• Baş ağrısı, uykulu hissetme
• Bulantı, ağız kuruluğu
Yaygın yan etkiler (10 hastanın finden az fakat 100 hastanın finden fazla görülebilir) İştahsızlık
Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorlucu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme
Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanın i Görme bulanıklığı
Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)
Göğüste kalp atımının hissedilmesi Kan basıncında artış, ateş basmasıEsnemede artış
Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkaıfna Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
• Kas ağrısı, kas kasılması
• Ağrılı idrara çıkma
• Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
• Yorgunluk
• Kilo kaybı
Bunlar DULESTER'in hafif yan etkileridir.

Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DULESTER'in saklanması

DULESTER'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı, 25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve etiketindeki son kullanma tarihinden sonra DULESTER'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6 34885 Sancaktepe / İstanbul

Üretim yeri:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:l Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı 19.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dulester 30mg Kapsül

Etken Maddesi: Duloksetin Hcl

Atc Kodu: N06AX21

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Dulester 30 Mg 28 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.