Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ferrum Hausmann Damla Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (oral)

KULLANMA TALİMATI

FERRUM HAUSMANN damla Ağızdan alınır.

¦Etkin madde:III

Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.

¦Yardımcı maddeler:

Şeker, metil paraben, propil paraber», cream esansı, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünktt sizin için önemli bilgiler içermektedir,

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:


/.FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?


2. FERRUM HA USMANN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FERRUM HA USMANN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FERRUMHAUSMANN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?

FERRUM HAUSMANN, 30 ml'lik renkli şişede sunulan bir damladır.
FERRUM HAUSMANN, etkin madde olarak Demir

III

Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.
Değişik kökenli tüm demir eksikliklerinde ve demir eksikliğine bağlı aneminin (kansızlık) tedavisinde ve bu tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

2. FERRUM HAUSMANN'ı kullanmadan öoce dikkat edilmesi gerekenler

FERRUM HAUSMANN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığınız
varsa
- Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa
- Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
- Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
- Talasemi hastalığınız varsa
İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa
- Düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa
- HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise
- Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

FERRUM HAUSMANN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer mide ülseriniz varsa FERRUM HAUSMANN kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu dunmı normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alınan demir karaciğerde depolamr ve ancak hastalıklann ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FERRUM HAUSMANN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması:

FERRUM HAUSMANN yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.
Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçUu'la birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bınıkıİmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabiHrsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damşımz.


Emzirme

İJacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alman demir miktanna göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FERRUM HAUSMANN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan şeker nedeniyle, dişlere zararlı olabilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her 1 ml'sinde (20 damla) 0.005 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERRUM HAUSMANN'm dİğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FERRUM HAUSMANN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- FERRUM HAUSMANN yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, günde
1-2 defa 40 damla (100-200 mg) kullanılır.
- Doktor tarafmdan başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda
kullanmız.
- Hekimin önereceği süre kadar kullamlmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan
kalkmasından sonra depolann dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

* Uygulama yolu ve metodu:

- FERRUM HAUSMANN sadece ağızdan kullanım içindir.
ürünü damlatırken eğik açı ile tutunuz. Damlatmada zorlanıldıgı takdirde ürünü, damlalar sayılabilecek şekilde aynı açı ile hafif sallayarak damlatınız.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Yeni doğanlarda : 1 damla/kg/gün (Günlük doz kilogram başına 1 damladır.)
1 yaşına kadar olanlarda :Günde 5 damla ile başlamr. Bölünmüş dozlar halinde günde
20 damla doza çıkarılır.
1-12 yaş arasındaki çocuklarda : Günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg)
12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 20 damla (100 mg)

Yaşlılarda kullanımı:

FERRUM HAUSMANN'ın yaşlı hastalardaki güvenliik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERRUM HAUSMANN'ı cİddi karaciğer ve böbrek hastalıklannda kullanmayınız.

Eğer FERRUM HAUSMANN'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FERRUM HAUSMANN kullandıysanız:

Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması tâtal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçlan çocukların crişcmeycceği yerlerde saklayınız. Aşın dozda alındığında doktomnuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız,

FERRUM HAUSMANN 'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FERRUM HAUSMANN'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FERRUM HAUSMANN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERRUM HAUSMANN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERRUM HAUSMANN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basmcı düşmesi, yaygm ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRUM HAUSMANN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden berbangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Astım
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

¦ Hazımsızlık,
• Karında rahatsızlık hissi,
¦ Bulantı, kusma
¦ Midenizde yanma hissi
¦ Ağzınıza acı su gelmesi
¦ Hafif kann ağrısı
¦ Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızankhk
¦ Baş ağrısı
¦ İdrar ve dışkı renginde değişiklik
'Bunlar FERRUM HAUSMANN'm hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılai'irsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FERRUM HAUSMANN'ın saklanması

FERRUM HAUSMANN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRUMHAUSMANN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

FERRUMHAUSMANN'ı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Vifor International Inc. St.Gallen / İsviçre lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak/Sanyer/İSTANBUL

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ferrum Hausmann Damla

Etken Maddesi: Demir Iii Hidroksit Polimaltoz

Atc Kodu: B03AB

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Ferrum Hausmann 30 Ml Damla
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.