Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mictonorm Sr 30 Mg Sürekli Salımlı Kapsül Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Propiverin

KULLANMA TALİMATI
MICTONORM® SR 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül
Ağızdan (oral yolla) alınır.

• Etkin madde.

Her bir kapsül 27.28 mg propiverine eşdeğer 30 mg propiverin hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler

: Susuz sitrik asit, povidon, laktoz monohidrat, talk, trietil sitrat, magnezyum stearat, metakrilik asit-metil metakrilat kopolimeri, amonyum metakrilat kopolimeri, jelatin, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172)
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA T

AL

İMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MICTONORM SR nedir ve ne için kullanılır?


2. MICTONORMSR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MICTONORM SR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MICTONORM SR 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. MICTONORM SR nedir ve ne için kullanılır?
MICTONORM SR, beyaz ya da beyazımsı pelletler içeren, turuncu ve beyaz renkte, sürekli salımlı sert kapsüldür. Etkisinin gün boyu sürebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Etkin madde olarak idrar kesesinin kasılmasını azaltıcı etki gösteren propiverin hidroklorür içerir.
MICTONORM SR, 30 kapsül içeren blister ambalajda, hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
MICTONORM SR, idrar kesesinin aşırı çalışmasından kaynaklanan idrar kesesi kontrol güçlüğü çeken kişilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Etkin madde olarak üriner antispazmodik ilaç grubundan, propiverin hidroklorür içerir. Vücudunuzda idrarınızın toplandığı idrar kesesinin (sidik torbası) kasılıp daralmasını engeller ve böylece idrar kesesinin taşıyabileceği miktarı artırır. Ayrıca, aşırı çalışan idrar kesesi belirtilerinin tedavisinde de kullanılır.
Günde bir kez alınması gereken sürekli salımlı bir kapsüldür.
2. MICTONORM SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MICTONORM SR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer;
• Propiverine veya kapsül bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız var ise,
• Bağırsaklarınızda tıkanma varsa
• İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)
• Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,
• Bağırsakların çalışmasının durması (Bağırsak atonisi) durumunda,
• Kan, mukus ve karın ağrısı eşliğinde diyareye sebep olan ciddi kalın bağırsak iltihabı (Ülseratif kolit) durumunda,
• Toksik megakolon (Bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda,
• Tedaviye yanıt vermeyen göz tansiyonunun artması durumunda
• Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),
MICTONORM SR'ı kullanmamalısınız.
MICTONORM SR, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır
MICTONORM SR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
Eğer,
• Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dışındaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: kan basıncı, kalp atım hızı, barsak ve idrar kesesi hareketleri ve diğer bedensel fonksiyonlar. felç olması durumudur)
• Böbrekleriniz ile ilgili ciddi düzeyde problemleriniz varsa,
• Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi düzeyde problemleriniz varsa,
• Ciddi kalp yetmezliği durumunda
• Prostat hipertrofisi, diğer adıyla prostat büyümesi (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),
• Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide ekşimesi ve hazımsızlık (reflü özofajitli hastalarda hiatus herni ile birlikte) durumunda,
• Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)
• Kalp atışınız hızlıysa (taşikardi).
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MICTONORM SR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
MICTONORM SR'ı yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayrı olarak, bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Kapsülünüzü kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız MICTONORM SR kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MICTONORM SR anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, MICTONORM SR kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
MICTONORM SR, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Eğer uyuşukluk ya da bulanık görme şikayetiniz var ise araç veya makine kullanmamalısınız.
MICTONORM SR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MICTONORM SR laktoz içerir. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
MICTONORM SR ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak MICTONORM SR bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda
MICTONORM SR'ın etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, MICTONORM SR kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.
• Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik yapıdaki ilaçlar (örn: imipramin, opipramol, amitriptilin)
• Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)
• Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (genellikle astım, karın krampları, göz problemleri veya idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Amantadin (grip virüsüneve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Nöroleptikler (şizofreni ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklar tedavisinde kullanılan ilaçlar, örn: promazin, olanzapin, risperidon, ketiapin)
• Beta stimülanlar (astım tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MICTONORM SR nasıl kullanılır?
MICTONORM SR'ı daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Doktorunuz size almanız gereken miktarı bildirecektir. Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını almayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.
Doktorunuzun vermiş olabileceği diyete de mutlaka uyunuz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Genel doz günde bir kez MICTONORM SR olarak verilmiştir.
Uygulama yolu ve metodu:
MICTONORM SR'ı her gün düzenli olarak, mümkünse aynı saatte, yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayrı olarak almalısınız.
Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:
MICTONORM SR 18 yaşından küçük çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.
Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği:
Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa, doktorunuz almanız gereken dozu bildirecektir.
Karaciğer yetmezliği:
Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve tedaviniz süresince periyodik olarak karaciğerinizin durumunu değerlendirecektir. Doktorunuz karaciğerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir ya da gerektiğinde tedavinizi sonlandırabilir.

Eğer MICTONORM SR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MICTONORM SR kullandıysanız:

MICTONORMkullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.


Size verilen dozdan fazlasını aldıysanız, ya da aşırı doz alımında, huzursuzluk, baş dönmesi, konuşma ve görme bozuklukları, kaslarınızda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Kullandığınız MICTONORM SR ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.
MICTONORM SR'ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MICTONORM SR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz aksini belirtmedikçe, iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı kullanmaya devam ediniz. MICTONORM SR tedavisini sonlandırmak, hastalık belirtilerinin yeniden görülmesine neden olabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi MICTONORM'un da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MICTONORM'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Hırıltı, nefes almada güçlük veya sersemlik, göz kapağı, yüz, dudak veya boğazda şişme
- Deri, ağız veya genital bölgelerde pullanma ve kabarma
- Tüm vücutta döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MICTONORM'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Akut göz tansiyonu (glokom) atağı gelişebilir. Bu durumda ışık kaynaklarının etrafında renkli halkalar görülebilir veya göz içinde ve çevresinde ciddi derecede ağrı hissi gelişebilir. Bu durumda acil tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.
MICTONORM SR'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
• Ağız kuruluğu
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Görme bozukluğu ve odaklanma problemleri
• Kabızlık
• Hazımsızlık
• Karın ağrısı
• Baş ağrısı
• Yorgunluk
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Hasta hissetme ve kusma
• Sersemlik
• Titreme
• İdrara çıkmada zorluk
• Ateş basması
• Tat alma bozukluğu
• Tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Döküntü
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Huzursuzluk
• Bilinç bulanıklığı
• Düzensiz kalp atışı
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
• Halüsinasyon (hayal görme)
Bunlar MICTONORM'un hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktor veya eczacınıza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MICTONORM

SR'ın saklanması

MICTONORM SR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MICTONORM SR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MICTONORM SR'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Üretici:


Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 26/07/2013 tarihinde onaylanmıştır.


7/7

/

7/7

İlaç Bilgileri

Mictonorm Sr 30 Mg Sürekli Salımlı Kapsül

Etken Maddesi: Propiverin Hidroklorür

Atc Kodu: G04BD06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.