Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ventolin 2 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamol

KULLANMA TALİMATI

VENTOLIN 2 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:

Her tablette 2 mg salbutamol.

Yardımcı maddeler:

Laktoz (BP), mısır nişastası, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır ?


2. VENTOLIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VENTOLIN nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. VENTOLIN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır ?

VENTOLIN selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar. VENTOLIN karton kutu içinde, 100 tabletlik blisterler halinde bulunmaktadır.
• Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
• Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

2. VENTOLIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer salbutamole veya VENTOLIN'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
VENTOLIN düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

VENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
• İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
• Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Yüksek tansiyonunuz varsa.
• Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLIN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Erken doğum sancılarının önlenmesi amacıyla kullanıldığında annede akciğer ödemi, kalp kasının kansız kalması ve tansiyon yükselmesi gibi yan etkiler gelişebilir. Böyle durumlarda doktorunuz VENTOLIN kullanmayı bırakmanızı isteyebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz VENTOLIN'i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

VENTOLIN muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

VENTOLIN'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

VENTOLIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENTOLIN laktoz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VENTOLIN'i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VENTOLIN nasıl kullanılır ? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel etkili doz günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg'dır.
Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azalltabilir. Her bir tek doz en çok 8 mg'a çıkarılabilir.
Erken doğum sancılarının tedavisinde; önce damar içine verilen VENTOLIN ile rahim kasılmaları kontrol altına alınır, daha sonra tedaviye günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg VENTOLIN tablet ile devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

VENTOLIN ağızdan alınır.
İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız.
Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2 - 6 yaş arası çocuklarda kullanım:

Günde 3 veya 4 kez 1 - 2 mg (2 mg'lik 1 tablet veya yarısı)

6 - 12yaş arası çocuklarda kullanım:

Günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg'lik 1 tablet)

12 yaş üzeri çocuklarda kullanım:

Günde 3 veya 4 kez 2 - 4 mg (2 mg'lik 1 veya 2 tablet)

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı olan hastalarda günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg'lik 1 tablet)

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer VENTOLIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullandıysanız:

VENTOLIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VENTOLIN'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VENTOLIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Titreme

Yaygın görülen yan etkiler

• Baş ağrısı
• Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
• Kas krampları
• Çarpıntı

Seyrek görülen yan etkiler

• Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
• Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
• Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
• Kaslarda gerginlik hissi

Çok seyrek görülen yan etkiler

• İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
• Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
• Aşırı hareketlilik

Bilinmiyor

• Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VENTOLIN'in saklanması

VENTOLIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

VENTOLIN'i 30 oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOLIN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 l.Levent / İSTANBUL

Üretici:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır


5


İlaç Bilgileri

Ventolin 2 Mg Tablet

Etken Maddesi: Salbutamol

Atc Kodu: R03CC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ventolin 2 Mg Tablet-KUB
 • Ventolin 2 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ventolin 2 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.