Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Teragrip Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

TERAGRİP Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Herbir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin Selüloz, Krospovidon, Povidon K-30, Magnezyum Stearat, Opadry II Sarı 31F220000 (Hipromelloz, Kinolin Sarısı (Aluminyum Lake E104), Titanyum Dioksit (El71), Laktoz Monohidrat, Polietilen glikol), Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz

.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. TERAGRİP nedir ve ne için kullanılır?


2. TERAGRİP'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TERA GRİP nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TERAGRİP'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TERAGRİP nedir ve ne için kullanılır?

•TERAGRİP, film tablet formunda bir ilaçtır. TERAGRİP tabletler sarı renkli, oblong, bikonveks görünümdedir.
•TERAGRİP, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.
•TERAGRİP, 20 ve 30 film tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
•TERAGRİP grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerini azaltır.

2. TERAGRİP'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TERAGRİP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ :

Eğer:
•Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya TERAGRİP'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) aleıjiniz varsa,
• Şiddetli kalp-damar, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
• Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,
•İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
• Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
• Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,
• Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
• Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
• Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa,
• Sara (Epilepsi) hastasıysanız,
• Parasetamol içeren başka ilaç kullanıyorsanız,
• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

TERAGRİP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
•Alkol kullanıyorsanız,
•Sürekli alkol kullanımınızın yanında karaciğer rahatsızlığınız varsa,
•Geçmişte Torsades de Pointes veya QT uzaması görüldü ise,
•Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa,
•Serebral ateroskleroz hastasıysanız,
•Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa, •Feokromostom hastasıysanız,
•Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
•Prostat büyümeniz varsa,
•Bronşiyal astımınız varsa,
•Şeker (Diabetes mellitus) hastasıysanız,
•Ameliyat olacaksanız,
•Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız.
•TERAGRİP'i önerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. TERAGRİP önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.
•Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.
•Karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
•Kansızlığınız varsa,
•Akciğer rahatsızlığınız varsa TERAGRİP'i doktor kontrolü altında kullanmalısınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TERAGRİP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TERAGRİP alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, TERAGRİP almadan önce doktorunuza danışınız,

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, TERAGRİP almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TERAGRİP uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

TERAGRİP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERAGRİP laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
•Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız TERAGRİP kullanmayınız.
•Sakinleştirici (sedatifler, trankil izanlar) ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TERAGRİP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:


Her 6 saatte 1 tablet alınız.
Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanmayınız.
TERAGRİP'i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

TERAGRİP'i yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
TERAGRİP'i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

TERAGRİP 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Parasetamol/ Fenilefrin Hidroklorür/ Klorfeniramin Maleat'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

TERAGRİP, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
TERAGRİP şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer TERAGRİP'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TERAGRİP kullandıysanız:

TERAGRİP'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TERAGRİP'i kullanmayı unutursanız:

Eğer TERAGRİP'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TERAGRİP'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TERAGRİP'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi aleıjik cilt reaksiyonlan
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERAGRİP'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kalp atışlarınızda düzensizlik veya hızlanma •Tansiyonuzda yükselme (özellikle tansiyon hastasıysanız)
•Bulanık görme, göz tansiyonuna bağlı midriyazis gibi görme bozuklukları •Trombosit ve lökosit gibi kan bileşenlerinizin değerlerinde değişiklikler •İdrar yapmada zorlanma ve ağrılı idrar yapma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Uyuşukluk
•Baş dönmesi, baş ağrısı •Ağız ve boğaz kuruluğu •Yorgunluk •Uykusuzluk •Asabiyet
•Kabızlık, ishal, şişkinlik, bulantı, kusma gibi mide-bağırsak rahatsızlıkları Bunlar TERAGRİP'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

,

5. TERAGRİP'in saklanması

TERA GRİP 'i çocukları göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ûC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERAGRİP'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TERAGRİP'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretim Yeri

: Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı çıkışı, Kandaklar Mevkii, Adapazarı/Sakarya

Bu kullanma talimatı 09.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Teragrip Film Tablet

Etken Maddesi: Parasetamol, Fenilefrin Hcl, Klorfeniramin Maleat

Atc Kodu: R05X

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Teragrip Film Tablet-KUB
 • Teragrip Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Teragrip 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.