Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mayfex 120 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Feksofenadin Hidroklorid

KULLANMA TALİMATI
MAYFEX 120 mg film tablet
Ağızdan alınır

Etkin madde:

Feksofenadin hidroklorür

Yardımcı maddeler:

Prejelatinize nişasta, Mikrokristalin selüloz, Sodyum kroskarmeloz, Kolloidal silisyumdioksit, Povidon, Magnezyum Stearat, Hidroksipropil metil selüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Sarı demir oksit
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MAYFEXnedir ve ne için kullanılır?


2. MAYFEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MAYFEX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAYFEX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. MAYFEX nedir ve ne için kullanılır?
MAYFEX'in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür'dür. 1 film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür (112 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, sarı renkli, oblong, film kaplıdırlar. MAYFEX, 10 ve 20 film tabletlik blisterler içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
MAYFEX'in 2 dozaj şekli mevcuttur. MAYFEX 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. MAYFEX 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.
MAYFEX, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri iyileştirirler.
Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza MAYFEX'i, mevsimsel alerjik rinit adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:
- Burun akıntısı
- Burun, damak ve boğazda kaşıntı
- Gözlerde kızarma ve sulanma
2. MAYFEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAYFEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• MAYFEX'in içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
MAYFEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise
• Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (MAYFEX gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
• İleri yaşta iseniz
• Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
MAYFEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
MAYFEX'i yemeklerden önce alınız.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz, MAYFEX'in sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan MAYFEX'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında MAYFEX kullanımı önerilmemektedir. Emzirme sırasında MAYFEX ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen az miktarda feksofenadin hidroklorürden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.
MAYFEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler (MAYFEX ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAYFEX nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 120 mg'dır. (Günde 1 adet, MAYFEX 120 mg Film Tablet)
Uygulama yolu ve metodu:
MAYFEX ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.
Hazımsızlık şikâyetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla, MAYFEX'in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
MAYFEX 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastaları kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.
Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Özel risk gruplarını (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Eğer MAYFEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAYFEX kullandıysanız

MAYFEX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAYFEX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAYFEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
MAYFEX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi MAYFEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MAYFEX'i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:
• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, MAYFEX'e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk.
Bunlar MAYFEX'in zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAYFEX'in saklanması

MAYFEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraMAYFEX'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL
Üretim yeri:
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

/

5

İlaç Bilgileri

Mayfex 120 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Feksofenadin Hidroklorür

Atc Kodu: R06AX26

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Mayfex 120 Mg Film Tablet-KUB
 • Mayfex 120 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.